Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mobile learning in a flipped classroom: findings from a “5-lecture-5” blended learning design for large classes

Turkish Journal Of Biochemistry-Türk Biyokimya Dergisi, cilt.0, ss.1-8, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Plasma Levels of Antioxidant Vitamins in Patients with Acromegaly: A Case-Control Study.

Neuro endocrinology letters, cilt.40, ss.308-314, 2019 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Acromegaly is associated with high fibroblast growth factor-21 levels

JOURNAL OF ENDOCRINOLOGICAL INVESTIGATION, cilt.42, ss.53-60, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The role of mean platelet volume in the early detection of acute bronchiolitis: A prospective study

CLINICAL RESPIRATORY JOURNAL, cilt.12, ss.2513-2518, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The low levels of bone morphogenic protein-4 and its antagonist noggin in type 2 diabetes

HORMONES-INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.17, ss.247-253, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The evaluation of the sensitivity and specificity of wrist examination findings for predicting fractures

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.36, ss.425-429, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

A study to develop clinical decision rules for the use of radiography in wrist trauma: Karadeniz wrist rules

AMERICAN JOURNAL OF EMERGENCY MEDICINE, cilt.36, ss.161-162, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of environmental factors and storage conditions on the performance of Olyset(A (R)) Plus against sand flies in WHO cone bioassays

TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY OF TROPICAL MEDICINE AND HYGIENE, cilt.110, ss.252-257, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Are Blood Eosinophilia and Neutrophil-To-Lymphocyte Ratio Stable Over Time?

Turkish Thoracic Journal, cilt.20, ss.121, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Prolactin effect on blood glucose and insulin in breastfeeding women

DIABETES & METABOLIC SYNDROME-CLINICAL RESEARCH & REVIEWS, cilt.13, ss.1765-1767, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Moodle ile internet destekli biyoistatistik dersinin değerlendirilmesi

Ege Tıp Dergisi, cilt.57, ss.201-211, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Tıp Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Mobil Öğrenme Tasarımı Modelinin Geliştirilmesi

CBU-SBED: Celal Bayar University-Health Sciences Institute Journal, cilt.5, ss.204-205, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıp Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Mobil Öğrenme Tasarımı Modelinin Geliştirilmesi

CBU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.5, ss.204-205, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OECD’ye Üye Ülkelerin İş Kalitesine Yönelik Ölçütlerinin Yaş, Cinsiyet ve Eğitim Düzeyi Açısından Değerlendirilmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.19, ss.515-530, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanları Tarafından YapılanKonsültasyonların Değerlendirilmesi

Mediterranean Journal of Infection, Microbes and Antimicrobials, cilt.7, ss.1-308, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Inflammatory markers C-reactive protein and PLR in relation to HCC characteristics

Journal of Translational Science, cilt.5, ss.1-6, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

Preoperative and Postoperative (1st and 3rd Month) Metabolic Data of Patients Who Underwent Bariatric Surgery

TURKISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM, cilt.19, ss.14-18, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Türkiye de İstatistik Öğretimi

n den N ye Gezinti, ss.38-45, 2013 (Hakemsiz Dergi)

Toplum Tabanlı Bir Çalışmada Çoklu Uygunluk Analizi ve Kümeleme Analizi ile Sağlık Kurumu Seçimi

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.43-55, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İzmir deki Üniversite Öğrencileri Üzerinde İstatistiksel Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.9, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uygunluk Analizinin Benzer Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri ile Karşılaştırılması

İstatistikçiler Dergisi, cilt.1, ss.9-15, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Application of a Population Based Study of Correspondence Analysis in Choosing a Health Institution

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.9, ss.1-12, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TAP73’xxün Hepatoselüler Karsinomada Pro-tümörojenik Rolü

ONKOLOJİDE İZ BIRAKANLAR ZİRVESİ, Antalya, Türkiye, 14 - 17 Kasım 2019

TAp73’xxün hepatoselüler karsinomada tümör teşvik edici rolü

16. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Muğla, Türkiye, 27 - 30 Ekim 2019

The Performance Comparison of Feature Selection Methods in Health Datasets

5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC2019), Aydın, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019

Evaluation of the Performance of Boosting and Bagging Classification Algorithms after Preprocessing in Health Data

5th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC2019), Aydın, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2019

Risk Factors for tuberculosis in patients on anti-TNF treatment

29th ERS International Congress 2019, Madrid, İspanya, 28 Eylül - 02 Ekim 2019

Emziren Annelerde Prolaktinin Kan Glukoz ve Insülin Salınım Dinamiği Üzerine Etkisi

41. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 Nisan - 01 Mayıs 2019

Kan Eozinofili ve Nötrofil/Lenfosit Oranı Stabil Mi?

