Doç.Dr.

AYDANUR GACENER ATIŞ


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

İktisadi Gelişme Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2003 - 2009

2003 - 2009

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel İktisat (Yl) (Tezli), Türkiye

1999 - 2002

1999 - 2002

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Para Ve Banka (Yl) (Tezli), Türkiye

1994 - 1998

1994 - 1998

Lisans

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Doktora

Türkiye'de Denge Döviz Kurunun Belirlenmesinde Portföy Yaklaşımı

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel İktisat (Yl) (Tezli)

2002

2002

Yüksek Lisans

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Analitik Bilançosunun Değerlendirilmesi

Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Genel İktisat (Yl) (Tezli)

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İktisat, Uluslararası İktisat, Bankacılık ve Finans, Finans Ekonomisi, Para-Banka, Para- Sermaye ve Finansal Kurumlar, Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2011 - 2015

2011 - 2015

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2009 - 2011

2009 - 2011

Öğretim Görevlisi Dr.

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2005 - 2011

2005 - 2011

Öğretim Görevlisi

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

1998 - 2011

1998 - 2011

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Soruşturma Komisyonu Başkanı

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

2018 - 2019

2018 - 2019

Merkez Müdürü

Ege Üniversitesi, Ege Stratejik Araştırmalar Merkezi (Esam)

2016 - 2019

2016 - 2019

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

Ege Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Uluslararası Ticaret

Lisans

Lisans

Dönem Projesi II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Finans

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Finansal Piyasalar

Lisans

Lisans

Uluslararası Ticaret II

Doktora

Doktora

Finansal İktisat

Lisans

Lisans

Uluslararası Ticaret

Lisans

Lisans

Sermaye Piyasası Analizi

Lisans

Lisans

Para Teorisi ve Politikası

Lisans

Lisans

Uluslararası Ticaret I

Lisans

Lisans

Uluslararası Finans

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uygulamaları

Lisans

Lisans

Üniversite Yaşamına Geçiş

Lisans

Lisans

Dönem Projesi I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Para Politikası ve Merkez Bankacılığı

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Portfoy Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Para Teorisi ve Politikası

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Banka İşletmeciliği

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sermaye Piyasası Analizleri ve Portföy Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Finansal Kurumlar ve Piyasalar

Lisans

Lisans

İktisata Giriş I

Lisans

Lisans

Genel İktisat

Lisans

Lisans

Endüstriyel Ekonomi

Lisans

Lisans

International Finance

Lisans

Lisans

Genel İktisat

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2019 - 2019

2019 - 2019

Finansal Okuryazarlık

Sürekli Eğitim Merkezi - Sertifika Programı

Gacener Atış A. , Çakı Ş. S. , Huyugüzel Kışla G. Ş. , Yurteri Kösedağlı B.

2014 - 2014

2014 - 2014

İİBF Öğrencileri İçin Finansal Okuryazarlık Eğitimi

Akademik Birimler - Eğitim

Gacener Atış A.

2013 - 2013

2013 - 2013

Ege Üniversitesi Finansal Okur Yazarlık Eğitimi

Uygulama Araştırma Merkezi - Eğitim

Gacener Atış A.

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2011

2011

An analysis of equilibrium exchange rate with portfolio approach: The case of Turkey

Atis A. , Utkulu U.

IKTISAT ISLETME VE FINANS, cilt.26, ss.65-84, 2011 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

Sermaye Akımlarının Ara Kazanç Ticareti Faaliyetlerine Etkileri: Türkiye Örneği

Gacener Atış A. , Erer D.

Sosyoekonomi, cilt.27, ss.51-66, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2019

2019

Döviz Kuru Riski ve Belirleyenleri: Türkiye Örneği

Gacener Atış A. , Erer D., Akın A.

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, cilt.10, no.0, ss.43-54, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

2018

2018

The Impact of Monetary Policy on Stock Returns During Bull and Bear Markets: The Evidence From Turkey

Gacener Atış A. , Erer D.

EGE ACADEMIC REVIEW, cilt.18, ss.699-710, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

2014

2014

Türkiye de Kredi Hacmi ve Cari Açık İlişkisi Üzerine Bir İnceleme

Gacener Atış A. , Saygılı R. F.

Business and Economics Research Journal, cilt.5, ss.129-141, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2014

2014

Türkiye’nin Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Karşılaştırmalı Rekabet Analizi

Gacener Atış A.

