Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sleep quality and factors affecting sleep in elderly patients with rheumatoid arthritis in Turkey

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.46, ss.1114-1121, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The Turkish version of the Rome III criteria for IBS is valid and reliable

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.25, ss.386-392, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

INVESTIGATION OF CARE BURDEN IN DEMENTIA PATIENT CAREGIVERS

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.15, ss.171-178, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Violence towards nursing staff in emergency departments in one Turkish city

INTERNATIONAL NURSING REVIEW, cilt.52, ss.154-160, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

COVİD-19 PANDEMİSİ NASIL KORUNALIM ? NASIL KORUYALIM?

-e-sağlık Hemşirelik, cilt.12, ss.6-17, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

12 MART 2020 DÜNYA BÖBREK GÜNÜBÖBREK HASTALIKLARINDAN KORUNMA VE ÖNLEME YAKLAŞIMLARI

E-SAĞLIK HEMŞİRELİK, cilt.11, ss.8-15, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünyada ve Türkiye’de Meme Kanserli Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Kullanımı

Cumhuriyet Üniv. Sağ. Bil. Enst. Derg., cilt.5, ss.36-46, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors Affecting Levels of Satisfaction with Aging in place in Turkey

international journal of caring science, cilt.13, ss.1, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Multipl Sklerozlu Hastaların Tedavi Yönetimi ve Hemşirelik Yaklaşımları

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.13, ss.30-40, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Factors Affecting The Attitudes of Nursing Students toward Ageism

Nursing Practice Today, cilt.7, ss.38-44, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

İNME HEMŞİRELİĞİ: STANDARTLAR VE PRATİK UYGULAMALAR KILAVUZU TÜRK BEYİN DAMAR HASTALIKLARI DERNEĞİ VE NÖROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ ORTAK STRATEJİ PROJESİ

Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi-Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases, cilt.26, ss.1-90, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1 ARALIK DÜNYA AIDS GÜNÜ-HIV/AIDS GERÇEĞİ

e-sağlık HEMŞİRELİK, cilt.9, ss.8-16, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

NAVİGATÖR HEMŞİRELİK

E-SAĞLIK HEMŞİRELİK, cilt.11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Breast Care Nursing in the World and Turkey

TURK ONKOLOGI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ONCOLOGY, cilt.4, ss.287-292, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BAĞIRSAK MİKROBİYATSININ KORUNMASINDA HEMŞİRENİN ROLÜ

EJONS, cilt.11, no.3, ss.5-9, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanserli Hasta ve Ailesiyle İletişim ve Destek

e-SAĞLIK HEMŞİRELİK DERGİSİ, cilt.9, ss.24-28, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PALYATİF BAKIMDA KANSER REHABİLİTASYONU VE HEMŞİRELİK BAKIMI

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.103-118, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Educational Needs of Caregivers Of Patients Hospitalized in a NeurologyClinic: Results of Questionnaire

International Journal of Caring Sciences, cilt.11, ss.968-976, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation Of The Attitudes Of Unıversity Students To Discriminaton of Elderly

NORTHERN CLINICS OF ISTANBUL, cilt.5, ss.25-30, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Yaşlı Bireylerde Günlük Yaşam Aktivite Düzeylerinin Yaşam Kalitesi ve Yaşam Doyumuna Etkisi

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.6, ss.21-29, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Huzurevinde Yaşayan Yaşlı Bireylerde Yalnızlık Durumu veSağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.17-23, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KRONİK HEPATİT B HASTALARI İLE İNAKTİF HEPATİT HBsAg TAŞIYICILARININ YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararsı Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, ss.117-135, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Atriyal Fibrilasyon-İnme İlişkisi ve Hemşirelik Yaklaşımı

Journal of Cardiovascular Nursing 20178(17):71-76, cilt.8, ss.71-76, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

ANKİLOZAN SPONDİLİT VE HEMŞİRELİK BAKIMI

e-Sağlık Hemşirelik, ss.48-57, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obezite ve Böbrek Hastalıkları

Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon hemşireleri Derneği Nefroloji Hemşireliği Dergisi, cilt.2, ss.1-6, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlıların sosyal destek gereksinimlerinin belirlenmesi

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.33, ss.64-75, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEMODİYALİZ HASTALARINDA MASAJIN YORGUNLUĞA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

e-sağlık hemşirelik, ss.10-19, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlı Bireylerde Antihipertansif İlaç Kullanım Hatalarının İncelenmesi

Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, cilt.8, ss.20-27, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GUİLLAİN BARRE SENDROMU VE BAKIM YÖNETİMİ

