Araştırma Alanları

KİMYA, ORGANİK

Kimya, Organik, sentetik ve doğal organik bileşiklere, onların sentezine, yapısına, özelliklerine ve reaktivitesine odaklanan kaynakları içerir. Bu kategoride, büyük bir organik kimya alanı olan hidrokarbonlar üzerine araştırmalar yer almaktadır.

KİMYA, ANALİTİK

Kimya, Analitik, kimyasal sistemler hakkında her türlü bilgiyi veren tekniklere kaynak sağlar. Konular kromatografi, termal analiz, kemometri, ayırma teknikleri, piroliz ve elektroanalitik ve radyoanalitik kimya içerir. Kimyada analitik tekniklere ve uygulamalara odaklanırken, bazı spektroskopi kaynakları bu kategoriye dahil edilebilir.

MALZEME BİLİMİ, MULTIDISCIPLINARY

Malzeme Bilimi, Multidisipliner, malzemelerin doğası, davranışı ve kullanımı ile ilgili genel ya da çok disiplinli bir yaklaşıma sahip olan kaynakları kapsar. İlgili konular arasında seramikler, kompozitler, alaşımlar, metaller ve metalurji, nanoteknoloji, nükleer malzemeler, yapışma ve yapıştırıcılar yer almaktadır.

MALZEME BİLİMİ, TEKSTİL

Malzeme Bilimi, Tekstil, doğal liflerden (örneğin deri, pamuk, yün, tahta) ve / veya sentetik elyaftan (ör., Polyester, vinil, naylon) yapılmış malzemelerden giysi ve mobilya imalatına odaklanan kaynakları kapsar. Boya ve renkleri ve elyaf kimyasını kapsayan kaynaklar da dahildir.