Araştırma Alanları

Mikrobiyoloji
Farmakoloji ve Toksikoloji
Biyoloji ve Biyokimya
Kimya
Doğa Bilimleri Genel
Bitki ve Hayvan Bilimleri