Doç.Dr.

AYDANUR GACENER ATIŞ


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisadi Gelişme Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2003 - 2009

2003 - 2009

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel İktisat (Yl) (Tezli), Türkiye

1999 - 2002

1999 - 2002

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para Ve Banka (Yl) (Tezli), Türkiye

1994 - 1998

1994 - 1998

Lisans

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Türkiye'de Denge Döviz Kurunun Belirlenmesinde Portföy Yaklaşımı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel İktisat (Yl) (Tezli)

2002

2002

Yüksek Lisans

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Analitik Bilançosunun Değerlendirilmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel İktisat (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, Uluslararası İktisat, Bankacılık ve Finans, Finans Ekonomisi, Para-Banka, Para- Sermaye ve Finansal Kurumlar, Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi