Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of 2-phenoxyethanol anaesthesia on juvenile meagre (Argyrosomus regius)

JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, cilt.28, ss.87-90, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of Water Quality and Heavy Metal Levels in Sediment in Kucuk Menderes River Deltaic Zone (Selcuk, Izmir, Turkey)

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.10, ss.3274-3280, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

INVESTIGATION OF WATER QUALITY TRENDS OF THE TAHTALI RESERVOIR (IZMIR, TURKEY)

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.20, ss.317-324, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Monitoring the Impacts of the Offshore Cage Fish Farm on Water Quality Located in Ildir Bay (Izmir-Aegean Sea)

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, cilt.13, ss.22-28, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gracilaria verrucosa Hudson Papenfuss kültürüne farklı ışık yoğunluklarının etkisi

SU URUNLERI DERGISI, cilt.25, ss.187-190, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss Kültürüne Farklı Işık Yoğunluklarının Etkisi

SU URUNLERI DERGISI, cilt.25, ss.187-190, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta Toros Dağlarındaki Eğrigöl ün Su Kalitesi Parametrelerinin Araştırılması

A. Ü. Tarım Bilimleri Dergisi,, cilt.12, ss.137-143, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Entansif Balık kültüründe Gracilaria verrucosa Hudson Papenfuss Yetiştiriciliği

SU URUNLERI DERGISI, cilt.23, ss.305-309, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Karadeniz de Samsun TÜRKİYE Bazı Fiziko kimyasal Parametrelerin Araştırılması

SU URUNLERI DERGISI, cilt.19, ss.177-182, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation on the Pollution of Gediz River Deltaic Zone Izmir Bay TURKIYE

Options Méditerranéennes, cilt.53, ss.57-63, 2002 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Denizlerde Karbon Dinamiği

{E & Ü & Su & Ürünleri & Dergisi}@"Bütün Alanlar", cilt.18, ss.233-241, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yüzen Katı Atıkların Oluşturduğu Kirlilik ve Urla Limanı Örneği.

Ege Ünv. Su Ürünleri Dergisi, cilt.14, ss.197-201, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Seasonal Investigation of Marine Litter on Beaches of Urla (İzmir, Turkey)

FABA 2018 (13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences), Ankara, Türkiye, 21 Kasım 2018, ss.145

Microplastic Pollution in Mussels (Mytilus galloprovincialis) Collected from The Aegean Sea and Marmara Sea

13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Ankara, Türkiye, 21 Kasım 2018, ss.143

Investigation of Water and Sediment Quality in the Bakırçay and Gediz River Deltaic Zones

13th International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, Ankara, Türkiye, 21 Kasım 2018, ss.132

STRUCTURE AND CARBON CONTENT OF DEEP SEDIMENTS OF THE MARMARA SEA

41. CIESM Congress, Kiel, Almanya, 12 Eylül 2016, cilt.41, ss.205

Yuvarlak Çay'ın (Köyceğiz-Muğla) Su kalitesinin İncelenmesi”, ,

XIV.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 01 Eylül 2007, ss.5

Nutrient Distribution in the Mediterranean Coast of Turkey

38. CIESM, İstanbul, Türkiye, 05 Nisan 2007, ss.676

The influence of Bakirçay River Discharge on Çandarlı Bay İzmir (Turkey)

X. European Ecological Congress, İzmir, Türkiye, 08 Ekim 2005, ss.120

Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfudd production in intensive fish culture

XIII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 1 - 04 Eylül 2005, cilt.23, ss.305-309