Öğr.Gör.

ASİYE GÜL BAYRAKCI ÖZDİNGİŞ


Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi

Enerji Teknolojisi Ana Bilim Dalı

Biyografi

Asiye Gül Bayrakcı Özdingiş, 1983 yılında Sakarya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Sakarya’da tamamladı. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümünden 2007 yılında mezun oldu. 2009 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Güneş Enerjisi Anabilim Dalı Enerji Teknolojisi Bilim Dalında Yüksek Lisans öğrenimini ve 2017 yılında aynı bölümde Doktora programını tamamladı. Bayrakcı Özdingiş, 2009 yılından itibaren, Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nde Öğretim Görevlisi olarak görev yapmaktadır.

Eğitim Bilgileri

2013 - 2017

2013 - 2017

Doktora

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı, Türkiye

2008 - 2009

2008 - 2009

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güneş Enerjisi (Yl), Türkiye

2001 - 2006

2001 - 2006

Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2017

2017

Doktora

Su sümbülü ve diğer lignoselülozik atıkların kullanımıyla ikinci nesil biyoetanol üretimi

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı

2009

2009

Yüksek Lisans

Değişik biyokütle kaynaklarından etanol üretimi üzerine bir araştırma

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güneş Enerjisi (Yl)

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2015

2015

Renewable Energy

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı–Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Araştırma Alanları

Makina Mühendisliği, Enerji, Alternatif Enerji Kaynakları, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

Ege Üniversitesi, Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BESTMER)

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Current and future aspects of bioethanol production and utilization in Turkey

Ozdingis A. G. , Koçar G.

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.81, ss.2196-2203, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Influence of thermal and alkali pretreatment to solubilisation and biomethane production of garden waste

ARICI Ş. , ERSÖZ Ö. , BAYRAKCI A. G. , ERYAŞAR A. , KOÇAR G.

INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, cilt.7, ss.242-255, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Second generation bioethanol (SGB) production potential in Turkey

BAYRAKCI A. G. , KOÇAR G.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, cilt.38, ss.822-826, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2014

2014

Second-generation bioethanol production from water hyacinth and duckweed in Izmir: A case study

BAYRAKCI A. G. , KOÇAR G.

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.30, ss.306-316, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

Utilization of renewable energies in Turkey's agriculture

BAYRAKCI A. G. , KOÇAR G.

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.16, ss.618-633, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Microorganism and Pretreatment Effect on Lignocellulosic Bioethanol Production

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, cilt.31, ss.1033-1046, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

2013

2013

Biyokütle enerjisine sektörel yaklaşım İzmir örneği

Koçar G. , Eryaşar A. , Ersöz Ö., Arıcı Ş. , Bayrakcı Özdingiş A. G.

Mühendis ve Makina, cilt.54, ss.78-85, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

Optimization of Second Generation Bioethanol Production

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management, cilt.1, ss.12-17, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Investigation of lignocellulosic ethanol production potential of Turkey and Sanlıurfa

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

International Renewable Energy and Energy Efficiency Congress (GAPYENEV-2018), Şanlıurfa, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2018, ss.35-38

2018

2018

Türkiye ve Şanlıurfa ilinin lignoselülozik etanol üretim potansiyelinin incelenmesi

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi GAPYENEV-2018, Şanlıurfa, Türkiye, 10 Mayıs 2018, ss.35-38

2016

2016

Utilization of agricultural residues as bioethanol feedstock case of Turkey

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

International Conferance - Bioeconomy in Agriculture, Warszawa, Polonya, 21 - 22 Haziran 2016

2016

2016

Utilization of residues as bioethanol feedstock Case of Turkey

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

Bioeconomy In Agriculture, Warszawa, Polonya, 21 - 22 Haziran 2016

2014

2014

İşte Güneş Here Comes The Sun

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

SolarTR 2014 Solar Conference and Exhibition, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Kasım 2014, ss.764

2013

2013

İkinci Nesil Biyoetanol Üretiminde Optimizasyon Çalışmaları

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Konya, Türkiye, 25 - 28 Aralık 2013

2012

2012

Second generation bioethanol production potential in Turkey

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2012

2012

2012

Development and widespread of biogas system for rural area

Koçar G. , Eryaşar A. , Çeliktaş M. S. , Ersöz Ö., Arıcı Ş., Bayrakcı Özdingiş A. G.

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2012

2012

2012

evelopment and widespread of biogas systems for rural area

BAYRAKCI ÖZDİNGİŞ A. G. , ERYAŞAR A. , KOÇAR G., ERSÖZ Ö., ARICI Ş., KUTLU Ö.

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 28 Haziran 2012, ss.1151-1159

2012

2012

Influence of thermal and alkali pretreatment to biomethane production and solubilisation of garden waste

ARICI Ş., ERSÖZ Ö. , BAYRAKCI ÖZDİNGİŞ A. G. , ERYAŞAR A. , KOÇAR G.

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2012, ss.111-120

2010

2010

Biomass Energy Technologies

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Eryaşar A. , Koçar G. , Ersöz Ö., Arıcı Ş.

Die Rolle und Bedeutung umweltfreundlicher Technologien und regionaler Ressourcen bei Bewaltigung der Energieprobleme in der Turkei und in der Europaischen Union, Humboldt Kolleg İstanbul, İstanbul, Türkiye, 21 Ekim 2010, ss.79-80

2010

2010

Biomass Energy Technology

BAYRAKCI ÖZDİNGİŞ A. G. , KOÇAR G. , ERYAŞAR A. , ERSÖZ Ö. , ARICI Ş.