TÜRKİYE KLİNİKLERİ HEMŞİRELİK, cilt.9, ss.79-84, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YOĞUNBAKIM ÜNİTELERİNDE HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, cilt.20, ss.116-122, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAŞLIYA BAKIM VERME İSTEKLİLİK ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇE YE UYARLANMASI GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

E-SAĞLIK HEMŞİRELİK DERGİSİ, cilt.5, ss.8-16, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psychometric Properties of the Irritable Bowel Syndrome Quality of Life Scale inTurkey

Journal of Hepatology andGastrointestinal Disorders, cilt.2, ss.1-7, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nörolojik değerlendirme

Türkiye Klinikleri, cilt.2, ss.1-9, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DEMANSLI YAŞLIDA BAKIM

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, cilt.1, ss.67-71, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Home Care Needs of Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis and Care Burden of Caregivers

HEALTH SCİENCE JOURNAL, cilt.9, ss.1-6, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier identifier

DİYABET VE BİLŞSEL İŞLEVLER

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.99-107, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İNMELİ HASTALARA BAKIM VEREN YAKINLARININ BAKIMA HAZIR OLUŞLUK ÖLÇEĞİ GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, cilt.31, ss.1-10, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlı bireylerde fizyolojik değişiklikler ve hemşirelik tanılaması

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Degisi, cilt.2, ss.385-395, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ OLAN HASTADA HEMŞİRELİK YÖNETİMİ

NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, cilt.1, ss.61-66, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaşlılarda Ağrı Yönetimi

Geriatri ve Geriatrik Nöropsikiyarti, cilt.2, ss.41-47, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAŞLILARDA AĞRI YÖNETİMİ

GERİATRİ VE GERİATRİK NÖROPSİKİYATRİ, cilt.2, ss.41-47, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GLOMERÜLONEFRİT DE HEMŞİRELİK BAKIMI

ÇINAR, cilt.8, ss.51-56, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Kanserli Hastaya Evde Bakım Veren Yakınlarının Semptom Kontrolüne İlişkin Yeterliliklerinin İncelenmesi

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.25, ss.71-79, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Knowledge and Attitudes of Oncology Patients about Implante Port Catheter

Turkish Journal of Oncology, cilt.24, ss.108-114, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PERİTON DİYALİZİ HASTALARININ GENEL ÖZ YETERLİLİKLERİ

NEFROLOJİ HEMŞİRELİĞİ DERGİSİ, cilt.14, ss.39-44, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KRONİK HASTALIĞI OLAN BİREYLERİN UMUTSUZLUK DURUMLARININ İNCELENMESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, cilt.7, ss.39-47, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRENCİLERİN NÖROLOJİK HASTALARDA SAPATADIKLARI NANDA TANILARININ İNCELENMESİ

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik yüksekokulu Dergisi, cilt.7, ss.1-7, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEPATİT B İNFEKSİYONU VE KORUYUCU ÖNLEMLER

AİLE VE TOPLUM EĞİTİM KÜLTÜR ARAŞTIRMALRI DERGİSİ, cilt.2, ss.13-19, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİYALİZ TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN TANITIMI VE ÖĞRENCİLERİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

SAĞLIK VE TOPLUM, cilt.9, ss.46-49, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MESLEK VE ÇEVRE KOŞULLARI İLE AKCİĞER HASTALIKLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

CUMHURİYET HYO DERGİSİ, cilt.3, ss.9-14, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CARE TECHNOLOGY FOR CANCER PATİENTS

INTERNATİONAL PROCEEDİNGS DIVISION, ss.19-23, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

İNVESTİGATİON OF PROTECTİVE NURSİNG PRECAUTİONS TAKEN İN CHEMOTHERAPY

JOURNAL OF BUON, cilt.4, ss.311-315, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

KEMOTERAPİ UYGULAMLARINDA ALINAN KORUYUCU HEMŞİRELİK ÖNLEMLERİNİN GÖZLEMLENMESİ

ANKEM, cilt.12, ss.88-93, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GENELEV KADINLARININ AIDS E İLİŞKİN BİLGİ VE TUTUMLARININ İNCELENMESİ

AIDS DERGİSİ, cilt.4, ss.75-80, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ICE THERAPY FOR PRESSURE SORES

REHABİLİTATİON NURSİNG, cilt.22, ss.257-258, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AKCİĞER KANSERİ TANISI ALAN HASTALARIN SOSYO-DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE İNCELENMESİ

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI DERGİSİ, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

RADYOTERAPİ ALAN HASTADA HEMŞİRELİK BAKIMI

EGE ÜNİVERSİTESİ HYO DERGİSİ, cilt.12, ss.179-191, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE ARAŞTIRMA KONU ÖNCELİKLERİ

EGE HEMŞİRELİK YO DERGİSİ, cilt.12, ss.133-142, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DÜNYADA SİGARA MÜCADELESİ İLE İLGLİ YASAL GELİŞMELER

