Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Changing environment and urban identity following open-cast mining and thermic power plant in Turkey: case of Soma

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.184, ss.1617-1632, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye Zoocoğrafyasında Özel Bir Tür : Kelaynak (Geronticus Eremita)

Türk Bilim Dergisi, cilt.4, ss.69-98, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bayraklı Kentsel Dönüşüm Projesi Üzerine Coğrafi Değerlendirmeler

Türk Coğrafya Dergisi, ss.21-32, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uşak geri dönüşüm kümesinin yapısal özellikleri

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.21, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel Ekoloji Kentsel çevre analizlerinde coğrafi yaklaşım

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.18, ss.31-47, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Coğrafi çevre bileşenlerini kent gelişimi üzerine etkileri: Ödemiş (İzmir) örneği

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.16, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Linyit işletmeleri ve termik santralin ardından Soma'da değişen çevre, kent ve kimlik

Ege Coğrafya Dergisi, cilt.15, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Conservation of Historical Urban Values and Urban Tourism: Case of İzmir (Turkey)

EMU Journal of Tourism Research, cilt.4, ss.60-81, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Enez'in (Edirne) kentsel gelişim süreci ve yeni gelişme alanları

Ege Coğrafya Dergisi, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye'nin kalkınmasında bir güç kaynağı: Nüfus?

Ege Coğrafya Dergisi, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Reflections of Cittaslow in Turkey and the Roles of Local Government

2017 International Annual Conference “Local Governance in the New Urban Agenda, 19 - 21 Ekim 2017

A succesfull application on zoogeography Protection of the existance of Northern Bald Ibis geronticus eremita

The 4th International Geography Symposium GEOMED 2016, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Mayıs 2016

Cumhuriyet Döneminde İzmir Körfezi ve Çevresindeki Mekanın Dönüşümü

Akdeniz Kıyısında İzmir Körfezi, İzmir, Türkiye, 21 Mayıs 2016, cilt.2, no.2, ss.75-87

Refugeesof a city The socio spatial impactsof those Syrıan refugees who arrived in Izmir TURKEY

Turkish Migration Conference 2015, Prag, Çek Cumhuriyeti, 25 - 27 Haziran 2015, ss.118-125

Geographical assesment on human smuggling across Turkey

Turkish Migration Conference 2015, Prag, Çek Cumhuriyeti, 25 - 27 Haziran 2015

İzmir Metropolünde Sosyal ve Mekansal Ayrışma Üzerine Coğrafi Değerlendirmeler: Çiğli- Sasalı Örneği

Ankara Üniversitesi Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama Merkezi VIII. Coğrafya Sempozyumu 2014, 23 - 24 Ekim 2014

Geographical assesments on urban transformation politics in Turkey :case of İzmir

GeoMed-2013 İnternational Symposium on Geography-environment and culture in the Mediterrian Region, 10 - 13 Haziran 2013

Küreselleşme sürecinde metropol kentlerde sosyal ve mekansal ayrışmanın bir yansıması olarak güvenlikli siteler

GeoMed-2013 İnternational Symposium on Geography-environment and culture in the Mediterrian Region, 10 - 13 Haziran 2013

İzmirlilik bilinci üzerine bir alan araştırması

İzmirli Olmak Sempozyumu, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2009

Kent Kültürü-Kentlilik Bilinci ve Eğitim Komisyonu Raporu

Kentleşme Şurası Komisyon Raporları, Türkiye, 01 Ocak 2009

A city at the border of Turkey-Greece: Enez (Edirne)- urbanisation and urban culture

Actas Del VIII Congreso "Cultura Europa" Pamplona, 20 - 29 Ekim 2005

Kentsel Ekoloji-yaşanabilir kent ve coğrafya

Kentsel Ekoloji ve Yaşanabilir Kent Sempozyumu, Türkiye, 6 - 08 Kasım 2008

The geographical factors affecting the Anatolian cities identity

GeoMed-2007 İnternational Symposium on Geography-environment and culture in the Mediterrian Region, 5 - 08 Haziran 2007

Kula'da bir kentsel kimlik araştırması

Geçmişten Günümüze Köprü: Yanık Ülke Kula Sempozyumu, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2006

Soma'nın (Manisa) kentsel gelişiminde yerel dinamiklerin rolü ve sosyo-ekonomik dönüşüm

