Lect.

ASİYE GÜL BAYRAKCI ÖZDİNGİŞ


Güneş Enerjisi Enstitüsü

Güneş Enerjisi

Enerji Teknolojisi Ana Bilim Dalı

Biography

Asiye Gül Bayrakci Özdingiş was born in 1983 in Sakarya. She completed her primary, secondary and high school education in Sakarya. She graduated from Ege University-Faculty of Science- Biochemistry Department in 2007. In 2009, she completed MSc. education in Ege University Institute of Natural and Applied Sciences-Solar Energy Institute/Energy Technology Department and 2017 in the same department she completed the Ph.D. Bayrakcı Özdingiş has been working as an Lecturer at Ege University Solar Energy Institute since 2009.

Education Information

2013 - 2017

2013 - 2017

Doctorate

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı, Turkey

2008 - 2009

2008 - 2009

Postgraduate

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güneş Enerjisi (Yl), Turkey

2001 - 2006

2001 - 2006

Undergraduate

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Turkey

Dissertations

2017

2017

Doctorate

Su sümbülü ve diğer lignoselülozik atıkların kullanımıyla ikinci nesil biyoetanol üretimi

Ege Üniversitesi, Güneş Enerjisi Enstitüsü, Enerji Teknolojisi Anabilim Dalı

2009

2009

Postgraduate

Değişik biyokütle kaynaklarından etanol üretimi üzerine bir araştırma

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Güneş Enerjisi (Yl)

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2015

2015

Renewable Energy

Renewable Energy Sources

The Directorate of European Union and Financial Assistance of Ministry of Labour and Social Security

Research Areas

Mechanical Engineering, Energy, Alternative Energy Resources, Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2009 - Continues

2009 - Continues

Lecturer PhD

Ege University

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2018

2018

Current and future aspects of bioethanol production and utilization in Turkey

Ozdingis A. G. , Koçar G.

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, vol.81, pp.2196-2203, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2015

2015

Influence of thermal and alkali pretreatment to solubilisation and biomethane production of garden waste

ARICI Ş. , ERSÖZ Ö. , BAYRAKCI A. G. , ERYAŞAR A. , KOÇAR G.

INTERNATIONAL JOURNAL OF GLOBAL WARMING, vol.7, no.2, pp.242-255, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2014

2014

Second generation bioethanol (SGB) production potential in Turkey

BAYRAKCI A. G. , KOÇAR G.

INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH, vol.38, no.6, pp.822-826, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2014

2014

Second-generation bioethanol production from water hyacinth and duckweed in Izmir: A case study

BAYRAKCI A. G. , KOÇAR G.

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, vol.30, pp.306-316, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2012

2012

Utilization of renewable energies in Turkey's agriculture

BAYRAKCI A. G. , KOÇAR G.

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, vol.16, no.1, pp.618-633, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2018

2018

Microorganism and Pretreatment Effect on Lignocellulosic Bioethanol Production

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

GAZI UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, vol.31, pp.1033-1046, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

2013

2013

Biyokütle enerjisine sektörel yaklaşım İzmir örneği

Koçar G. , Eryaşar A. , Kutlu Ö. , Arıcı Ş. , Bayrakcı Özdingiş A. G.

Mühendis ve Makina, vol.54, no.639, pp.78-85, 2013 (Other Refereed National Journals)

2013

2013

Optimization of Second Generation Bioethanol Production

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

Renewable Energy Sources Energy Policy and Energy Management, vol.1, pp.12-17, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2018

2018

Investigation of lignocellulosic ethanol production potential of Turkey and Sanlıurfa

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

International Renewable Energy and Energy Efficiency Congress (GAPYENEV-2018), Şanlıurfa, Turkey, 10 - 12 May 2018, pp.35-38

2018

2018

Türkiye ve Şanlıurfa ilinin lignoselülozik etanol üretim potansiyelinin incelenmesi

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kongresi GAPYENEV-2018, Şanlıurfa, Turkey, 10 May 2018, pp.35-38

2016

2016

Utilization of agricultural residues as bioethanol feedstock case of Turkey

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

International Conferance - Bioeconomy in Agriculture, Warszawa, Poland, 21 - 22 June 2016

