Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of the position of the hyoid bone in relation to vertical facial development.

The Journal of clinical pediatric dentistry, cilt.27, ss.347-52, 2003 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A study on the effects of Acidic soft drinks on enamael

TURKISH JOURNAL OF ORTHODONTICS, cilt.18, ss.225-233, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gazlı içeceklerin mineye etkisinin incelenmesi

Türk Ortodonti Dergisi, cilt.18, ss.225-233, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A comparison between zinc polycarboxylate and glass ionomer cement in the orthodontic band cementation.

The Journal of clinical pediatric dentistry, cilt.26, ss.285-8, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Çeşitli içeceklerin diş minesine etkisi

IV. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Elazığ, Türkiye, 25 Haziran 2008, ss.165

Asitlenmis ve adeziv uygulanmis dislerde coca-cola ve meyva sularinin mineye etkisinin incelenmesi

9. Uluslararasi Türk Ortodonti Dernegi Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 03 Ekim 2004, ss.1