EGE AKADEMİK BAKIŞ, cilt.14, ss.315-334, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

2014

2014

Cari Açığın Sürdürülebilirliğinde Para Politikasının Etkisi Türkiye Uygulaması

GACENER ATIŞ A. , KAYA A. A.

Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar, cilt.51, ss.9-19, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

Türkiye’de Cari Açığın Belirleyicilerinin Ampirik Analizi

Gacener Atış A. , Saygılı R. F.

SOSYOEKONOMI, cilt.10, ss.87-104, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

The Determinants of Turkey s Export Performance Constants Market Share Analysis

SAYGILI R. F. , GACENER ATIŞ A. , KAYA A. A.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.42-68, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2013

2013

A research on the exchange rate exposure of firms listed in Borsa Istanbul

Demirhan D. , Gacener Atış A.

Business and Economics Research Journal, cilt.4, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2010

2010

Türkiye’de Hanehalkının ve Finansal Kesimin Portföy Tercihleri

Gacener Atış A.

EGE AKADEMİK BAKIŞ, cilt.10, ss.523-538, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2005

2005

Türkiye Açısından Wagner Kanunu’nun Geçerliliğinin Analizi

Gacener Atış A.

Annals Of Science, cilt.20, ss.103-122, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Factors Affecting Poverty: An Analysis for Nuts I Regions of Turkey

GACENER ATIŞ A. , HAS B.

ICOAEF’18 IV. International Conference on Applied Economics and Finance EXTENDED WITH SOCIAL SCIENCES, 28 - 30 Ekim 2018

2017

2017

The Sensitivity Of Bilateral Trade To Exchange Rate: Markov Regime Switching Approach

Gacener Atış A.

4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Vienna, Avusturya, 27 - 28 Ekim 2017

2017

2017

Impact of Monetary Policy on Stock Market Prices Under Different Regimes: The Evidence from Turkey

GACENER ATIŞ A. , ERER D.

VI. International Conference on Economics (EconWorld 2017), Paris, Fransa, 25 Temmuz 2017, ss.1

2016

2016

Türkiye Ekonomisi'nin Carry Trade Odaklı Büyüme Trendi: 2002-2016 Dönemi Analizi

Gacener Atış A. , Erer D.

5. International Conference On Economics, Muğla, Türkiye, 20 - 22 Ekim 2016

2016

2016

The Relationship Between Electricity Prices and Fuel Costs Evidence From Turkey

GÖK B. , ÇATIK A. N. , GACENER ATIŞ A.

IV AGP International Humanities and Social Sciences Conference, 19 - 22 Mayıs 2016

2014

2014

The Relationship Between Electricity and Fuel Prices In Turkey

GÖK B. , ÇATIK A. N. , GACENER ATIŞ A.

International Conference on Economics. Türkiye Ekonomi Kurumu (ICE-TEA 2014), Antalya, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2014

2014

2014

Eco-Innovation And Eco Productivity As a Regional Sustainable Development Factor: Country Comparisons

GACENER ATIŞ A. , KAYA A. A.

International Congress on Economy, Finance and Energy, Almaty, Kazakistan, 12 Haziran 2014, ss.1

2013

2013

Cari Açığın Sürdürülebilirliğinde Para Politikasının Etkisi Türkiye Uygulaması

GACENER ATIŞ A. , KAYA A. A.

17. Ulusal İktisat Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2013

2013

2013

Türkiye nin İhracat Performansının Belirleyenleri Sabit Pazar Payı Analizi

GACENER ATIŞ A. , KAYA A. A. , SAYGILI R. F.

EconAnadolu2013 Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, Anadolu Üniversitesi, 19 - 21 Haziran 2013

2013

2013

A Research On The Exchange Rate Exposure Of Firms Listed In Istanbul Stock Exchange

Demirhan D. , GACENER ATIŞ A.

International İstanbul Finance Congress 2013, İstanbul, Türkiye, 30 Mayıs 2013, ss.1

2010

2010

Analysis of The Relationship Between Terms of Trade (TOT) and Economic Growth for Turkey

GACENER ATIŞ A. , Çolpan E.

2th International Economy Conference, Turkish Economic Association, Girne, Kıbrıs (Kktc), 01 Eylül 2010, ss.1

2010

2010

Küresel Ekonomik Krizin Türkiye'de Ekonomik Karar Birimlerinin Portföy Tercihlerine Yansımaları

GACENER ATIŞ A.

International Symposium-V Restructuring The Economy After The Global Crisis, Balıkesir, Türkiye, 26 Mayıs 2010, ss.1

2010

2010

Küresel Finansal Riskler Karşısında Türkiye'de Finansal Sistemin Yapısal Değişiminin Analizi

GACENER ATIŞ A.

