Projeler

Dapoksetin ve sildenafilin bir arada tayinine yönelik kromatografik yöntem geliştirilmesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2019 - Devam Ediyor

CRISPR-Cas9 Teknolojisi ile in vitro F8 Geninin Fonksiyonunun Bozulmasının Sağlanması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2019 - Devam Ediyor

Kemik hasarlarının tedavisi için üç boyutlu baskılama yöntemi ile ilaç taşıyıcı doku iskelelerinin hazırlanması, in vitro karakterizasyonu ve in vivo kalvaryal kemik hasarı modelinde değerlendirilmesi

TÜBİTAK Projesi, 2018 - Devam Ediyor

TUNGSTEN OKSİT MODİFİYE ELEKTROTLAR VE ELEKTROKATALİTİK UYGULAMALARI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - Devam Ediyor

AKCİĞER KANSERİ HÜCRE SERİLERİNDE EGFR İNHİBİSYONUNUN CLAUDİNLER ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - Devam Ediyor

Akciğer Kanserli Hastalarin Bireye Özgü Moleküler Tanı ve İzleminde Likit ve Volatil Biyopsinin Kullanımı

Soluk Havası Volatil Organik Yapılar ve Periferik Kan MikroRNA Biyomarkerları Yolu İle Moleküler Astım Endotiplerinin Belirlenmesi Çalışması (Voc/miRNA-Endotip)

AB Destekli Diğer Projeler, 2017 - Devam Ediyor

Persistan astımı olan hastalarda dupilumab ın etkinliğinin ve güvenliğinin değerlendirildiği randomize çift kör plasebo kontrollü paralel gruplu çalışma

Desteklenmiş Diğer Projeler, 2015 - Devam Ediyor

Temassız Uzaktan Kontrol Edilebilen Bronkoskopik Elektromanyetik Navigasyon Sisteminin Geliştirilmesi

KANSER TÜRLERİNE SPESİFİK POLİMERİK NANOMALZEME GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMALARI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2020

Palyatif Bakım Alan Kanser Hastalarına Uygulanan Parlak Beyaz Işık Uygulamasının Yorgunluk Düzeyi ve Uyku Kalitesi Üzerine Etkisi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2019 - 2020

DİMETHYL ISOPHTHALATE (DMIP) ‘IN FARE ÜREME SİSTEMİ ÜZERİNDEKİ TOKSİK ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2020

KLİNİK ÖRNEKLERDE BİYOMARKER PROFİLİNİN BELİRLENMESİ İÇİN 96 LIK İNCE FİLM MİKROÖZÜTLEME ÇUBUKLARININ GELİŞTİRİLMESİ VE ÜRETİMİ

İleri Biyomedikal Sanayi Doktora Programı Biyomedikal Araştırmacı Yetiştirme Programı

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2012 - 2019

AKTİF HAVA ÖRNEKLEME TEKNİĞİ İLE BAZI UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN ORTAM HAVASINDA ANALİZİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2019

GIDA ÖRNEKLARİNDE PESTİSİT VE METABOLİTLERİNİN EŞ ZAMANLI ANALİZİ İÇİN MİKROEKSRAKSİYON TEKNİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2019

DOLAŞIMDAKİ BELİRLİ MİRNA’LARIN PULMONER ARTERİYEL HİPERTANSİYON GELİŞİMİ VE TEŞHİSİNDE ÖNEMİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2019

KİTOZAN KULLANILARAK TRİAMSİNOLON ASETONİD KURU TOZ İNHALER FORMÜLASYONLARININ HAZIRLANMASI VE KARAKTERİZASYON ÇALIŞMALARI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2019

İÇ ORTAM PARTİKÜL VE VOLATİL ORGANİK KOMPANEN MARUZİYETİNE BAĞLI KRONİK HAVA YOLU HASTALIKLARININ SIKLIĞI, ERKEN TANISI, İZLEMİ VE ÖNLENMESİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2019

HAVA ÖRNEKLERİNDEKİ KİMİ UÇUCU ORGANİK BİLEŞİKLERİN DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKRO-ÖZÜTLEME TEKNİĞİ İLE ANALİZİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2019

Y-POLYGLUTAMİC ACİD(Y-PGA)NANOPARTİKÜLLERİNİN KARAKTERİZASYONU,TOKSİSİTE VE ETKİNLİK POTANSİYELİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2015 - 2019

HASTALIK TANISI İÇİN POLİMER TABANLI MİKROÇİPLERDE PROTEİN TAYİNİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2019

Programlanabilir Çalışma Uzaylı Temassız Elektromanyetik Eyleyici Tasarımı Ve Kontrolü

TÜBİTAK Projesi, 2017 - 2019

NAFTOKİNON TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SOL-JEL METODU İLE ENKAPSÜLASYONU VE KARAKTERİZASYONU

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2018

Ege Üniversitesi Ar Ge Strateji Belgesi Hastalıklar ve Tedavi Yaklaşımları (115R193)

TÜBİTAK Projesi, 2015 - 2018

Göğüs Hastalıklarının Tedavisinde Nanobiyoteknolojik Bir Yaklaşım:Polimeril Nano-Malzemelerin İnhaler Yolla Kullanımının Araştırılması

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, 2015 - 2018

GIDA TAKVİYESİ OLARAK KULLANILAN POLİHERBAL FORMÜLASYONLARIN BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ VE IN VİTRO TOKSİSİTELERİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2018

USA_MoonShot_Proteomics Profiling in Blood CLL Cells after Ibrutinib Therapy

Desteklenmiş Diğer Projeler, 2017 - 2018

Canlı Mikrodokular Için Elektromanyetik Mikromanipulatörün Geliştirilmesi

TÜBİTAK Projesi, 2016 - 2018

Akciğer Kanserinin Erken Teşhisi İçin Nefeste Biyomarker Tayinine Yönelik İnvaziv Olmayan Yöntem Geliştirilmesi

AB Destekli Diğer Projeler, 2014 - 2017

Vezikoüreteral Reflülü Çocuklarda Veri Madenciliği Yöntemleri ile Tanı ve İzlemKriteri Geliştirme 114S011

TÜBİTAK Projesi, 2014 - 2015

Hücre içi protein yıkımından sorumlu temel mekanizmalar olan otofaji ve übikitin proteazom sistemleri arasındaki bağlantı ve iletişimin araştırılması

TÜBİTAK Projesi, 2010 - 2013

İzmir Kenti Polinizasyon Takvimi (volumetrik yöntemle). Projede Araştırıcı, 2005-2008.

TÜBİTAK Projesi, 2005 - 2008