Araştırma Alanları

GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ

Gıda Bilimi ve Teknolojisi, gıda katkı maddeleri ve kirletici maddeler, gıda kimyası ve biyokimyası, et bilimi, gıda mikrobiyolojisi ve teknolojisi, süt bilimi, gıda mühendisliği ve işleme, tahıl bilimi, demleme ve gıda kalitesi ve güvenliği gibi gıda araştırma ve üretiminin çeşitli yönleriyle ilgili kaynakları kapsar.