Hakkımızda

Araştırma grubunun, T.C. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen ve grup tarafından tamamlanan 17-SÜF-003 Proje No'lu " İzmir Körfezi Küçük Ölçekli Balıkçılıkta, Kullanılan Av Araçlarının Hedef Tür,

Yan Ürün ve Iskarta Av Oranları ve Av Kompozisyonu ile Av Aracı Rekabeti" isimli genel

araştırma projesi bulunmaktadır. Araştırma grubu yukarıda isimleri belirtilen araştırmacılardan

oluşmaktadır. Araştırma grubunun ileride gerçekleşecek araştırmalarda da birlikte çalışması

planlanmaktadır.