Araştırma Alanları

BİYOKİMYA VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ

Biyokimya ve Moleküler Biyoloji, karbonhidratlar, lipidler, proteinler, nükleik asitler, genler, ilaçlar, toksik maddeler ve hücreler, mikroplar ve insanlar da dahil olmak üzere daha yüksek bitki ve hayvanların diğer kimyasal veya moleküler bileşenleri gibi genel biyokimya ve moleküler biyoloji konularını kapsar. . Hariç tutulan hücreler, dokular veya organlarda biyokimyaya odaklanan kaynaklar ve birincil odak noktası, çalışmanın organizması, örn. bitkiler, mikroplar vb. hariçtir. Ayrıca, biyokimya veya moleküler biyolojideki yöntemlere odaklanan kaynaklar da vardır.

HÜCRE BİYOLOJİSİ

Hücre ve Doku Mühendisliği, teknolojiyi kimyasal, mekanik ve elektriksel değişime veya hücre ve dokuların hazırlanmasına uygulayan kaynakları kapsar. Yeniden tasarlanabilen ve manipüle edilebilen hücre bölgeleri şunları içerir: membran, reseptörler, sitoplazma, hücre iskeleti, genler ve matris. Bu kategorideki kaynaklar, aşağıdakileri içeren bir dizi teknolojiyi kapsamaktadır: sinir, adipoz veya endotelyal dokunun mühendislik rejenerasyonu; çeşitli tasarlanmış kök hücrelerin geliştirilmesi; ve mühendislik doku / hücrelerin biyomekanik yönleri. Bu kategori, klinik müdahalelerle ilgili kaynakları içermez.

BİYOKİMYASAL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Biyokimyasal Araştırma Yöntemleri, biyomoleküllerin saflaştırılması ve analizi için yöntemler, canlı organizmaların ve dokuların (mikroskopi hariç) yapısının veya fonksiyonunun gözlemlenmesi ve biyomoleküllerin biyoteküllerin değiştirilmesine yönelik yöntemler de dahil olmak üzere, biyolojik ve biyokimyasal araştırmalarda kullanılan spesifik teknikleri açıklayan kaynakları içerir. özel araştırma uygulamaları. Bu kategori klinik uygulamaları veya teşhis araçlarının geliştirilmesini ve tasarımını kapsamaz.

Moleküler Biyoloji ve Genetik
Biyoloji ve Biyokimya
Yaşam Bilimleri (LIFE)