Araştırma Alanları

ONKOLOJİ

Onkoloji, çevresel ve genetik risk faktörleri ve hücresel ve moleküler karsinojenez dahil olmak üzere kanser mekanizmaları, nedenleri ve tedavileri ile ilgili kaynakları kapsamaktadır. Kapsanan klinik onkolojinin özellikleri, cerrahi, radyolojik, kimyasal ve palyatif bakımdır. Bu kategori aynı zamanda belirli sistem ve organların kanserleriyle ilgili kaynaklarla da ilgilidir.

TIP, ARAŞTIRMA VE DENEYSEL

Tıp, Araştırma ve Deneysel, genel tıbbi araştırmaları açıklayan kaynakları, aşı geliştirme, doku replasmanı, immünoterapiler ve diğer deneysel tedavi stratejileri dahil olmak üzere çok çeşitli tıbbi uzmanlık ve uygulamalarda son derece yeni teknikler ve klinik müdahalelere özel bir vurgu yaparak açıklamaktadır. Bu kategorideki kaynaklar, in vitro veya hayvan modellerini ve küçük ölçekli klinik çalışmaları kullanarak, gelişimin erken aşamalarındaki klinik müdahaleleri yansıtmaktadır.