Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fiddler on the Threshold Cultural Hybridity in Gertrude Bonnin s American Indian Stories

World Literature Written in English, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Myth Making and the Politics of Identity in Allen Tate s Poetry

Interactions, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Understanding The Other Representation of Native Americans in Mari Sandoz s The Story Catcher

”, TRANS, Vienna: INST (Research Institute for Austrian and International Literature and Cultural Studies), 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şairin Kimlik Sorunu ve Whitman ın Çimen Yaprakları

Gündoğan Edebiyat, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Native American Experience as Reflected in Indian Poetry

, Ege İngiliz ve Amerikan İncelemeleri Dergisi, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Walt Whitman ve Şiir Sanatı

Ege İngiliz ve Amerikan İncelemeleri Dergisi, ss.135-147, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Poe ve Yazın Eleştirisi

Gündoğan Edebiyat, ss.53-66, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Changing Character of Robert Lowell s Poetry

Ege Batı Dilleri ve Edebiyatı Dergisi, ss.351-374, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emerson and Poe Nineteenth Century American Romanticism

Ege Batı Dilleri ve Edebiyatı Dergisi, ss.79-97, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Portrait of the Mentally disturbed Artist as Represented in the Works of American Confessional Poets

Ege Batı Dilleri ve Edebiyatı Dergisi, ss.183-196, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İzmir İli Karşıyaka Örneğinde Kent Yeşil Kuşak Oluşturma Çalışmaları Üzerinde Bir Araştırma

Peyzaj Mimarlığı Kongresi, 19- 21Ekim. T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, TBMMO Peyzaj Mimarları Odası, Ankara, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

Dünden Bugüne EgeArt

3. Bölüm: Özne-Nesne-Seyir-Katılım ve İmge İlişkileri Bakımından Ege Art ve Eğitsel İşlevi, Ender ÖZBAY, Editör, EgeÜniversitesi Yayınları, İzmir, ss.56-60, 2016

DÜNDEN BUGÜNE EGEART Aralık 2005 Aralık 2015

1. Bölüm: Ege Üniversitesinde Sanat Yaşamı, Ender ÖZBAY, Editör, Ege Üniversitesi, İzmir, ss.18-21, 2016

Dünden Bugüne Egeart

3. BÖLÜM : Görsel Kimlik Tasarım Süreçleriyle Uluslararası Egeart Sanat Günleri, Araş. Gör. Ender ÖZBAY, Editör, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, ss.86-95, 2016

Memory and Nostalgia

Ege University Press, İzmir, 2009

Williams Şiir Sanatı ve Paterson

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 1999