Araştırma Alanları

FARMAKOLOJİ VE ECZACILIK

Farmakoloji ve Eczacılık, hayvan araştırmaları, klinik deneyimleri, dağıtım sistemleri ve ilaçların dağıtımı da dahil olmak üzere biyoaktif maddelerin keşfedilmesi ve test edilmesi ile ilgili kaynakları kapsar. Bu kategori aynı zamanda, biyokimya, metabolizma ve ilaçların toksik veya yan etkileri üzerindeki kaynakları içerir.

TIP, ARAŞTIRMA VE DENEYSEL

Tıp, Araştırma ve Deneysel, genel tıbbi araştırmaları açıklayan kaynakları, aşı geliştirme, doku replasmanı, immünoterapiler ve diğer deneysel tedavi stratejileri dahil olmak üzere çok çeşitli tıbbi uzmanlık ve uygulamalarda son derece yeni teknikler ve klinik müdahalelere özel bir vurgu yaparak açıklamaktadır. Bu kategorideki kaynaklar, in vitro veya hayvan modellerini ve küçük ölçekli klinik çalışmaları kullanarak, gelişimin erken aşamalarındaki klinik müdahaleleri yansıtmaktadır.

ACİL TIP

Acil Tıp, acil tıp bilim, eğitim ve klinik uygulamaları ile ilgili kaynakları kapsamaktadır. Kapsama, uzmanlığın genişliğini, travma, pediatri, toksikoloji, yaralanma önleme ve kontrolü, resüsitasyon ve acil tıbbi hizmetler üzerine genişletir.