Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nursing Approaches Of Adolescent Suicide

Turk Psikiyatri Dergisi, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Special Practices in Psychiatric Nursing

Turk Psikiyatri Dergisi, 2006 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ebelerde İş Yoğunluğu ve Tükenmişlik

e-Sağlık Ebelik Dergisi, cilt.5, ss.62-71, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Addressing And Touching To Patients By Nurses And Physicians During Communication

Uluslararası Hakemli Psikiyatri Ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, ss.52-73, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Çalışanlarında İkincil Travmatik Stres

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.90-95, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Addresing and Touching to patients by nurses and physicians during communication

international journal of psychiatric and psychological researces, cilt.8, ss.52-73, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İş Yeri Zorbalığı Mobbing

Journal of Obstetric-Women's Health and Diseases Nursing-Special Topics, cilt.2, ss.80-85, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

STATE PRIMARY SCHOOL ADMINISTRATORS PERCEPTIONS AS TO THE CONCEPT OF TIME MANAGEMENT

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCIENCES, cilt.4, ss.132, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN AND OPINIONS OF INDIVIDUALS ABOUT DOMESTIC VIOLENCE AGAINST WOMEN IN TURKEY

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES, ss.58, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN EXAMINATION OF COMMUNICATION AND OTHER FACTORS BETWEEN PATIENTS PATIENTS RELATIVES AND HEALTH WORKERS A SCALE DEVELOPMENT STUDY

INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL OF COMMUNICATION AND HUMANITIES RESEARCHES, ss.54, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

DETERMINING THE ATTITUDES OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS GENDER ROLES

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES, ss.1, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SMOKING ALCOHOL AND DRUG USE AMONG UNIVERSITY STUDENTS ITS RELATION WITH SOCIAL AND FAMILY PROBLEMS

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES, ss.104, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN APPLIED STUDY NURSES USE OF SOCIAL MEDIA AND THE LEVEL OF THEIR PERCEPTIONS CONCERNING THEIR JOBS

INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF HUMANITIES AND ACADEMIC SCIENCES, cilt.4, ss.59-84, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Sanatında Aleksitimi

Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi, cilt.1, ss.80-86, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk İstismarı ve Cinsel İstismarın Önlenmesinde Medyanın Rolü

Uluslararası Hakemli Psikoloji ve Psikiyatri dergisi, cilt.2, ss.1-32, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FACTORS AFFECTING VIOLENCE AND AGGRESSION IN SPORTS

INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES, cilt.2, ss.68, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşam Memnuniyeti Üzerinde Etkili Olan Sosyodemografik Bileşenler Üzerine Bir Analiz

Uluslararası Hakemli Psikiyatri Ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, cilt.3, ss.1-32, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AN EXAMINATION OF THE METHODS OF COPING WITH STRESS USED BY FAMILIES WITH CHILDREN AGED BETWEEN 7 AND 17 AND HAVING DIFFERENT DEVELOPMENTAL CHARACTERISTICS

SSTB International Refereed Academic Journal of Sports, Health & Medical Sciences, cilt.17, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role Of Emotional Intelligence In Job Satisfaction Of Nurses

Journal of Psychiatric Nursing, cilt.5, ss.41-48, 2014 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Öğretmenlerin Sağlıklı Yaşam Davranışlarının İncelenmesi

sağlık ve toplum, cilt.20, ss.23-30, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Psikososyal açıdan kanser ve psikiyatri hemşiresinin rolü

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.26, ss.87-97, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erkek Yetiştirme Yurdu’nda Kalan Gençlerin Ruhsal Durumları Ve Yaşam Kalitelerinin Belirlenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.24, ss.41-50, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Adölesan Gebelikler

Aile ve Toplum, cilt.13, ss.37-44, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Müziğin, Kemoterapi Yan Etkilerine ve Kaygı Düzeylerine Etkisi

Anadolu Psikiyatri Dergisi-Anatolian Journal Of Psychiatry, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocukların yas süreci ve psikiyatri hemşiresinin yaklaşımları

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Dergisi, cilt.8, ss.100-103, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Alternatif Terapiler ve Psikiyatri Hemşireliği

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, cilt.22, ss.225-232, 2006 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Esneklik ve Katılık Davranışları

Hemşirelik Forumu Dergisi,, cilt.1, ss.104-107, 2006 (Hakemsiz Dergi)

Ruhsal Hastalıklarda Damga ve Hemşirelik

Hemşirelik Forumu, ss.20-26, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Investigation of Nursing News in the Last 10 Years in Internet News Sites

EJONS 4. Internatıonal Congress On Mathematıcs, Engıneerıng, Natural And Health Scıences, 8 - 10 Ağustos 2018

The Examınatıon Of The Relatıonshıp Between Unıversıty Students Styles On Handlıng Wıth Stress And Free Tıme Managements

EJONS 4. Internatıonal Congress On Mathematıcs, Engıneerıng, Natural And Health Scıences, 8 - 10 Ağustos 2018

