Hakkımızda

Yara; kesik, yanık veya hastalık gibi etkenler sonucu doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Diyabet, damar yetmezliği ya da yatağa bağımlılık gibi bazı durumlarda tüm bakım ve tedaviye rağmen yaralar beklenildiği sürede iyileşmez, kalıcılık gösterir. Bu yaralara kronik yani iyileşmeyen yaralar adı verilmektedir. Yaranın iyileşmesi için her şeyden önce o bölgenin kan dolaşımında sorun olmamalıdır. Aksi halde yaranın iyileşmesi için gerekli olan oksijen, yara iyileşmesini sağlayan hücreler ve yapı malzemeleri yaralanmış alana gitmez ve iyileşme olmaz. Yara iyileşmesi; beslenme bozuklukları, diyabet, steroid ya da kemoterapi gibi ilaçlar, enfeksiyon, yetersiz bakım gibi nedenlerden dolayı bozulabilir.

Yanıklar; özellikle ev kazaları sonucunda oldukça yaygın karşılaşılan vakalardır. Büyük fiziksel ve ruhsal yıkım yaratırlar. Yanık vakalarının yarısına yakınını çocuklar oluşturmaktadır. Yanık etkenleri sıklık sırasına göre haşlanma ve alev yanıkları, elektrik yanıkları ve kimyasal yanıklardır.  En sık üst ve alt ekstremitelerde yanıklar görülür.  Tüm vakaların yaklaşık yarısı pansumanla iyileşir.  Diğer vakalar cerrahi işleme ihtiyaç duyar.  Mortalite oranı  %6-7 civarındadır.

Acil Tıp ABD ve Histoloji ve Embriyoloji ABD ile birlikte uzmanlık tezleri ve araştırma projeleri ile yara ve yanık tedavisi için deneysel modeller oluşturulup formülasyon geliştirilerek çalışılmıştır. Çalışmaların sonuçları poster, sunum ve yayın olarak sunulmuştur. Her iki anabilimdalı ile birlikte uyumlu bir şekilde işbirliği devam etmektedir. Geliştirilen formülasyonların in vitro ve in vivo hayvan deneyleri yapılarak biyoyararlanımın arttırılmasına yönelik çalışmalar multidisipliner olarak yürütülmüştür ve yürütülmeye devam edilmektedir. Hastaların ilk başvurduğu birim 7 gün 24 saat boyunca Acil Tıp ABD'dır. Yanık ve kesi yarasının ilk tedavisi burada yapılmaktadır. Piyasada bulunan mevcut yara bakım ürünlerinin yanında geliştirilen yara iyileştirici formülasyonların tedavi potansiyelleri in vitro ve in vivo hayvan deneyleri ile çalışılmıştır ve çalışılmaya devam edilmektedir. Bu çalışma grubu öğretim üyeleri şimdiye kadar 9 adet konu ile ilişkili BAP projesi yapıp kapatmıştır. Bu projeler kapsamında 4 adet SCI, 1 adet Ulakbimde taranan dergilerde makale yayınlamıştır. Yine bu projeler kapsamında 6 adet uluslararası, 8 adet ulusal kongrede sözlü sunu ve poster sunumu yapmışlar ve 1 adet patent almışlardır.


3
13
1