2016

2016

Utilization of residues as bioethanol feedstock Case of Turkey

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

Bioeconomy In Agriculture, Warszawa, Poland, 21 - 22 June 2016

2014

2014

İşte Güneş Here Comes The Sun

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

SolarTR 2014 Solar Conference and Exhibition, İzmir, Turkey, 19 - 21 November 2014, pp.764

2013

2013

İkinci Nesil Biyoetanol Üretiminde Optimizasyon Çalışmaları

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

9. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, Konya, Turkey, 25 - 28 December 2013

2012

2012

Second generation bioethanol production potential in Turkey

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Turkey, 28 - 30 June 2012

2012

2012

Development and widespread of biogas system for rural area

Koçar G. , Eryaşar A. , Çeliktaş M. S. , Ersöz Ö., Arıcı Ş., Bayrakcı Özdingiş A. G.

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Turkey, 28 - 30 June 2012

2012

2012

Development and widespread of biogas systems for rural area

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Eryaşar A. , Koçar G., Ersöz Ö., Arıcı Ş., Kutlu Ö.

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Turkey, 28 June 2012, pp.1151-1159

2012

2012

Influence of thermal and alkali pretreatment to biomethane production and solubilisation of garden waste

ARICI Ş., ERSÖZ Ö. , BAYRAKCI ÖZDİNGİŞ A. G. , ERYAŞAR A. , KOÇAR G.

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition, İzmir, Turkey, 28 - 30 June 2012, pp.111-120

2010

2010

Biomass Energy Technologies

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Eryaşar A. , Koçar G. , Ersöz Ö., Arıcı Ş.

Die Rolle und Bedeutung umweltfreundlicher Technologien und regionaler Ressourcen bei Bewaltigung der Energieprobleme in der Turkei und in der Europaischen Union, Humboldt Kolleg İstanbul, İstanbul, Turkey, 21 October 2010, pp.79-80

2010

2010

Biomass Energy Technology

BAYRAKCI ÖZDİNGİŞ A. G. , KOÇAR G. , ERYAŞAR A. , ERSÖZ Ö. , ARICI Ş.

Humboldt-Kolleg 2010 Istanbul, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2010, pp.79

2010

2010

Biomass Energy Technology

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G. , Eryaşar A. , Ersöz Ö., Arıcı Ş.

Humboldt-Kolleg 2010 İstanbul, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2010 identifier identifier

Supported Projects

2014 - Continues

2014 - Continues

BİYOKÜTLE ENERJİ SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ (BESTMER)

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi

KOÇAR G. (Executive) , ERYAŞAR A. , BAYRAKCI ÖZDİNGİŞ A. G. , ARICI Ş.

2013 - 2015

2013 - 2015

İkinci Nesil (Lignoselülozik) Biyoetanol Üretimi

TAGEM Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Projesi

Koçar G. (Executive) , Bayrakcı Özdingiş A. G. , Kutlu Ö.

