Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alternatif Bir Medya, Altkültürün Sesi: Zinler Üzerine Bir Değerlendirme

Yeditepe Üniversitesi Global Media Journal Turkish Edition, cilt.7, ss.66-82, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BASIN İŞLETMELERİNDE REKLAM OLGUSUNUN ÖNEMİ

YENİ DÜŞÜNCELER DERGİSİ, ss.125-133, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SEYMM – Social Entrepreneurship for Young Community Media Makers

5th International Conference in Communication and Media Studies, Kıbrıs (Kktc), 8 - 09 Kasım 2018

Social Entrepreneurship for Young Community Media Makers

5th International Conference in Communication and Media Studies, Kıbrıs (Kktc), 8 - 09 Kasım 2018

Toplumsal Cinsiyeti İnşa Eden Bir Kurum Olarak Medya Reklamlar Aracılıyla Ataerkil İdeolojinin Yeniden Üretimi

2nd International Symposium Communication in The Millennium: A dialogue Between Turkish and American Scolars, 17 Mart 2004 - 19 Mart 2017

Zines As An Alternative Media: An Analysis on Female Zinsters in Turkey

XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 25 - 27 Ocak 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Zines as Alternative Media: An Analysis Female Zinster in Turkey

Communications and Media Researches, Arslan Hasan, İçbay Mehmet Ali, Ruggiero Christian, Editör, e-bwn, ss.219-233, 2017

Postmoderni Anlamak

İletişimde “Post” Yazılar, Göztaş, Aylin, Editör, Literatürk Yayınları, ss.37-65, 2016

Changing Gender Roles in Turkish Raki Advertisements

Marketing Management From Theory to Implementation, Veloutsou, Cleopatra , Editör, ATINER, ATİNA, ss.181-194, 2009 identifier identifier identifier