Hakkımızda

Proteostasis-TR Araştırma Grubu, 2008 yılında Dr. Ballar Kırmızıbayrak tarafından Ege Üniversitesi’nde kurulmuştur. Grubun ilk projeleri kistik fibröz, antitrypsin yetmezliği ve okulokütanöz albinism gibi çeşitli hastalıklar ile ilişkilendirilmiş yanlış katlanmış veya katlanamamış proteinlerin yıkım mekanizmalarını ve düzenlenmesi üzerine olup Avrupa Birliği (FP7-PEOPLE- IRG 239409) ve TUBITAK (1001-108S056) tarafından desteklenmiştir. İstenmeyen proteinlerin yıkım mekanizmalarının aydınlatılmasının yanı sıra, Proteostasis-TR Araştırma Grubu, "Proteostasis ve Kanser" (TUBITAK-1001-114S062), "Proteostasis ve Nörodejeneratif Hastalıklar " (TUBA-GEBIP-2008, Loreal-TR-2010) ve "Proteostasis ve adrenal kortex steroid hormon sentezi”  (TUBITAK-1001-116S444) projelerine de odaklanmıştır.


Proteostasis-TR Araştırma Grubu, temel bilimlerde edindiği bulgularını proteostasis ile ilişkili yeni hastalık hedefleri ve yenilikçi ilaç molekülleri keşiflerine dönüştürmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda “Meme kanserine karşı yeni proteazom inhibitörleri” (TUBITAK-1001-116S300), “Alternatif hücre ölüm mekanizması kullanan yeni kemoterapötik moleküller” (TUBITAK- COST-118S079) and “Multi-hedef yaklaşımı ile yaşlanma ve yaşlanma ile ilişkili hastalıklara karşı yeni moleküllerin keşfi” (TUBITAK-1001- 119Z086) gibi çeşitli projeler sürdürmektedir.


Proteostasis-TR Araştırma Grubu’nun ulusal ve uluslararası çeşitli işbirlikleri bulunmaktadır. Grubumuz, doğal kaynaklı aktif moleküller konusunda Dr. Erdal Bedir’in (IYTE) işbirliği ve danışmanlığı ile güç kazanmıştır. Grup ayrıca Dr Shengyun Fang (University of Maryland, Baltimore, ABD), Dr Yuxian Shen (Anhui Medical University, Çin) ve Proteostasis Network (BM1307) üyeleri ile aktif işbirliklerine sahiptir.
6 Proje
29 Yayın