Hakkımızda

Araştırma grubumuz tarafından başta kanser olmak üzere osteomyelit gibi farklı hastalıkların hedefli tedavisi için nanoteknolojik metotlardan yararlanarak ilaç taşıma sistemleri geliştirilmektedir. Bu nanotaşıyıcıların fizikokimyasal ve biyolojik karakterizasyonu, kimyasal hesaplama yoluyla analizleri, in vitro, in vivo, ex vivo testleri ile istatistiki hesaplamaları yapılmaktadır. Bu sayede ilaç taşıyıcısının hedefli tedavideki kullanım potansiyeli faz öncesi çalışmalar ile aydınlatılmaktadır.