International Summit of İstanbul Economists, İstanbul, Türkiye, 13 Mayıs 2010, ss.1

2005

2005

Intra Industry Trade of Turkey with Neighboring Countries

GACENER ATIŞ A. , KAYA A. A.

First International Conference On Business, Management and Economics ICBME Turkish Economy in a Changing World, İzmir, Türkiye, 16 - 19 Haziran 2005, ss.41-53

2003

2003

Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü Rekabet Gücünün Karşılaştırmalı Analizi

Gacener Atış A. , Altay N. O.

ERC/METU VI. Uluslararası Ekonomi Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 09 Eylül 2003

2003

2003

Ege Bölgesi'nin Kalkınmasında Finansal Kurumsallaşma Araç Olabilir mi?

ALTAY N. O. , GACENER ATIŞ A. , ÇATIK A. N.

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 10 Eylül 2003, ss.1

2003

2003

Türk Tekstil ve Konfeksiyon Sektörünün Rekabet Gücünü Azaltan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Gacener Atış A. , Güçlü M.

Türkiye VI. Pamuk, Tekstil ve Konfeksiyon Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 24 - 25 Nisan 2003, ss.123-130

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

Finansı Anlamak İçin Paranın Zaman Değeri

Gacener Atış A.

Hayatın İçinde Finansal Okuryazarlık, Mert Ural,Erhan Demireli, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.75-92, 2020

2020

2020

The Effects of Exchange Rate Volatility on Foreign Trade in Turkey

Gacener Atış A. , Erer D., Erer E.

Economics Studies (AYBAK 2020 March), Mehmet ÖZMEN, Editör, Akademik Araştırmalar Yayınevi, Ankara, ss.1-18, 2020

2020

2020

The Effects of Exchange Rate Volatility on Foreign Trade in Turkey

Gacener Atış A. , Erer D., Erer E.

Economics Studies (AYBAK 2020 March), Mehmet ÖZMEN, Editör, Akademik Araştırmalar Yayınevi, Ankara, ss.1-18, 2020

2020

2020

Uluslararası Portföy Yatırımlarının Reel Efektif Döviz Kuru Oynaklığı Üzerine Etkisi: Türkiye Örneği

Gacener Atış A. , Erer D., Erer E.

Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar-2, S.Karaca,E.Demireli, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.181-202, 2020

2019

2019

Ödemeler Bilançosu

Gacener Atış A.

Uluslararası İktisat, Fatih Saygılı,elif t.çalışkan, Editör, Palme Yayın Dağıtım, California, ss.40-60, 2019

2019

2019

Tarifeler

Gacener Atış A.

Uluslararası İktisat, Fatih Saygılı,Elif T.Çalışkan, Editör, Palme Yayın Dağıtım, California, ss.23-39, 2019

2016

2016

The Relationship Between Electricity Prices and Fuel Costs: Evidence From Turkey

Gök B. , Çatık A. N. , Gacener Atış A.

Turkish Economy in A New Era: Selected Articles, William Sayers, Editör, AGP Publishing, London, ss.106-113, 2016

2016

2016

Merkez Bankacılığı ve Merkez Bankasının Bankacılık Sektörü ile İlişkileri

GACENER ATIŞ A.

Bankacılığın El Kitabı, N.O. Altay, C. Küçüközmen, M.Ural, E.Demireli, Editör, Akademi, Ankara, ss.113-158, 2016

2016

2016

Bankalarda Aktif Pasif Yönetimi

GACENER ATIŞ A.

Bankacılığın El Kitabı, N.O.Altay, C. Küçüközmen....., Editör, Akademi, Ankara, ss.481-508, 2016

2015

2015

Küresel Finansal Kriz ve Para Politikası Uygulamaları

ULAŞAN E., GACENER ATIŞ A. , ALTAY N. O.

Para İktisadı Teori ve Politika, Altay N. Oğuzhan, Editör, Palme Yayıncılık, ss.217-246, 2015

2014

2014

Bankacılıkta Aktif Pasif Yönetimi

GACENER ATIŞ A.

Banka İktisadı ve İşletmeciliği, Altay Oğuzhan, Küçüközmen Coşkun, Ural Mert, Demireli Erhan, Editör, Detay, 2014

2014

2014

Merkez Bankacılığı ve Merkez Bankası-Banka İlişkileri

GACENER ATIŞ A.