Türk Toraks Derneği’nin Uluslararası Katılımlı 22. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 14 Nisan 2019

Kronik Böbrek Hastalığı için Birliktelik Kuralı Yöntemi ile Risk Faktörlerinin Belirlenmesi

XX. ULUSAL VE III. ULUSLARARASI BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018

Faktöriyel Tasarımların Parametrik Olmayan Yöntemlerle Analizi

XX. ULUSAL VE III. ULUSLARARASI BİYOİSTATİSTİK KONGRESİ, Gaziantep, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2018

Differential Network Analysis with Partial Least Square Regression

11th International Statistics Days Conference (11th ISDC2018), Muğla, Türkiye, 3 - 07 Ekim 2018

Stability of blood eosinophilia and neutrophil-to-lymphocyte ratio in COPD

The 28. European Respiratory Society International Congress (ERS 2018), Paris, Fransa, 15 - 18 Eylül 2018 identifier

Tıp Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Mobil Öğrenme TasarımıModelinin Geliştirilmesi

3. ULUSLARASI LİSANSÜSTÜEĞİTİM KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, cilt.5, ss.2014-205

A general overview for assessing biological time shifts in time series gene expression data

4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018), İzmir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2018

Combining logistic regression and random forest methods for the assessment of albuminuria in diabetes mellitus patients

4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018), İzmir, Türkiye, 28 - 30 Nisan 2018

Performance evaluation of supervised machine learning algorithms for predicting diabetes mellitus

4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018), 28 - 30 Nisan 2018

Differential network analysis on mouse brain parts using PLSR

4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018), 28 - 30 Nisan 2018

Comparing the performance of different statistical software packages for power analysis in clinical trials

4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018), 28 - 30 Nisan 2018

COMPARISON OF PERFORMANCE OF DIFFERENT STATISTICAL PROGRAMS FOR POWER ANALYSIS IN CLINICAL TRIALS

4th International Researchers, Statisticians and Young Statisticians Congress (IRSYSC 2018), İzmir, Türkiye, 28 Nisan 2018, ss.3

Gene Co-Expression Network Analysis with Partial Least Square Regression

COSTAS 2017 (International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences) Kongresi, Samsun, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017

Dental Students Problem Solving Skills and Attitudes Towards Biostatistics

COSTAS 2017 (International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Sciences) Kongresi, Samsun, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2017

Radyolojide Karar Destek Sistemleri

38. Ulusal Radyoloji Kongresi (TÜRKRAD 2017), Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 04 Kasım 2017

A Web Based Tool for Enrichment Analysis of Transposable Elements in Plants

Uluslararası DNA Günü ve Genom Kongresi (UDGGK), Kırşehir, Türkiye, 24 - 28 Nisan 2017

Hastanede Yatan Hastaların El Hijyeni Konusundaki Farkındalıklarının Saptanması

XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (KLİMİK 2017), Antalya, Türkiye, 22 - 26 Mart 2017

OECD ye Üye Ülkelerin İş Kalitesine Yönelik Ölçütlerinin Yaş Cinsiyet ve Eğitim Düzeyi Açısından Değerlendirilmesi

EUREFE’16 (European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics) Kongresi, Aydın, Türkiye, 14 - 16 Temmuz 2016

Uygunluk Analizinin Benzer Çok Değişkenli Analiz Yöntemleri ile Karşılaştırılması

5. İstatistik Kongresi ve Risk Ölçümleri ve Yükümlülük Toplantısı, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2007

Uygunluk Analizi

Genç Bilim İnsanları ile Beyin Biyofiziği I. Çalıştayı, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2007

Kitap & Kitap Bölümleri