Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Modern Gagauz Edebiyatı’nda İlk Roman: Uzun Kervan (Bir Tahlil Denemesi)

KARAM Karadeniz Araştırmaları Balkan, Kafkas, Doğu Avrupa Ve Anadolu İncelemeleri Dergisi, cilt.15, ss.261-290, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN ile Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi25. Yıl Özel Sayı Ropörtajı

Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, cilt.17, ss.1-13, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mehmet Akif Ersoy’un Türk Dünyası Şairlerindeki Tesir Alanına Bir Bakış

TEKE Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, cilt.6, ss.2389-2413, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Edebiyatımızda Göç ve Göçmen Edebiyatları Üzerine Bir Değerlendirme

Uluslararası Göç Dergisi, cilt.2, ss.69-84, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yakın Dönem Türk Romanında Balkan Türkleri ve Sürgün

TÜRÜK (Uluslararası dil, Edebiyat ve Halkbilim Dergisi), cilt.3, ss.143-167, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bulgaristan Türkleri Edebiyatında Nadiye Ahmet ve Çocuk Hikayeleri Üzerine Bir İnceleme

Yeni Türkiye (Rumeli-Balkanlar Özel Sayı), cilt.21, ss.2409-2422, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XVIII. Yüzyıl Anadolu Ve Türkmen Sahası Klasik Şiirinde Sevgili (Kânî-Mahtumkulu Örneği )

TURKISH STUDİES, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.9, ss.39-64, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

XVIII. Yüzyıl Anadolu ve Türkmen Sahası Klâsik Şiirinde Sevgili (Kânî-Mahtumkulu Örneği)

TURKISH STUDIES, International Periodical For Languages, Literatura and History Turkish or Turkic, cilt.9, ss.39-64, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Halide Alptekin’in Ağlama Tuna Romanında Balkan Türklerinin Sürgünü

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.12, ss.208-226, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bulgaristan Türkleri Çocuk Şiirinde Milliyet Kavramı ve Bulgarların Ele Alınışı

Turan-Sam, cilt.4, ss.149-158, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bulgaristan’dan Anadolu’ya Göçen Türkçe ve Türk Edebiyatı

IJSES Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.75-79, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

”Bizim Diyar” Romanı Üzerinde Bir İnceleme

Edebiyat Bahçesi, cilt.1, ss.4-19, 2009 (Hakemsiz Dergi)

”Popüler Tarihi Bir Romanın Kimlik’i”

Edebiyat Bahçesi, cilt.1, ss.21-40, 2008 (Hakemsiz Dergi)

Yeni Turan Romanı ve Türkçülük Mefküresi Açısından İncelenmesi

Edebiyat Otağı, cilt.2, ss.30-36, 2007 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Ahmet Cevat’ın Çocuk Şiirlerine Yansıyan Millî Hassasiyeti

VI. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, Baku, Azerbaycan, 18 - 19 Ekim 2019, cilt.1, ss.264-275

Deliorman’daki Türk Dili ve Kültürü Faaliyetlerinde Sivil Teşebbüslerin Rolü (Nurten Remzi Örneği)

VI. Beynəlxalq Türk Dünyası Araşdırmaları Simpoziumu 13-15 İyun 2019/Bakı, Baku, Azerbaycan, 13 - 15 Haziran 2019, cilt.1, ss.9-20

Modern Gagauz Edebiyatı’nda İlk Roman: Uzun Kervan

Gagauz Türkleri – Türk Dünyası Edebî/Kültürel İlişkileri Sempozyumu’, Çadır Lunga, Moldova, 05 Mayıs 2018

Bulgaristan Türkleri Edebiyatında (Şiir) 1989 Sonrası ‘Hanımeli Hareketi’

1. Uluslararası Balkanlarda Türk Kadını Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 07 Mayıs 2018, ss.1-3

Bulgaristan Türklerinin Köroğlu Anlatıları ile İlgili Türkiye’xxde Yapılan Çalışmaların Dünü, Bugünü ve Geleceği.

5. Uluslararası Bolu’dan Türk Dünyası’na Köroğlu Çalışmalarının Dünü, Bugünü, Yarını Çalıştayı., Bolu, Türkiye, 15 - 16 Eylül 2017, ss.549-564

Kosova Türk Edebiyatı’nda Zeynel Beksaç: Rumeli O Benim İşte

1. Uluslararası Balkanlarda Türk Edebiyatları Çalıştayı, İzmir, Türkiye, 04 Aralık 2017, ss.15-16

Yakın Dönem Mübadele Romanlarındaki“Türk” ve “Rum” Algısına Dair Mukayeseli Bir İnceleme

V. Uluslararası Göç Konferansı 2017, ATİNA, Yunanistan, 23 - 26 Ağustos 2017, ss.27-59

Balkan Türkleri Çocuk Şiirlerinde Milliyet Kavramı ve Türk Milletine Bakış Bulgaristan Batı Trakya Örneği

IX. Uluslararası Dil-Yazın-Deyişbilim Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 13 - 14 Ekim 2011, ss.409-423

”Yakın Dönem Mübadele Romanları Üzerinde Bir Değerlendirme”

10. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi, Samsun, Türkiye, 3 - 04 Aralık 2016, ss.365-400

Totaliter Dönem Bulgaristan’ında Devletin Türkçe Çocuk Gazetesi: Eylülcü Çocuk (İnceleme ve 1947-1948 Yılları İzahlı Fihristi)

Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu, Zenica, Bosna-Hersek, 11 - 14 Mayıs 2017, ss.70-119

Dede Korkut Hikayelerinin Ronald B Tobias ın Kurgu Teorisine Göre İncelenmesi

III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, İzmir, Türkiye, 19 - 22 Ekim 2015, ss.95-110

Balkan Türkleri Özelinde Çocuk Edebiyatı Ürünleri ve İdeoloji Çıkmazı (Yugoslavya/Bulgaristan-1944/1990)

III. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 21 - 22 Ekim 2016, ss.265-280

Karşılaştırmalı Edebiyat İncelemelerinde Bir Uygulama Alanı Olarak Türk Dünyası Edebiyatları

VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, Konya, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016, ss.18-19

Balkan Türklerinin Muhacerette Gelişen Çocuk Şiiri

1. Uluslararası Balkan Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Kongresi, Edirne, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2016

Bedri Bozdemir in Romanları ve Düzce

2. Uluslararası Düzce Tarih, Kültür ve Sanat Sempozyumu, Düzce, Türkiye, 11 - 12 Aralık 2015

Bulgaristan Türk Edebiyatında Nadiye Ahmet ve Çocuk Hikayeleri Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Balkan Konferansı/ Kosova/ Priştine, Priştine, Kosova, 10 - 11 Nisan 2015

Bulgaristan Türkleri Edebiyatının Dönemlere Göre Tasnifi Üzerine Bir İnceleme

IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 28 Ağustos 2012, ss.397-403

Bulgaristan Türkleri Edebiyatının Türkiye deki Temsilcileri ve Şaban M Kalkan

III. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, Manisa, Türkiye, 10 - 12 Mayıs 2012, cilt.2, ss.343-368

Bulgaristan’dan Anadolu’ya Göçen Türkçe ve Türk Edebiyatı

I. Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresi, 12 - 14 Mayıs 2011

Ceditçilik Akımının Türk Dünyası Edebiyatlarına Etkileri

Muğla Üniversitesi II. Türkoloji Günleri, Muğla, Türkiye, 20 - 24 Temmuz 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Mübadil Türklerin Romanı

Gece Kitaplığı Yayınları, Ankara, 2018

Azerbaycan Çocuk Edebiyatındaki Şifahi Türlerin Tasnifine Dair Tespit ve Öneriler

Bilimsel Araştırmalar Kitabı- Dil ve Edebiyat, Mesut Gün, Editör, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, ss.65-90, 2018

Azerbaycan Çocuk Edebiyatı’ndaki Şifâhî TürlerinTasnifine Dair Tespit ve Öneriler

Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı- Sosyal Bilimler, Dil ve Edebiyat, Mesut Gün, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.65-90, 2018

Bedri Bozdemir’in Romanları ve Düzce

Düzce’de Tarih, Kültür ve Sanat, , Editör, Düzce Belediyesi Kültür Yayınları - Gaye Kitabevi, Düzce, ss.301-315, 2018

Düzce Sanat Hayatında Musıki

81 İlde Kültür ve Şehir Düzce, Metin ERİŞ, Editör, Düzce Belediyesi Kültür Yayınları, Düzce, ss.195-198, 2017

Düzce’nin Edebiyat Dünyası ve Edipleri

81 İlde Kültür ve Şehir Düzce, Metin Eriş, Editör, Düzce Belediyesi Kültür Yayınları, Düzce, ss.199-212, 2017

11. 1. Göçmen Çocuk: Balkan Türklerinin Muhacerette Gelişen Çocuk Şiiri (Bulgaristan/Türkiye-1990/2016 )

Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü, Hikmet Asutay vd., Editör, Trakya Üniversitesi, Edirne, ss.1065-1081, 2016

Balkan Türklerinin Muhacerette Gelişen Çocuk Şiiri (Bulgaristan/Türkiye-1990/2016)

Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Barış Kültürü, Prof. Dr. Hikmet Asutay Yrd. Doç. Dr. Tuncay Öztürk Araş. Gör. Didem Yılmaz Araş. Gör. Sema Duran Baytar Araş. Gör. Sare Gürel Araş. Gör. Zekiye Hande Ünal, Editör, Trakya Üniversitesi Yayın No: 171, Edirne, ss.1065-1081, 2016

Ansiklopedide Bölümler

Türk Edebiyatı İsimleri Sözlüğü 2

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, ss., 2018

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü 2 - Şefika Refik

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, ss., 2018

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü 2

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, ss., 2018

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü 2 - Habibe Ahmet

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, ss., 2018

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü 2 - Resmiye Mümün

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Yayınları, ss., 2018

Diğer Yayınlar