Scientific Refereeing

June 2019

June 2019

BIOFPR

SCI Journal

May 2019

May 2019

BIORES

SCI Journal

April 2019

April 2019

BIOFPR

SCI Journal

March 2019

March 2019

TUBITAK Project

June 2018

June 2018

Renewable & Sustainable Energy Reviews

SCI Journal

May 2018

May 2018

Biofuels, Bioproducts & Biorefining

SCI Journal

May 2018

May 2018

Renewable & Sustainable Energy Reviews

SCI Journal

May 2018

May 2018

Renewable & Sustainable Energy Reviews

SCI Journal

April 2018

April 2018

Journal of Renewable and Sustainable Energy

SCI Journal

April 2018

April 2018

Renewable & Sustainable Energy Reviews

SCI Journal

March 2018

March 2018

Renewable & Sustainable Energy Reviews

SCI Journal

February 2018

February 2018

Journal of Renewable and Sustainable Energy

SCI Journal

November 2017

November 2017

Journal of Renewable and Sustainable Energy

SCI Journal

October 2017

October 2017

Waste and Biomass Valorization

SCI Journal

September 2017

September 2017

Renewable & Sustainable Energy Reviews

SCI Journal

August 2017

August 2017

International Journal of Biodiversity and Conservation

Other Indexed Journal

August 2017

August 2017

Journal of Renewable and Sustainable Energy

SCI Journal

June 2017

June 2017

BioResources

SCI Journal

February 2017

February 2017

Renewable & Sustainable Energy Reviews

SCI Journal

October 2016

October 2016

BioResources

SCI Journal

September 2016

September 2016

Journal of Renewable and Sustainable Energy

SCI Journal

August 2016

August 2016

AFRICAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Other Indexed Journal

August 2016

August 2016

African Journal of Agricultural Research

Other Indexed Journal

June 2016

June 2016

Carbohydrate Polymers

SCI Journal

June 2016

June 2016

BioResources

SCI Journal

January 2016

January 2016

Journal of Renewable and Sustainable Energy

SCI Journal

September 2015

September 2015

Ecological Engineering

SCI Journal

August 2015

August 2015

International Journal of Energy Research

SCI Journal

May 2015

May 2015

BioResources

SCI Journal

April 2015

April 2015

Sustainable Production and Consumption

SCI Journal

October 2014

October 2014

Afrcan Journal of Mcrobology Research

Other Indexed Journal

July 2014

July 2014

BioResources

SCI Journal

June 2014

June 2014

International Journal of Energy Research

SCI Journal

May 2014

May 2014

Comprehensive Research Journal of Biological Science

SCI Journal

May 2014

May 2014

African Journal of Biotechnology

Other Indexed Journal

December 2013

December 2013

Journal of Renewable and Sustainable Energy

SCI Journal

November 2013

November 2013

International Commission on Agricultural and Biosystems Engineering

SCI Journal

October 2013

October 2013

International Commission on Agricultural and Biosystems Engineering

SCI Journal

July 2013

July 2013

International Journal of Energy Research

SCI Journal

June 2013

June 2013

Journal of Renewable and Sustainable Energy

SCI Journal

June 2013

June 2013

Journal of Renewable and Sustainable Energy

SCI Journal

February 2013

February 2013

African Journal of Agricultural Research

Other Indexed Journal

February 2012

February 2012

Renewable & Sustainable Energy Reviews

SCI Journal

November 2011

November 2011

African Journal of Agricultural Research

Other Indexed Journal

September 2011

September 2011

Journal of Renewable and Sustainable Energy

SCI Journal

Tasks In Event Organizations

Eylül 2018

Eylül 2018

3 rd International Conference on Viable Energy Trends

Scientific Congress

Bayrakcı Özdingiş A. G.
Sankt-Peterburg, Russia

Nisan 2017

Nisan 2017

2nd International Conference on Viable Energy Trends (InVent - 2017)

Scientific Congress

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.
Helsinki, Finland

Şubat 2014

Şubat 2014

Biyokütle Enerji Teknolojileri Kış Okulu

Science / Art Camp or Summer School Organization

Bayrakcı Özdingiş A. G. , ÇELİKTAŞ M. S.
İzmir, Turkey

Haziran 2012

Haziran 2012

6th International Ege Energy Symposium and Exhibiton

Scientific Congress

Bayrakcı Özdingiş A. G.
İzmir, Turkey

Ekim 2011

Ekim 2011

İzmir İlinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Değerlendirilmesi ÇalıştayıSustainable Development

Workshop Organization

Bayrakcı Özdingiş A. G. , Koçar G.
İzmir, Turkey


Edit Congress and Symposium Activities

2018

2018

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ve Enerji Verimliliği KongresiSustainable Development

Attendee

-Turkey

2016

2016

Bioeconomy In AgricultureSustainable Development

Attendee

Warszawa-Poland

2014

2014

SOLARTR 2014 Solar Conference and Exhibition

Attendee

--Seçiniz---Turkey

2013

2013

9. Ulusal Temiz Enerji SempozyumuSustainable Development

Attendee

-Turkey

2012

2012

6th International Ege Energy Symposium and Exhibition

Attendee

-Turkey

2010

2010

Die Rolle und Bedeutung umweltfreundlicher Technologien und regionaler Ressourcen bei Bewaltigung der Energieprobleme in der Turkei und in der Europaischen Union, Humboldt Kolleg İstanbul

Attendee

-Turkey

Scholarships

2013 - Continues

2013 - Continues

HlntBioref - HEAT INTEGRATION AND BIOREFINERIES

Other International Organizations

Citations

Total Citations (WOS): 107

h-index (WOS): 5