Yönetilen Tezler

Çift Wolf-Rayet Sistemlerinin Yapısı ve Evrimi

Doktora - 2019

Örten Wolf-Rayet çift sistemleri

Yüksek Lisans - 2017

Çift yıldızların korunumsuz evrimi: nötron yıldızı çiftlerinin oluşumu ve birleşmesi

Doktora - 2018

Farklı kara delik tiplerinin çekimsel mercekleme etkileri

Yüksek Lisans - 2019

Nötron yıldızı bileşenli çift sistemler

Yüksek Lisans - 2016

Kara delik bileşenli çift sistemler

Yüksek Lisans - 2016

Astrofiziksel laboratuvarlar olarak yakın ve rölativistik çift ve çoklu sistemler: galaktik küme ve alan yıldızları

Doktora - 2018

Kara delik çiftlerinin birleşme anı ve gravitasyonel dalgaların modellenmesi

Yüksek Lisans - 2015

Dönen Kara Delikler

Yüksek Lisans - 2019

TEMEL ASTROFİZİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE UYDU TELESKOPLAR

Doktora - 2019

Kara deliklerde enerji aktarım süreçleri

Yüksek Lisans - 2014

KARA DELİKLERİN YAPISI VE GEOMETRİSİ

Yüksek Lisans - 2019

Kara delik ve nötron çiftlerinin birleşmesi

Yüksek Lisans - 2013