Humboldt-Kolleg 2010 Istanbul, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2010, ss.79

2010

2010

Biomass Energy Technology

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G. , Eryaşar A. , Ersöz Ö., Arıcı Ş.

Humboldt-Kolleg 2010 İstanbul, İstanbul, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2010 identifier identifier

Desteklenen Projeler

2014 - Devam Ediyor

2014 - Devam Ediyor

BİYOKÜTLE ENERJİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ (BESTMER)

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

KOÇAR G. (Yürütücü) , ERYAŞAR A. , BAYRAKCI ÖZDİNGİŞ A. G. , ARICI Ş.

2013 - 2015

2013 - 2015

İkinci Nesil (Lignoselülozik) Biyoetanol Üretimi

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Koçar G. (Yürütücü) , Bayrakcı Özdingiş A. G. , Kutlu Ö.

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2019

Haziran 2019

BIOFPR

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

BIORES

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

BIOFPR

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2019

Mart 2019

TÜBİTAK Projesi

Haziran 2018

Haziran 2018

Renewable & Sustainable Energy Reviews

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Biofuels, Bioproducts & Biorefining

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Renewable & Sustainable Energy Reviews

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2018

Mayıs 2018

Renewable & Sustainable Energy Reviews

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

Journal of Renewable and Sustainable Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2018

Nisan 2018

Renewable & Sustainable Energy Reviews

SCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2018

Mart 2018

Renewable & Sustainable Energy Reviews

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2018

Şubat 2018

Journal of Renewable and Sustainable Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2017

Kasım 2017

Journal of Renewable and Sustainable Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2017

Ekim 2017

Waste and Biomass Valorization

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2017

Eylül 2017

Renewable & Sustainable Energy Reviews

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

International Journal of Biodiversity and Conservation

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2017

Ağustos 2017

Journal of Renewable and Sustainable Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2017

Haziran 2017

BioResources

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

Renewable & Sustainable Energy Reviews

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2016

Ekim 2016

BioResources

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2016

Eylül 2016

Journal of Renewable and Sustainable Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2016

Ağustos 2016

AFRICAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ağustos 2016

Ağustos 2016

African Journal of Agricultural Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2016

Haziran 2016

Carbohydrate Polymers

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2016

Haziran 2016

BioResources

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2016

Ocak 2016

Journal of Renewable and Sustainable Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2015

Eylül 2015

Ecological Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Ağustos 2015

Ağustos 2015

International Journal of Energy Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2015

Mayıs 2015

BioResources

SCI Kapsamındaki Dergi

Nisan 2015

Nisan 2015

Sustainable Production and Consumption

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2014

Ekim 2014

Afrcan Journal of Mcrobology Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2014

Temmuz 2014

BioResources

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2014

Haziran 2014

International Journal of Energy Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Comprehensive Research Journal of Biological Science

SCI Kapsamındaki Dergi

Mayıs 2014

Mayıs 2014

African Journal of Biotechnology

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Aralık 2013

Aralık 2013

Journal of Renewable and Sustainable Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2013

Kasım 2013

International Commission on Agricultural and Biosystems Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Ekim 2013

Ekim 2013

International Commission on Agricultural and Biosystems Engineering

SCI Kapsamındaki Dergi

Temmuz 2013

Temmuz 2013

International Journal of Energy Research

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2013

Haziran 2013

Journal of Renewable and Sustainable Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2013

Haziran 2013

Journal of Renewable and Sustainable Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Şubat 2013

Şubat 2013

African Journal of Agricultural Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2012

Şubat 2012

Renewable & Sustainable Energy Reviews

SCI Kapsamındaki Dergi

Kasım 2011

Kasım 2011

African Journal of Agricultural Research

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2011

Eylül 2011

Journal of Renewable and Sustainable Energy

SCI Kapsamındaki Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Eylül 2018

Eylül 2018

3 rd International Conference on Viable Energy Trends

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bayrakcı Özdingiş A. G.
Sankt-Peterburg, Rusya

Nisan 2017

Nisan 2017

2nd International Conference on Viable Energy Trends (InVent - 2017)

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.
Helsinki, Finlandiya

Şubat 2014

Şubat 2014

Biyokütle Enerji Teknolojileri Kış Okulu

Bilim / Sanat Kampı veya Yaz Okulu Organizasyonu

Bayrakcı Özdingiş A. G. , ÇELİKTAŞ M. S.
İzmir, Türkiye

Haziran 2012

Haziran 2012

6th International Ege Energy Symposium and Exhibiton

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Bayrakcı Özdingiş A. G.
İzmir, Türkiye

Ekim 2011

Ekim 2011

İzmir İlinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi Çalıştayı

Çalıştay Organizasyonu

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.
İzmir, Türkiye


Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018

2018

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği Kongresi

Katılımcı

-Türkiye

2016

2016

Bioeconomy In Agriculture

Katılımcı

Warszawa-Polonya

2014

2014

SOLARTR 2014 Solar Conference and Exhibition

Katılımcı

--Seçiniz---Türkiye

2013

2013

9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu

Katılımcı

-Türkiye

2012

2012

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition

Katılımcı

-Türkiye

2010

2010

Die Rolle und Bedeutung umweltfreundlicher Technologien und regionaler Ressourcen bei Bewaltigung der Energieprobleme in der Turkei und in der Europaischen Union, Humboldt Kolleg İstanbul

Katılımcı

-Türkiye

Burslar

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

HlntBioref - HEAT INTEGRATION AND BIOREFINERIES

Diğer Uluslararası Organizasyonlar

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 88

h-indeksi (WOS): 5