Projeler

Berrak meyve sularının ısıl olmayan pastörizasyonuna yönelik düşük voltajlı elektrik alan ile desteklenmiş yüksek yoğunluklu vurgulu ışık ve doğal antimikrobiyel maddelerin kombine kullanımının incelenmesi

TÜBİTAK Projesi, 2017 - 2019

Dondurulmuş Ispanak Püresinin Güncel Çözündürme Yöntemleri ile Çözündürülmesi ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

TÜBİTAK Projesi, 2017 - 2018

Ev Tipi Buzdolapları İçin Modüler Hızlı Dondurma Ünitesi Geliştirilmesi, Ege Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Diğer Özel Kurumlarca Desteklenen Proje, 2016 - 2018

Ohmik çözündürme ünitesi kurulumu performans değerlendirmesi dondurulmuş dana kıymanın çözündürülmesine uygulanabilirliğinin deneysel ve kuramsal incelenmesi

TÜBİTAK Projesi, 2015 - 2017

Meyankökünün kurutulmasında alternatif kurutma yöntemlerinin etkilerinin incelenmesi, kurutma kinetiğinin ve işlem performansının değerlendirilmesi

TÜBİTAK Projesi, 2015 - 2016

Güneşte Kurutma Simülatörü Tasarımı, Kurulumu, Performans Değerlendirmesi ve Domatesin Kurutulmasında Uygulanabilirliğinin İncelenmesi

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2014 - 2016

Ohmik ısıtma destekli evaporasyon sisteminin kurulumu test edilmesi ve nar suyunun konsantre edilmesinde kullanılabilirliğinin incelenmesi

TÜBİTAK Projesi, 2014 - 2016

Dondurulmuş Domates Pulpunun Ohmik Çözündürülmesi Sırasında Bazı Özelliklerindeki Değişimlerin İncelenmesi

TÜBİTAK Projesi, 2014 - 2015

Bazı Meyve Sularının Ohmik Isıtma Yöntemi ile Isıtılmasının Matematiksel Modellemesi, Enerjetik ve Ekserjetik Değerlendirmesi,

TÜBİTAK Projesi, 2014 - 2015

Uçucu Yağların Reolojik ve Fiziksel Özelliklerine Sıcaklığın Etkisinin Belirlenmesi ve Bazı Gıdaların Üretiminde Kullanımlarının İncelenmesi

TÜBİTAK Projesi, 2014 - 2015

Küp Şeklinde Dondurulmuş Patateslerin Yeni Alternatif Yöntemlerle Çözündürülmesi

TÜBİTAK Projesi, 2013 - 2014

Ultrason ve elektriksel önişlemlerinin elma dilimlerinin ozmotik kurutulmasına etkilerinin deneysel ve kuramsal incelenmesi

TÜBİTAK Projesi, 2011 - 2013

Turunçgil kabuklarının değerlendirilmesinde bazı güncel yöntemlerin ön işlem olarak uygulanabilirliğinin incelenmesi

TÜBİTAK Projesi, 2011 - 2012

Alternatif bir elektriksel ısıtma yönteminin kara havuç suyuna uygulanabilirliğinin incelenmesi

TÜBİTAK Projesi, 2010 - 2011

Kırmızı pancar suyu eldesinde elektroplazmoliz uygulamasının etkileri, matematiksel modellenmesi ve optimizasyonu

Diğer Resmi Kurumlarca Desteklenen Proje, 2009 - 2010

Gaz Motoru Tahrikli Güneş Enerjisi Destekli Isı Pompalı Bantlı Bir Kurutucu Sisteminin Tasarımı Testi ve Performansının Değerlendirilmesi

Et Ürünlerinin İşlenmesinde Ohmik Çözündürme ve Ohmik Pişirmenin Uygulanabilirliğinin İncelenmesi

TÜBİTAK Projesi, 2008 - 2009

Ohmik Isıtma İşleminin Bazı Gıdaların Akıcılık Özellikleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi

TÜBİTAK Projesi, 2006 - 2007

Ohmik Isıtmanın Bazı Meyve Suları ve Konsantrelerinde Alicyclobacillus acidoterrestris Üzerine Etkisi

TÜBİTAK Projesi, 2006 - 2007

Güneş Enerjili Kurutucunun Geliştirilmesi

TÜBİTAK Projesi, 2005 - 2006