Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2004 - 2010 Doktora

  Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik (Dr), Türkiye

 • 2001 - 2003 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları (Yl), Türkiye

 • 1994 - 1998 Lisans

  Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010 Doktora

  Postmodern ikonografide mitlerarasılık. Witkin, Giger, Gaultier, Merhige ve Spielberg’xxde beden ve cinsiyet hallerinin analizi

  Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazetecilik (Dr)

 • 2003 Yüksek Lisans

  Toplumsal cinsiyet oluşturulmasında Antik Yunan Mitolojisi’xxndeki erkek arketiplerin kullanımı: Erkek magazin dergilerine yönelik bir inceleme

  Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kadın Çalışmaları (Yl)