Nörodejenerasyonda Terapötik Hedef Belirleme ve İlaç Araştırmaları

Araştırma grubumuzun temel amacı; nörodejeneratif mekanizmaları aydınlatmaya yönelik çalışmaları sürdürmektir. Başta in vivo ve in vitro nörodejenerasyon modelleri olmak üzere çeşitli sistemlerde potansiyel ilaç adayı moleküllerin etkileri biyokimyasal hedefler göz önünde bulundurularak grubumuz tarafından araştırılmaktadır. Bunun yanı sıra çeşitli enzimlerin ve fitokimyasalların hastalık gelişimi ve/veya hastalıklardan korunmasındaki rolü, nöral kök hücreler ve antikanser ilaçlarla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir.

Son Eklenen Yayınlar