Projeler

Prangos Lindl. Türlerinin Sekonder Bileşiklerinin İzolasyonu ve Erektil Fonksiyon Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

TÜBİTAK Projesi, 2017 - Devam Ediyor

MuTaLıg

AB Destekli Diğer Projeler, 2015 - Devam Ediyor

TÜRKİYE’NİN ETNOBOTANİK VERİTABANI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2013 - 2020

Türkiye'de Yayılış Gösteren Bazı Teucrium L. Türleri Üzerinde Fitokimyasal ve Biyoaktivite Çalışmaları

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2018 - 2020

BATI ANADOLU’DA YAYILIŞ GÖSTEREN HYPECOUM L. TAKSONLARI ÜZERİNDE FARMASÖTİK BOTANİK VE BİYOAKTİF SEKONDER METABOLİTLERİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRMALAR

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2020

ENDEMİK MARRUBİUM ROTUNDİFOLİUM BOİSS. BİTKİSİNİN TOTAL EKSTRESİNİN KİMYASAL İÇERİĞİNİN VE BİYOAKTİVİTE POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2017 - 2018

Afyonkarahisar İli Biyolojik Çeşitliliğe Dayalı Geleneksel Bilginin Belirlenmesi Projesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2017 - 2018

Nemrut Dağı ve Çevresinde Kullanılan Tıbbi Bitkiler Üzerinde Etnofarmasötik Botanik Yönden Araştırmalar

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2012 - 2018

Türkiyede doğal yayılış gösteren Ferula L. taksonlarının PC-3 üzerinde sitotoksik etkinliklerinin araştırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2013 - 2017

Kafkas Engereği Vipera kaznakovi Zehirinin Biyolojik Karekterizasyonu ve Biyoaktivite Rehberli İzolasyon Yöntemi Kullanılarak Çeşitli Kanser Hücreleri ve Mikroorganizmalar Üzerindeki Etkilerinin In Vitro Olarak Araştırılması

Endemik Centurae calolepis Bitkisinin ve Sinisin Bileşiğinin Macrovipera lebetina ve Montivipera xanthina Yılan Zehirleri ile Oluşan Ödeme Karşı In-vivo Antienflamatuvar Etkisinin Araştırılması

TÜBİTAK Projesi, 2015 - 2017

Endemik Ferula Tenuissima Hub Mor Peşmen Kökleri Üzerinde Fitokimyasal Çalışmalar

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2013 - 2016

Endemik Centaurea goeksunense Hub Mor bitkisinin kimyasal içeriğinin ve biyoaktivite potansiyelinin araştırılması

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2014 - 2016

Artemisia scoparia Waldst Kit Metanolik Ekstresinden U2OS İnsan Osteosarkoma Hücre Hattı üzerinde Sitotoksik etkili bileşiklerin izolasyonu ve yapı tayini

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2011 - 2016

Batı Anadolu’da Yayılış Gösteren Bazı Centaurea L. Türlerinin Biyoaktif Sekonder Bileşiklerinin Araştırılması

TÜBİTAK Projesi, 2006 - 2009

Batı Anadolu da Yayılış Gösteren Bazı Centaurea L türlerinin Biyoaktif Sekonder Bileşiklerinin Araştırılması TÜBİTAK 106S197 SBAG 3445 nolu proje

TÜBİTAK Projesi, 2006 - 2009