Hakkımızda

Translasyonel tıp temel bilimlerdeki laboratuvar araştırmalarının, tanı ve tedavi amaçlı hastaların yararına klinik uygulamalara dönüşümünü hedeflemektedir. Laboratuvar masasından hasta yatağına (bench-to-bedside) olarak da tanımlanan translasyonel tıp, birçok farklı disiplin arasında işbirliği gerektiren yeni bir araştırma anlayışıdır. Akciğer hastalıklarını konu alan Translasyonel Pulmonoloji Araştırma Grubu (TPAG) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden Göğüs Hastalıkları, Allerji-İmmunoloji, Onkoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Genetik, Patoloji, Farmakoloji, Histoloji ve Embriyoloji; Fen Fakültesinden Kimya, Biyokimya, Biyoloji, Matematik; Biyomühendislik ve Eczacılık Bölümlerindeki araştırmacılardan oluşmuştur. Bu multidisipliner araştırma grubuna yapılan projeler çerçevesinde ulusal ve uluslararası pek çok üniversiteden araştırmacı katılmıştır. İzmir’deki Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi ve Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi yanısıra İstanbul’daki Marmara ve Medipol Üniversitelerinden 40’den fazla araştırmacı TPAG bünyesindeki projelerde yer almaktadır. Ulusal araştırmacılar dışında Almanya, Polonya, Belçika, Finlandiya, İsrail, Avusturya ve ABD üniversitelerinden ya da global AR-GE sektöründen araştırmacı ya da danışmanları içermektedir.
Alanında Türkiye’de bir ilk olan Ege-TPAG’ın ekshale soluk havası analizlerinde, başta akciğer kanseri ve diğer hava yolu hastalıkları olmak üzere kişiye özel tanı kiti geliştirilip uygulanmasında ve hava yolu hastalıklarının biyomonitoringinde ulusal referans haline gelmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca solunumsal ilaç geliştirme çalışmalarında translasyonel bir ortam yaratması; geliştirilecek bu ilaçların ve tanı kitlerinin faz-1 çalışmaları da hizmet verecek şekilde ileri bir standart oluşturması hedeflenmektedir. Akciğer kanseri, astım, KOAH ve akciğer fibrozisi alanında yoğun bir şekilde devam eden Faz II ve faz III çalışmalarında Göğüs Hastalıkları Kliniği Türkiye’de en önde gelen merkezlerdendir. Oluşan tecrübe ile 100 civarı faz 2-3 çalışmalar yanısıra bir adet hasta faz-1 klinik çalışmaya girilmiştir. İleri hastalıkların faz-1 çalışmaları, kliniğe ve yoğun bakıma kolayca entegre olabilen ve alt yapısı gerekli koşullara uygun alanlarda yapılmalıdır. Faz-1 çalışmalara uygun şekilde tasarlanan bu merkez sadece göğüs hastalıkları değil hastanemizdeki tüm ağır hastaları içeren faz-1klinik çalışmalara hizmet verebilecektir.
Araştırmalarını farklı farklı yerlerde yapan bu çok disiplinli tranlasyonel yapının çok daha verimli ve dinamik çalışması ve klinik araştırma süreçlerine daha iyi entegre olması amacıyla Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniğine organik bağlantısı olan bir araştırma merkezi yapılması planlanmıştır. Yaklaşık 1000 m2’lik alan işgal eden merkezin 3 ana bölümden oluşması planlanmıştır.
1. Translasyonel Araştırma Laboratuvarları: Her biri farklı tema içeren 6 laboratuvar, bu konuya hakim öğretim üyelerinin sorumluğunda çalışacaktır. Yapım aşamasında sadece alt yapı kurulacak, laboratuvar malzeme ve cihazları ilgili öğretim üyelerinin zimmetinde olmak kaydıyla eski ve yeni projelerinden sağlanacaktır. Eğer bir öğretim üyesi bu merkezde  araştırma yapmaktan vazgeçerse kendisine zimmetli malzeme ve cihazları kendi bölümüne götürebilecektir. Bu şekilde ilgili araştırmacıların kaygı yaşamadan cihazlarıo ile birlikte merkeze gelmesinin önünün açılmaı planlanmıştır. Tematik 6 laboratuvar şunlardır. Soluk havası analizi (Analitik Kimya), Nano malzeme ve taşıyıcılar (Biyokimya), Biyo-çip/biyo-malzeme (Biyomühendislik), Hücre kültürü (Biyoloji-Temel Onkoloji), Tanısal kit ve polen tanımlama (Biyokimya-Biyoloji-Göğüs), Meslek diagnostik (Biyokimya-Göğüs-Halk Sağlığı): Bu bölümü sadece görevli araştırmacılar girecektir. İnsan kaynağı yüksek lisans ve doktora programlarından, finansal kaynak ise projelerden sağlanacaktır.  
2. Klinik Araştırma Merkezi: Bu alan özellikle faz-1 klinik çalışma gerekliliklerini sağlayacak şekilde planlanmıştır. Faz-1 araştırma merkezi yeni ilaçların, tanı kitlerinin ve tıbbi cihazların insanlara ilk kez uygulanabileceği bir multidisipliner araştırma alt yapısını tanımlar. Bu bölüm için gerekli insan kaynağını öğretim üyeleri ve araştırma sponsoru firmalar tarafından finanse edilen çalışıma koordinatörleri oluşturacaktır. İdamesi için finansal kaynak ise uluslararası projelerden sağlanacaktır. Bu bölüm hastanemiz için ciddi gelir getirici olacaktır. Türkiye’de ilk olacak bu sistemin bir model olarak örnek bir merkez olması planlanmaktadır.
3. Lisansüstü Eğitim Birimi ( Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Multidisipliner Translasyonel Pulmonoloji Yüksek Lisans ve Doktora programı): Bu program multidisiplipliner katkı ile oluşturulacak ve projelerde yer alan ya da yer almak isteye ilgili tüm öğretim üyelerine ders verilecektir. Bu yapılanma sayesinde hem araştırmalar için insan kaynağı sağlanacak hem de araştırmacı yetiştirilecektir

34