Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kayıp Otoban’ın İzinde: David Lynch’in Postmodern Dünyası

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.13-31, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Whose Story is This The Nonexistence of The External Gaze in David Lynch Films

IAFOR Journal of Media, Communication and Film, cilt.5, ss.43-57, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

BİLİMSEL TAHAKKÜME KARŞI BİREYSELLEŞME: KOPYA BEDENLER VE THE ISLAND

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Düşünceler Hakemli E-Dergisi, ss.10-22, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Distopik Filmlerde Teknolojik Evrenler

Doğu Batı, ss.199-222, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zihinsel Haritaların ve Deneyimin Dönüşü: Total Recall

NWSA Humanities, cilt.9, ss.11-26, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

SİBORG FİGÜRLERİ OLARAK SİNEMADA KADIN KAHRAMANLAR

NWSA Humanities, cilt.9, ss.44-58, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Siborg Figürleri Olarak Sinemada Kadın Kahramanlar

E-Journal of New World Sciences Academy, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zihinsel Haritalarin ve Deneyimin Dönüşümü Total Recall

E-Journal of New World Sciences Academy, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Digital Culture: Fears, Hopes and Uncertainty About Artifical Intelligence in Sci-Fi Movies

3. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu “Dijitalleşen Dünyada İletişim Alanındaki Yönelimler”, Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2018, ss.35

Mr. Robot: Sanrıların Arasında Dijital Direniş

GELENEKSELDEN DİJİTALE ULUSLARARASI MEDYA ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU (IMS), İzmir, Türkiye, 10 - 11 Mayıs 2018, ss.93-98

Parçalanmış Bir Gerçeklik Olarak Kurt Cobain’in Hikayesi

1. Uluslararası Kültürel Bilişim ve İletişim & Medya Çalışmaları Konferansı, Aydın, Türkiye, 3 - 04 Mayıs 2018, ss.690

Bilim Kurguda Siborg Figürü: Kadın Aksiyon Kahramanları

Siyah Beyaz Hollywood Filmleri Haftası, Türkiye, 18 Aralık 2017 - 22 Ocak 2018

Geleneksel Western Kahramanı Mitinin Yıkılışı: ”Brokeback Mountain”

MEDYA VE SİYASET ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2007, cilt.1, ss.465-473

Kameranın Gözü ve Kurgulanmış Gerçeklik: Sinemada Gözetlenen Kahraman İmgesi

MEDYA VE SİYASET ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2007, cilt.1, ss.460-464

”Breaking and Entering (Hırsız) Filminde Batılı Bireyin Yabancılaşma Sorunu Ekseninde Duygusal Zeka Boyutu”

ULUSLARARASI DUYGUSAL ZEKA VE İLETİŞİM SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2007, cilt.1, ss.314-324

Kitap & Kitap Bölümleri

Digital Culture: Fears, Hopes And Uncertainty About Artificial Intelligence In Sci-Fi Movies,

New Approaches in Media and Communication, Prof. Dr. Ahmet Ayhan, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.61-79, 2019

Cool’dan Kitsch’e Kendini Ciddiye Almamanın Dayanılmaz Hafifliği: ‘ve Sinem’in Canı Çok Sıkılıyor’

Medya ve Mizah, Huriye Kuruoğlu, Mikail Boz, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.193-210, 2016

Beau Travail (Güzel İş): Dans Eden Anıtsal Beden

Erkek Kimliğinin Değişemeyen Halleri, Huriye Kuruoğlu, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, 2016

Feminist Analiz

Reklam Analizleri, Işıl Karpat Aktuğlu, Editör, Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları, Erzurum, ss.14, 2014

Türk Sinemasında İslamınTemsili: Takva

FİLM ÇÖZÜMLEMELRİ, Seyide Parsa, Editör, Multilingual, İstanbul, ss.37-66, 2008