Projeler

Tekstil Atıklarından Üretilen Aktif Karbonların Tekstil Atık Sularının Renk Gideriminde Kullanımı

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2019 - Devam Ediyor

Tekstil Endüstrisi Atıklarından Katı Yakıt ve Katma Değerli Ürünlerin Eldesi

TÜBİTAK Projesi, 2019 - 2021

Tekstil atıklarının düşük sıcaklık pirolizi ile değerlendirilmesi

TÜBİTAK Projesi, 2017 - 2019

TEKSTİL ATIKLARINDAN BİYOKÖMÜR ÜRETİMİ

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2019

KARBONLU ATIKLARDAN ELDE EDİLEN AKTİF KARBONLARIN VOC PASİF ÖRNEKLEYİCİ OLARAK KULLANIMI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje, 2016 - 2018