Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2012 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2007 - 2012 Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2006 - 2007 Öğretim Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 1996 - 2006 Araştırma Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2013 - 2016 Enstitü Müdür Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2009 - 2010 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Verdiği Dersler

 • Lisans MOLEKÜLER BİYOTEKNOLOJİ

 • Yüksek Lisans BAKTERİYEL TANI VE TİPLENDİRMEDE MOLEKÜLER YÖNTEMLER

 • Lisans MİCROBİOLOGY II

 • Lisans MİKROBİYAL EKOLOJİ

 • Lisans Genetics I

 • Lisans MİCROBİAL GENETİCS

 • Lisans GENETİCS II

Yönetilen Tezler