Projeler

"Membran Ayırma Yöntemleriyle Arıtılarak Geri Kazanılan Atıksuların Proses Suyu Üretiminde, Enerji Bitkisi Yetiştirilmesinde ve Peyzaj Amaçlı Yeniden Kullanılması",

İTOB-OSB Membran Biyoreaktör (MBR) Arıtma Sisteminde İyileştirme Çalışmaları ve Atık Suda Enerji Bitkileri Yetiştirerek Biyogaz Üretilmesi