Hedefli İlaç Tedavi Grubu

Günümüzde kanser en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi olmakla birlikte birçok insan kanser tedavisinin getirdiği yan etkilerden dolayı acı çekmektedir. Biz de bu soruna yeni bir bakış açısı getirmek amacıyla yeni ilaç taşıyıcı sistemler ortaya koymak için çalışmaktayız. Bu nanotaşıyıcıların fizikokimyasal ve biyolojik karakterizasyonu, in vitro, in vivo, ex vivo testleri ile istatistiki hesaplamaları yapılmaktadır. Bu sayede ilaç taşıyıcısının hedefli tedavideki kullanım potansiyeli faz öncesi çalışmalar ile aydınlatılmakta ve klinik denemelere temel oluşturmaktadır.