Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bafa Gölü Çevresi Herpetofaunasının Çeşitliliği

Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, cilt.6, ss.87-96, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Applications of microfluidics technology to enhance microalgae platform

3rd Novel Fluidic Technologies Workshop with an Emphasis on Tissue Engineering, İzmir, Türkiye, 21 Haziran 2018, ss.22

Production of recombinant human G-CSF from microalgal host

International Conferance on Technology, Engineering and Science, 26 - 29 Ekim 2017

Carotenoid accumulation in 2 Methyl Imidasole and Amitrole treated Dunaliella salina

VIth International Bioengineering Congress "Human Wellfare", 12 - 15 Kasım 2013

Chloroplast transformation of Dunaliella salina by peg glass beads method

1st International Congress of the Molecular Biology Association of Turkey, 23 - 24 Kasım 2012

Genetic Applications on Microalgal Biotechnology Workshop on Advanced Training Course in Algal Biotechnology ATCAB2010

Workshop on "Advanced Training Course in Algal Biotechnology” (ATCAB2010)., Türkiye, 25 - 29 Kasım 2010

Genetic Engineering of Microalgae Opportunities and Limitations

Vth International Bioengineering Congress, 16 - 19 Haziran 2010

Genetic diversity of Orabanche sp by using DNA markers

Genetic diversity of Orabanche sp. by using DNA markers, Türkiye, 4 - 15 Kasım 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Mühendislik Alanında Yeni Ufuklar

Rekombinant Moleküllerin Üretiminde Mikroalglerin Kullanımı: Mikroalglerde Genetik Mühendisliği Uygulamaları, Atilla Atik, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, ss.69-84, 2019