Hakkımızda

Gıdaların güncel alternatif işleme teknolojileri ile işlenmesi konusundaki çalışmaları gerçekleştiren bir çalışma gurubudur. Minimal işleme teknolojilerinin gıda üretim zincirinde yer almasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. Özellikle elektriksel ısıtma yöntemlerinden olan ohmik ısıtma, kızılötesi ısıtma, indüksiyon ısıtma ile çalışmaların yanı sıra enerji verimliliği yüksek kurutma sistemlerinin geliiştirilmesi ve gıdaların reolojik kalite özelliklerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar da gerçekleştirilmektedir. 2000 yılından beri farklı alt gruplar ile gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında  6 adet TÜBİTAK 1001, 1 adet TÜBİTAK 1005, 7 adet  TÜBİTAK 1002, 1 adet TÜBİTAK 3501, 2 adet TÜBİTAK 1501/1505, 15 adet BAP projesinde ortak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında  toplamda 5 adet kitap editörlüğü , 1 adet kitap çevirisi editörlüğü, 4 adet kitap bölümü, 22 adet lisansüstü tez çalışması, 76 adet yayın, 115 adet bildiri, 4 adet tescil edilmiş patent/faydalı model  ve 2 adet patent başvurusu çıktısı üretilmiştir. Ohmik Evaporasyon alt grubunun Ege İhracatçı Birliklerinin düzenlediği Fikrini Geleceğe Taşı Ar-Ge Proje Pazarında (2017) Araştırmacı kategorisi 1. ödülü bulunmaktadır. Alt gruplardaki çalışmalar devam etmektedir.

20 Proje
157 Yayın
1 Tez
2 Patent