Projeler

Potansiyel Proteazom İnhibitörü Bir Grup Naftokinon Türevi Bileşiğin Sentez, Biyoaktivite ve Moleküler Modelleme Çalışmaları

Yeni Yarı-Sentetik Sapogenol Türevi Ag-08'in Otofaji İnhibisyonu, Proteaz Aktivasyonu ve Hücre Ölümüne Etkisinin Değerlendirilmesi

TÜBİTAK Projesi, 2018 - 2020

Endoplazmik Retikulum aracılı yıkım yolağı endojen inhibitörü olan SVIP'in adrenal korteksteki fonksiyonunun araştırılması

ERAD ın Androjen Temelli Hormonal Regülasyonunun Ve Bu Regülasyonun Prostat Kanseri Gelişimindeki Rolünün Araştırılması

Expanding the knowledge on mammalian Endoplasmic Reticulum-Associated Degradation (ERAD)

AB Çerçeve Programları Destekli Proje, 2009 - 2013

Memeli hücrelerinde Endoplazmik Retikulum İlişkili Protein Yıkım ERİY mekanizmasının substrata spesifik farklılıklarının ve regülasyonunun incelenmesi