Araştırma Alanları

MÜHENDİSLİK, MULTİDİSİPLİNER

Mühendislik, multidisipliner mühendislik için genel veya disiplinlerarası yaklaşımı olan kaynakları kapsar. İlgili konular mühendislik, mühendislik eğitimi, güvenilirlik çalışmaları ve ses mühendisliği bilgisayar bilimi ve matematik içerir.

Mühendislik
Mühendislik, Bilişim ve Teknoloji (ENG)