Hakkımızda

Bu araştırma grubunun çalışmaları termo-elektrik sistemler ile ilgili tasarım, üretim, araştırma-geliştirme faaliyetlerini ve  akademik çalışmaları kapsamaktadır. Termoelektrik ısıtma-soğutma ve elektrik üretim prosesleri farklı kullanım amaçlarına uygun olarak çalışılmaktadır.