Araştırma Alanları

BİYOFİZİK

Biyofizik, fiziksel güçler ve enerji-ışık, ses, elektrik, manyetizma, ısı, soğuk, basınç, mekanik kuvvetler ve radyasyonun hücre içi, hücreler, ve tüm organizmalar üzerindeki etkilerine ve etkilerine odaklanan kaynakları kapsar.

FİZİK, MULTİDİSİPLİNER

Fizik, Multidisipliner, fiziğe genel veya disiplinlerarası yaklaşımı olan kaynakları kapsar. Bu kategori aynı zamanda teorik ve deneysel fiziğin yanı sıra birçok fizik alanıyla ilgisi olan özel konuları içermektedir.

MÜHENDİSLİK, BİYOMEDİKSEL

Mühendislik, Biyomedikal, tıbbi sorunları çözmek için mühendislik teknolojisini kullanan kaynakları kapsar. Bu kategorideki kaynaklar, uygulanan biyomekanik, bioreoloji, tıbbi görüntüleme, tıbbi izleme ekipmanı, suni organlar ve implante edilmiş materyaller ve cihazlar dahil olmak üzere geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir.

TIBBİ LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ

Tıbbi Laboratuvar Teknolojisi, klinik, tıbbi, hastane ve patoloji laboratuvarlarında kullanılan test, yöntem ve ekipmanların laboratuvar numunelerinin klinik kimyası ve biyokimyasal analizini içeren kaynakları kapsar. Bu laboratuvarlarda kullanılan teşhis teknolojilerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili kaynaklar da ele alınmaktadır.

TIBBİ BİLİŞİM

Tıbbi Bilişim, klinik çalışmalarda ve tıbbi araştırmalarda sağlık bilgileriyle ilgili kaynakları kapsar. Bu kategori, sağlık hizmetleri teknolojisinin değerlendirilmesi, değerlendirilmesi ve kullanımı, hastalara ilişkin sonuçları ve bunun toplum üzerindeki etkisi ile ilgili kaynakları içermektedir.

SOLUNUM SİSTEMİ

Solunum Sistemi, solunum ve akciğer hastalıklarının kardiyovasküler ve toraks cerrahisi ve hastalıkları ile olan ilişkileri de dahil olmak üzere tüm yönleriyle ilgili kaynakları kapsar.