Hakkımızda

Dr. Özkan DOĞANAY:

Medikal fizikçi olarak akciğer hastalıklarının erken teşhisini sağlayacak görüntüleme tekniklerini geliştirmektedir. Ege Fizik bölümünü bitirdikten sonra Kanada’dan kazandığı Yüksek lisans bursu ile Medikal biyofizik üzerine Yüksek lisansını tamamladı. Yüksek lisans boyunca ultrason görüntüleme üzerine 3 ilk yazarlı makale ve optik koherens görüntüleme üzerine bir makale yayınladı. Daha sonra  burslu olarak doktora eğitimini University of Western Ontario'da tamamladı. Doktora çalışmaları sırasında ülkenin en prestijli ulusal kanser araştırma bursunu kazandı. Doktora çalışmaları sırasında Manyetik Rezonans Görüntüleme ile radyasyona bağlı akciğer pnömonin erken tanı ve teşhisini sağlayacak teknikler geliştirdi. Bu çalışmalar üzerine 3 tane ilk yazarlı makale yayınladı ve 4 kere ISMRM trainee ödülünü kazandı, Doktora sonrası, Kanada'dan endüstriyel doktora sonrası araştırmacı bursu teklifi aldı buna ek olarak Almanya Hannover ve Detroit Henry Ford Hastanelerin den araştırmacı daveti aldı. 2015 yılında İngiltere'ye taşınarak Oxford Üniversitesinde doktora sonrası çalışmalarını sürdürdü. Oxford'ta radyolojist, göğüs cerrahları ve mühendislerle çalıştı. Geçen yıl yayınlanan makalesi ISMRM de yılın en iyi makalesi ödülünü kazandı. Bir başka çalışması Aralık 2019'da Radyoloji Dergisinde kapak makalesi olarak yayınlandı Son üç yıl içinde 5 makale ve 15 ten fazla uluslararası konferansta abstract yayınladı. Halen Oxford Üniversitesinde 4 farklı akciğer hastalığının klinik deneme çalışmaları devam etmektedir. 2019 yılında Ege Üniversitesine Tübitak 2232 lider araştırmacılar projesi ile dönüp proje çalışmalarına başlamıştır.

Yasemin YAHŞİ:

Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği A.B.D. doktora öğrencisidir. TÜBİTAK 2232, 118C189 numaralı proje bursiyeridir.

Araştırma Alanları:Hiperpolarize Xenon-129 Polarizör Sistemi Tasarım ve İmalatı, Konstrüksiyon ve İmalat, 2D-3D Tasarım, Mekanik Özellikler, Kompozit Malzemeler, Nano Materyaller, Toz Metalurjisi, İstatistiksel Analiz ve Deney Tasarımı.

Elif SOYA:

TÜBİTAK 2232 - 118C189 numaralı proje bursiyeridir. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı doktora öğrencisidir.

Araştırma Alanları: Etik kurul ve klinik denemeler, Görüntü analiz teknikleri, Hücre Kültürü, DNA-RNA-Protein-Mitokondriyal DNA İzolasyonu, PCR, Jel Elektroforezi, Primer Tasarımı, Biyoinformatik Analizler (Blast vb.), Sekans Yorumlamaları,

Yenal GÖKPEK:

Ege Üniversitesi mezunu yüksek fizikçi ve Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği A.B.D. doktora öğrencisidir. TÜBİTAK 2232 - 118C189 numaralı proje bursiyeridir. 

Araştırma Alanları:  Hiperpolarize Xenon-129 Polarizör Sistemi Tasarım ve İmalatı, Konstrüksiyon ve İmalat, 2D-3D Tasarım, Helmholtz Manyetik Alan Bobinleri, Kompozit Malzemeler, Moleküler Modelleme ve Simülasyon, RF Bobinleri, MR Görüntüleme.

Özgün Boray YURDAKOŞ: 

Ege Üniversitesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Elektronik A.B.D.  doktora öğrencisidir. TÜBİTAK 2232, 118C189 numaralı proje bursiyeridir. 
 Araştırma Alanları: Medikal Görüntü Analizi, MR sekans tasarımı, Çok Boyutta Sinyal İşleme, Medikal Görüntülerde Segmentasyon Yöntemleri, Sensörler Nano Malzemeler, Veri Analizi  
PCB Devre Tasarımı.

Olcay YİĞİT:

Ege Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Haberleşme Anabilim Dalı öğrencisidir. 118C189 numaralı “Hyperpolarized Xenon-129 Magnetic Resonance Imaging of Pulmonary Diseases” Tübitak projesinde RF bobini tasarlama ve geliştirme üzerine çalışmaktadır.

Araştırma Alanları:

Elektrik ve elektronik devre ve proje için kullanılan AWR, CST  gibi bilgisayar programları tecrübesi

Tuğçe TOPRAK:

Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora öğrencisidir. Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi alt alanında Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği’nde YÖK 100/2000 Doktora bursiyeridir.

Araştırma Alanları: Veri Bilimi, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi, Derin Ağlar ve Aktarımlı Öğrenme, Görüntü / Medikal Görüntü İşleme, Sinyal İşleme, Yapay Zekâ Teknolojisinin Medikal Görüntü, Araçlarda Güvenlik ve Radar Sistemlerinde Uygulamaları.

Nur EKENEL:

Yüksek lisans öğrensici, TÜBİTAK 2247-C bursiyeri.

Araştırma alanları: Bilgisayarlı Tomografi görüntü işleme algoritmalarının COVID-19 teşhis ve tanısı için geliştirilmesi, Termal differansiyel denklem çözümleri ile ısı optimizasyonu, Rubidyum filtresi dizaynı.

Belkıs Aysu ÖZBEK:

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencisidir. TÜBİTAK 2247-C bursiyeridir.

Araştırma alanları: Akciğerde hava yollarının segmentasyonu ve 3 boyutlu gösterilmesi,bilgisayarlı tomogrofi görüntü işleme algoritmalarının COVID-19 teşhis ve tanısı için geliştirilmesi, bu bağlamda hava yollarının yarıcap değişikliklerinin saptanması için 3D Slicer ile hava yolu segmentasyonu.

Ceren YÜRÜMEZ:

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf öğrencisidir.TÜBİTAK 2247-C bursiyeridir.

Araştırma alanları: Akciğerde damar yollarının segmentasyonu ve 3 boyutlu gösterilmesi,bilgisayarlı tomogrofi görüntü işleme algoritmalarının COVID-19 teşhis ve tanısı için geliştirilmesi, bu bağlamda damar yollarının yarıçap değişikliklerinin saptanması için 3D Slicer ile damar yolu segmentasyonu.