Araştırma Alanları

FİZİK, MULTİDİSİPLİNER

Fizik, Multidisipliner, fiziğe genel veya disiplinlerarası yaklaşımı olan kaynakları kapsar. Bu kategori aynı zamanda teorik ve deneysel fiziğin yanı sıra birçok fizik alanıyla ilgisi olan özel konuları içermektedir.

MATEMATİK, İNTERDİSKÜP UYGULAMALAR

Matematik, Disiplinlerarası Uygulamalar, temel odak noktası matematik, biyoloji, disiplin gibi bir disiplin (matematik dışında), matematik, biyoloji, matematik, biyoloji gibi konularla ilgili kaynakları içermektedir. Matematiksel biyoloji ile ilgili kaynaklar MATEMATİKSEL VE ​​MESLEKİ BİYOLOJİ kategorisinde yer almaktadır. . Diferansiyel denklemler, sayısal analiz, doğrusal olmayan vb. Gibi belirli matematiksel konulara odaklanan kaynaklar MATEMATİK, UYGULAMALI kategoride ele alınmaktadır.

KİMYA, ANALİTİK

Kimya, Analitik, kimyasal sistemler hakkında her türlü bilgiyi veren tekniklere kaynak sağlar. Konular kromatografi, termal analiz, kemometri, ayırma teknikleri, piroliz ve elektroanalitik ve radyoanalitik kimya içerir. Kimyada analitik tekniklere ve uygulamalara odaklanırken, bazı spektroskopi kaynakları bu kategoriye dahil edilebilir.

MALZEME BİLİMİ, MULTIDISCIPLINARY

Malzeme Bilimi, Multidisipliner, malzemelerin doğası, davranışı ve kullanımı ile ilgili genel ya da çok disiplinli bir yaklaşıma sahip olan kaynakları kapsar. İlgili konular arasında seramikler, kompozitler, alaşımlar, metaller ve metalurji, nanoteknoloji, nükleer malzemeler, yapışma ve yapıştırıcılar yer almaktadır.

MÜHENDİSLİK, BİYOMEDİKSEL

Mühendislik, Biyomedikal, tıbbi sorunları çözmek için mühendislik teknolojisini kullanan kaynakları kapsar. Bu kategorideki kaynaklar, uygulanan biyomekanik, bioreoloji, tıbbi görüntüleme, tıbbi izleme ekipmanı, suni organlar ve implante edilmiş materyaller ve cihazlar dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.

BİLGİSAYAR BİLİMİ, İNTERDİSİPLİNER UYGULAMALAR

Bilgisayar Bilimleri, Disiplinlerarası Uygulamalar, bilgisayar teknolojisi ve bilgi yönetimi, mühendislik, biyoloji, tıp, çevre çalışmaları, jeoloji, sanat ve beşeri bilimler, tarım, kimya ve fizik gibi diğer disiplinlere metodoloji uygulanması ile ilgili kaynakları içerir.

BİLGİSAYAR BİLİMİ, YAPAY ZEKA

Bilgisayar Bilimi, Yapay Zeka, etkili bir akıl yürütme, problem çözme, bilgi temsili kullanma ve çelişkili veya muğlak bilginin analizini gerçekleştiren makineler oluşturmak için araştırma ve tekniklere odaklanan kaynakları kapsar. Bu kategori, uzman sistemler, bulanık sistemler, doğal dil işleme, konuşma tanıma, örüntü tanıma, bilgisayar görüşü, karar destek sistemleri, bilgi tabanları ve sinir ağları gibi yapay zeka teknolojileri ile ilgili kaynakları içermektedir.

ONKOLOJİ

Onkoloji, çevresel ve genetik risk faktörleri ve hücresel ve moleküler karsinojenez dahil olmak üzere kanser mekanizmaları, nedenleri ve tedavileri ile ilgili kaynakları kapsamaktadır. Kapsanan klinik onkolojinin özellikleri, cerrahi, radyolojik, kimyasal ve palyatif bakımdır. Bu kategori aynı zamanda belirli sistem ve organların kanserleriyle ilgili kaynaklarla da ilgilidir.

TIP, ARAŞTIRMA VE DENEYSEL

Tıp, Araştırma ve Deneysel, genel tıbbi araştırmaları açıklayan kaynakları, aşı geliştirme, doku replasmanı, immünoterapiler ve diğer deneysel tedavi stratejileri dahil olmak üzere çok çeşitli tıbbi uzmanlık ve uygulamalarda son derece yeni teknikler ve klinik müdahalelere özel bir vurgu yaparak açıklamaktadır. Bu kategorideki kaynaklar, in vitro veya hayvan modellerini ve küçük ölçekli klinik çalışmaları kullanarak, gelişimin erken aşamalarındaki klinik müdahaleleri yansıtmaktadır.

SOLUNUM SİSTEMİ

Solunum Sistemi, solunum ve akciğer hastalıklarının kardiyovasküler ve toraks cerrahisi ve hastalıkları ile olan ilişkileri de dahil olmak üzere tüm yönleriyle ilgili kaynakları kapsar.

ALERJİ

Alerji, derhal veya akut hipersensitivite, dermatit ve astım dahil olmak üzere immünolojik olarak aracılık edilen hipersensitivite reaksiyonlarının tüm spektrumu ile ilgili kaynakları kapsamaktadır. Bu kategori ayrıca alerjik reaktivite, patogenez, doku hasarı, klinik prezentasyon ve tedavi tarzlarına özgü altta yatan hücresel ve moleküler immünoloji üzerindeki kaynakları kapsar.

Moleküler Biyoloji ve Genetik
Farmakoloji ve Toksikoloji
İmmünoloji
Biyoloji ve Biyokimya
Fizik
Kimya
Bilgisayar Bilimi
Klinik Tıp