KEAS 05 Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu-II, Türkiye, 13 - 16 Haziran 2005

A geographical approach to the Ottoman railway politics

CİEPO 16 İnternational Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies 16 th Symposium, 14 - 19 Haziran 2004

Seferihisar'ın kentsel gelişimi

Dünden Yarına Seferihar Sempozyumu, Türkiye, 7 - 08 Eylül 2004

Kınık'ta (İzmir) arazi kullanımı ve sorunları

V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Sempozyumu, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2004

Linyit işletmeleri ve termik santralin ardından Soma'nın değişen yüzü

İstanbul Üniversitesi 1. Ulusal Sırrı Erinç Sempozyumu, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2003

İzmir Yerel Gündem 21 ve Ege Üniversitesi

Karaburun yerel gündem 21& Kuzey Westfalya Eyaleti Siegen Yerel Gündem 21 Almanya Buluşması, 27 Eylül - 03 Ekim 2003

Kömür çıkarım alanlarının rekreasyonel amaçlı kullanımı: Soma (Manisa) örneği

Ege Coğrafya Sempozyumları II, Coğrafi Çevre, Koruma ve Turizm Sempozyumu, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2003

Transformation of Turkish urban structure from Tanzimat period to present

CİEPO 15 İnternational Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies 15 th Symposium, 8 - 12 Temmuz 2002

Geographical factors which define urban existance and continuance of İzmir since centruies

CIEPO 14, İnternational Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies 14 th Symposium, 18 - 25 Eylül 2000

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinin büyüme eğilimleri ve yeni sorunlar

Kemalpaşa (İzmir) Kültür ve Çevre Sempozyumu, Türkiye, 3 - 05 Haziran 1999

Meteorolojik ve klimatolojik verilere göre İzmir'de hava kirliliği ve beşeri etkenlerin rolü

Hava Kirlenmesi ve Kontrolü Ulusal Sempozyumu, Türkiye, 27 - 29 Eylül 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

Sürdürülebilir Kentleşme Dinamikleri ve Türkiye

Sürdürülebilir Kalkınma ve Türkiye, Ferhat Arslan, Arife KARADAĞ, Pervin AKSAK, Editör, Gazi Yayınevi, Ankara, ss.205-232, 2018

Yerleşmelere Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Sorunlar

Günümüz Dünya Sorunları, Prof. Dr. Hamza Akengin, Editör, Pegem Akademi (Harward Academy Tarafından Taranan Yayınevi), Ankara, ss.229-256, 2018

Metropol Kentlerde Sosyomekansal Ayrışma ve Toplanma Dinamikleri

Sosyal Coğrafya, Doç. Dr. Nurettin ÖZGEN, Editör, Pegem, Ankara, ss.285-322, 2018

Türkiye’de Endüstriyel Mirasın Korunması

Türkiye Coğrafyası Araştırmaları, Ferhat Arslan, Editör, Pegem Akademi (Harvard Academy tarafından taranan yayınevi), Ankara, ss.13-42, 2017

Türkiye Ulaşım Coğrafyası

Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği, Meryem HAYIR KANAT, Editör, Nobel, İstanbul, ss.433-458, 2016

Kentsel Araştırma Yöntemleri

Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri ve Teknikler, Nurettin ÖZGEN, Editör, Pegem, Ankara, ss.287-310, 2016

Kentsel Ekoloji, Yaşanabilir Kent ve Coğrafya

Prof. Dr. Asaf Koçman'a Armağan Kitabı, Prof. Dr. Ertuğ ÖNER, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, 2013

Türkiye Üzerinden Gerçekleşen Yasadışı İnsan Kaçakçılığı ve Sosyo-ekonomik Etkileri

İlhan Kayan'a Armağan Kitabı, Prof. Dr. Ertuğ ÖNER, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, 2013

Kentleşme ve fiziksel ilişkiler

İzmir Yerel Gündem 21 İzmir'in kentleşme, çevre, göç sorunları ve çözüm önerileri, , Editör, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 1998

Kentleşme ve kırsal çevre ilişkileri

İzmir Yerel Gündem 21 İzmir'in kentleşme, çevre, göç sorunları ve çözüm önerileri, , Editör, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları, 1998

Ansiklopedide Bölümler