2007-2016 Yıllarına Ait Tüik Verilerinin İş Kazaları Açısından Analizi

3. Uluslararası İş Güvenliği ve Çalışan Sağlığı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 17 Nisan 2018

iş sağlığı güvenliğinde psiko - sosyal etmenler

2. Uluslararası iş güvenliği ve çalışan sağlığı kongresi, 8 - 09 Kasım 2017

okul öncesi dönem şiddet farkındalığı

3.uluslararası farklı şiddet boyutları ve algı kongresi, 21 - 22 Nisan 2017

ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN RUHSAL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖHDER I. ULUSLARARASI IV. ULUSAL BİREYSEL GELİŞİM GÜNLERİ KONGRESİ, 13 - 15 Nisan 2017

Öğrenci Hemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13 - 15 Nisan 2017

ÖğrenciHemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 15 Nisan 2017

Öğrenci Hemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi

I.Uluslararası, IV. Ulusal ÖHDER Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 13 - 15 Nisan 2017

Adölesanlarda Riskli Davranışlar Sigara Madde Bağımlılığı Cİnselliği

I. Uluslararası ve II Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk SAĞlığı Kongresi, 7 - 08 Ekim 2016

İnfertil Çiftlerde Cinsel Sorunlar ve Danışmanlık

1. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, 18 - 19 Aralık 2014

Migrants Mental Health And Diseases Nursing In Turkey

5. European Conference On Mental Health, 14 - 16 Eylül 2016

Migrants in Turkey and mental health nursing

5th European Conference on Mental Health, 13 - 15 Eylül 2016

Zihinsel Engelli Çocuklar ve Aie İçi Yaşanan Sorunlar

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, 14 - 15 Nisan 2016

Sağlık ve Müzik İlişkisi

1. Uluslararası İletişim Edebiyat Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 24 Mart - 25 Eylül 2016

Sosyal Medya ve Sosyal Yargılanmanın Toplumsal Algı Boyutu Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

1. Uluslararası İletişim Edebiyat Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 24 Mart - 25 Eylül 2016

Hasta Hasta Yakını ve Sağlık Çalışanları Arasındaki İletişim ile Diğer Faktörlerin İncelenmesi Bir Ölçek Geliştirme

1. Uluslararası İletişim Edebiyat Müzik ve Sanat Çalışmalarında Güncel Yaklaşımlar Kongresi, 24 Mart - 25 Eylül 2016

Toplumda Ruh Sağlığı Hastalıklarının Tanınması Kabulü ve Eğitimin Önemi

Uluslararası Toplumsal Sorunlar Kongresi, 18 - 19 Aralık 2014

Sağlık İşletmeciliği ve Yönetim

1. Uluslararası Ekonomi Yönetimi ve Pazar Araştırmaları Kongresi, 4 - 05 Aralık 2015

Çocuk İstismarı ve Cinsel İstismarın Önlenmesinde Medyanın Rolünün İncelenmesi

2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları Ve Toplumsal Algı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Eylül 2015

Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi

2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi, 3 - 04 Eylül 2015

Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerde Travma Sonrası büyüme Ile Ilgili Yaşam Kaliteleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

2. Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları Ve Toplumsal Algı Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 04 Eylül 2015

Bornova Sağlık Grup Başkanlığına Bağlı Toplumda Ruhsal Belirtilerin Değerlendirilmesi

35. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslararası Kross-Kültürel Psikiyatri Uydu Sempozyumu, Türkiye, 25 - 28 Eylül 2014

Yaşlılarda sosyo-demografik özelliklerin sağlıklı yaşam davranışlarına etkisinin incelenmesi

III.Uluslararası IV.Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Türkiye, 01 Eylül 2014, ss.123

Meme kanserli hastaların anksiyete düzeyleri ile yaşam kaliteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

II. Uluslar arası VI. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Ekim 2012, ss.394

Otistik bozukluk tanısı almış çocukların ebeveynlerinin stresle başa çıkma stratejileri ve etkileyen faktörler

IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), Türkiye, 24 - 26 Haziran 2010, ss.144

Zekanın Değişik Halleriyle İletişim

IV Ulusal (Uluslar arası Katılımlı) Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, Samsun, Türkiye, 24 Haziran 2010, ss.183-184

The Relationship Between Magnetic Field And Depression

XIV World Congress of Psychiatry, 20 - 25 Eylül 2008, cilt.104, ss.1419 identifier identifier identifier

The Socio demographic Characteristics of Adolescents Who Attempted Suicide

XIV World Congress of Psychiatry, 20 - 25 Eylül 2008, cilt.104, ss.646 identifier identifier identifier

Huzurevinde yaşayan yaşlıların kognitif yetilerinin değerlendirilmesi

II. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Denizli, Türkiye, 09 Nisan 2003, ss.340-347

Kitap & Kitap Bölümleri

madde kullanımı ve kadın

her alanda kadın olmak, Ümran Sevil, Ayça Gürkan, Editör, ankara nobel tıp yayınevi, 2018