Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2016 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 • 2010 - 2016Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 • 2001 - 2010Yrd.Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

 • 1994 - 2001Araştırma Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Verdiği Dersler

 • Yüksek LisansSayısal Görüntü İşleme

 • Yüksek LisansYapay Zeka

 • LisansData Structures

 • DoktoraZeki Sistemler

 • Lisansİşlemsel Zeka

 • LisansBilgisayar Grafikleri

Yönetilen Tezler

 • Alan önceliğine dayalı ortamlarda kablosuz sensör ağlarının dinamik yerleşim eniyilemesi, UĞUR A. , Y.ŞENER(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2016
 • Engel içeren ortamlarda kapasite sınırlı araç rotalama problemine metasezgisel algoritmalarla çözüm yöntemi geliştirilmesi, UĞUR A. , M.KARAKOÇ(Öğrenci), Doktora, 2016
 • Yapay zeka teknikleri ile uydu ve harita görüntülerinde alan önceliği tahminleme ve sensör yerleştirme eniyilemesi, UĞUR A. , E.ATEŞ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2015
 • Yapay sinir ağları üzerinde kural çıkarma işlemi için bağlantıcı melez bir zeki sistem geliştirilmesi, UĞUR A. , A.CUMHUR(Öğrenci), Doktora, 2013
 • Akciğer tomografileri kullanılarak yapay zeka ve görüntü işleme tekniklerine dayalı otomatik nodül bölge tespit yöntemi geliştirilmesi, UĞUR A. , A.ERDAL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2013
 • Görüntü işleme yöntemleri ve yapay sinir ağları kullanılarak yaprak tanıma, UĞUR A. , C.ULUTÜRK(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Karınca kolonisi eniyilemesi algoritmaları için çaprazlama yöntemleri geliştirilmesi, UĞUR A. , O.GÖKALP(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2012
 • Yapay zeka yöntemleri ile kablosuz sensör ağlarındaki eniyileme problemlerinin çözümü, UĞUR A. , T.EMRE(Öğrenci), Doktora, 2011
 • Sürü zekası yaklaşımlarının renkli görüntü kesimlemeye uyarlanması ve tanıma sistemleri üzerinde gerçekleştirimi, UĞUR A. , D.AYDIN(Öğrenci), Doktora, 2011
 • Yapay sinir ağları kullanılarak yüz ifadesi tanıma, UĞUR A. , İ.ÇAKIL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2010
 • Yapay sinir ağları kullanılarak retina görüntülerinden hastalık tanılama sistemi tasarımı ve gerçekleştirimi, UĞUR A. , O.ŞİRVAN(Öğrenci), Doktora, 2010
 • Parça toplayan hareketli robotlar için genetik algoritmalarla yol planlaması, UĞUR A. , O.KALAYCI(Öğrenci), Doktora, 2009
 • Dinamik gezgin satıcı probleminin çözümü için bir eniyileme kütüphanesinin tasarımı ve görsel yazılım geliştirme ortamı ile birlikte gerçekleştirimi, UĞUR A. , B.ÖZKAN(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • Çoklu gezgin satıcı probleminin çözümü için bir eniyileme kütüphanesinin tasarımı ve görsel yazılım geliştirme ortamı ile birlikte gerçekleştirimi, UĞUR A. , U.CEVRE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2008
 • Nesneye dayalı yaklaşımla mobil cihazlar üzerinde üç boyutlu oyun motoru tasarımı ve gerçekleştirimi, UĞUR A. , E.HANGÜL(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2007
 • Yapay zeka yöntemleri ile yazılım projelerinde maliyet kestirimi, UĞUR A. , O.ADALIER(Öğrenci), Doktora, 2007
 • Yapay zeka teknikleri kullanan üç boyutlu grafik yazılımları için "extensible 3d" (x3d) ile bir altyapı oluşturulması ve gerçekleştirimi, UĞUR A. , T.EMRE(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Java ile yapay zek mekanizmasına sahip bir ağ yönetim sistemi geliştirilmesi, UĞUR A. , E.BİNİCİ(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006
 • Görsel yazılım geliştirme ortamı ile beraber bir yapay sinir ağı kütüphanesi tasarımı ve gerçekleştirimi, UĞUR A. , A.CUMHUR(Öğrenci), Yüksek Lisans, 2006