Hakkımızda

'Egzersiz ilaçtır' anlayışının yaygınlaştığı dünyamızda sporla genetiğin birleştirildiği araştırma sayısı ülkemizde çok sınırlıdır. Üniversitemiz Spor Bilimleri Fak-Spor sağlık AD öğretim üyesi olarak ben Doç.Dr.Faruk Turgay ve Tıbbi Genetik AD'den Doç.Dr.M.Burak Durmaz arasında kurulan bir çalışma grubudur. Öncelikli amacımız lisansüstü öğrencilerimizin tez projelerinin daha kaliteli ve çağdaş bilimin ışığında üniversitemize ve literatüre daha kaliteli araştırmalarla katkıda bulunmak amacıyla işbirliği yapılmıştır. Bu güne kadar 4 araştırma bitirilmiş ve bundan çıkan çalışmalar ulauslarası  Spor bilimleri  kongrelerinde sunulmuştur. Makalelerinin  yazımı devam etmektedir. Bundan başka yeni 2 çalışma daha başlatılmıştır.