Banka İktisadı ve İşletmeciliği, Altay Oğuzhan, Küçüközmen Coşkun, Ural Mert, Demireli Erhan, Editör, Detay Yayıncılık, 2014

Desteklenen Projeler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2018 - 2019

2018 - 2019

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi

Editör

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Ege Finans Derneği

Üye

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Ekonometrik Araştırmalar Derneği

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Ekim 2019

Ekim 2019

TÜBİTAK Uluslararası İkili İşbirliği Projesi

2523 - Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) İkili İşbirliği Programı, Ege Üniversitesi, Türkiye

Temmuz 2019

Temmuz 2019

Ege Academic Review

ESCI Kapsamındaki Dergi

Aralık 2018

Aralık 2018

E-CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ (ELEKTRONİK)

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2018

Ekim 2018

Manas Journal of Social Studies

Hakemli Bilimsel Dergi

Ekim 2018

Ekim 2018

Ege Academic Review

ESCI Kapsamındaki Dergi

Eylül 2018

Eylül 2018

hacettepe İİBF Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Ege Akademik Bakış

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2017

Şubat 2017

Ege Academic Review

ESCI Kapsamındaki Dergi

Mart 2016

Mart 2016

Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Şubat 2016

Şubat 2016

dokuz eylül SBE dergisi

Diğer Dergiler

Ocak 2016

Ocak 2016

SOSYOEKONOMİ

ESCI Kapsamındaki Dergi

Haziran 2015

Haziran 2015

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2013

Nisan 2013

Ege Academic Review

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Eylül 2012

Eylül 2012

Ege Academic Review

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Haziran 2012

Haziran 2012

Ege Academic Review

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2012

Ocak 2012

Ege Academic Review

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ocak 2012

Ocak 2012

Ege Academic Review

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mart 2010

Mart 2010

Ege Academic Review

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

Mayıs 2019

Mayıs 2019

22. ULUSLARARASI İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ KONGRESİ “Dünya ve Türkiye Ekonomisinde Güncel Gelişmeler”

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Gacener Atış A.
İzmir, Türkiye

Ekim 2018

Ekim 2018

Cumhuriyet ve Atatürk Günleri "Atatürk Devrimleri ve Türk Kadınının Kazanımları"

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Gacener Atış A.
İzmir, Türkiye

Mayıs 2018

Mayıs 2018

24 Haziran Seçimine Doğru Ekonomik Gelişmelerin Bankacılık Sektörü Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Gacener Atış A.
İzmir, Türkiye

Nisan 2018

Nisan 2018

21. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi“Dijital Dönüşüm: Sanayi 4.0”

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Gacener Atış A.
İzmir, Türkiye

Nisan 2017

Nisan 2017

20. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi "20. Yılında Dünya’da ve Türkiye’de Gelişmeler"

Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

Gacener Atış A.
Türkiye

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2013 - 2013

2013 - 2013

Erasmus Programı

Ders Verme

Universidad de Oviedo Instituto Universitario de la Empresa, İspanyaJüri Üyelikleri

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Ege Üniversitesi

Temmuz-2019

Temmuz 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Dokuz Eylül Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Dokuz Eylül Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma (Yüksek Lisans) - Dokuz Eylül Üniversitesi

Haziran-2019

Haziran 2019

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Ege Üniversitesi

Ekim-2018

Ekim 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Ege Üniversitesi

Temmuz-2018

Temmuz 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Ege Üniversitesi

Şubat-2018

Şubat 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

İktisat YL tez savunması (Özhan'ın öğrencisi Su) - Katip Çelebi Üniversitesi

Ocak-2018

Ocak 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez savunma jürisi - Ege Üniversitesi

Haziran-2017

Haziran 2017

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Ege Üniversitesi

Şubat-2017

Şubat 2017

Doktora Yeterlik Sınavı

DEÜ İktisat (Hakan'ın öğrencisi) - Dokuz Eylül Üniversitesi

Eylül-2016

Eylül 2016

Tez Savunma (Doktora)

İşletme Doktora (Ayla hoca-Erhan) Tez savunma - Ege Üniversitesi

Eylül-2016

Eylül 2016

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma (Doktora) - Ege Üniversitesi

Haziran-2016

Haziran 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

İşletme YL (Türker Hoca) tez savunması - Ege Üniversitesi

Nisan-2016

Nisan 2016

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Ulus.İlş. (Siret'in Öğrencisi) - Ege Üniversitesi

Ocak-2015

Ocak 2015

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği

Doktora Tez İzleme Komitesi (TİK) Üyeliği - Ege Üniversitesi