TÜKETİCİ REHBERİ SAĞLIK, ss.22-24, 1995 (Hakemsiz Dergi)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI BİREYLERLE BİRLİKTE YAŞAMA KONUSUNDAKİ DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM VAKFI DERGİSİ, cilt.5, ss.16-19, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE DE VE DÜNYA DA AIDS

EGE HYO DERGİSİ, cilt.11, ss.97-104, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KALP KRİZİNDEN SONRAKİ YAŞAMINIZ

TÜKETİCİ REHBERİ SAĞLIK, ss.18-22, 1994 (Hakemsiz Dergi)

GÜRÜLTÜ SAĞLIĞIMIZI NASIL ETKİLİYOR?

TÜKETİCİ REHBERİ SAĞLIK, cilt.3, ss.23, 1994 (Hakemsiz Dergi)

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ VE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI

EGE ÜNİVERSİTESİ HYO DERGİSİ, cilt.10, ss.65-71, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDE PPD POZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

EGE ÜNİVERSİTESİ HYO DERGİSİ, cilt.9, ss.25-32, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SARILIĞI TEMİZLİKLE YENİN

TÜKETİCİ REHBERİ SAĞLIK, ss.14-16, 1992 (Hakemsiz Dergi)

YAŞLILARDA İLAÇ KULLANIMI VE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI

E.Ü HYO DERGİSİ, cilt.8, ss.97106, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAŞLANMA VE ALZHEİMER HASTALIĞI

EGE ÜNİVERSİTESİ HYO DERGİSİ, cilt.8, ss.29-37, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İŞ SAĞLIĞI EĞİTİMİNDE MODÜLER VESTANDART EĞİTİM YÖNTEMLERİNİN ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EGE ÜNİVERSİTESİ HYO DERGİSİ, cilt.8, ss.11-19, 1992 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İLERLEMİŞ KANSER OLGULARINDA BESLENME SORUNUN ÇÖZÜMÜ

EGE HYO DERGİSİ, cilt.6, ss.81-89, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İŞ YERİNDE GÜRÜLTÜNÜN BİR STRES ETMENİ OLARAK İŞÇİLERİN KAYGI DÜZEYİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

TÜRKİYE MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ENDÜSTÜRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, ss.17-21, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

GUİLLAİN BARRE SENDROMU VE HEMŞİRELİK BAKIMI

EGE ÜNİVERSİTESİ HYO DERGİSİ, cilt.5, ss.53-59, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİGARA İÇEN VE İÇMEYEN BİREYLERDE KAN BASINCI DEĞERLEİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EGE ÜNİVERSİTESİ HYO DERGİSİ, cilt.5, ss.15-23, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KORTİKOSTEROİD SAĞALTIMININ YAN ETKİLERİ VE HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI

EGE ÜNİVERSİTESİ HYO DERGİSİ, cilt.5, ss.51-57, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLARIN TOPLUMSAL ÖNEMİ

EGE ÜNİVERSİTESİ HYO DERGİSİ, cilt.4, ss.53-56, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SİGARANIN EKONOMİK YÖNÜ

EGE ÜNİVERSİTESİ HYO DERGİSİ, cilt.4, ss.73-78, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PACEMAKERLI HASTANIN BAKIMI

EGE ÜNİVERSİTESİ HYO DERGİSİ, cilt.3, ss.39-45, 1987 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E.Ü. HYO ÖĞRENCİLERİNİN ETKİNLİKLERİ VE SORUNLARI

EGE ÜNİVERSİTESİ HYO DERGİSİ, cilt.2, ss.28-38, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E.Ü.HYO ÖĞRENCİLERİNDE BAŞ AĞRISINA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

EGE ÜNİVERSİTESİ HYO DERGİSİ, cilt.2, ss.24-36, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BAŞ AĞRSI YAKINMASI OLAN HASTADATEDAVİ YÖNTEMLERİ

EGE ÜNİVERSİTESİ HYO DERGİSİ, cilt.2, ss.83-89, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

E.Ü HYO ÖĞRENCİLERİNİN SİGARA İÇME ALIŞKANLIKLARININ ARAŞTIRILMASI

E.Ü. HYO DERGİSİ, cilt.1, ss.23-29, 1985 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASI OLAN HASTADA BAKIM

TÜRK HEMŞİRELER DERNEĞİ DERGİSİ, cilt.34, ss.44-49, 1984 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ADJUVAN ENDOKRİN TEDAVİ UYGULANAN MEME KANSERİ TANILI KADINLARDA ENDOKRİN SEMPTOM SIKLIĞININ BELİRLENMESİ

1.ULUSLARARASI, 2.ULUSAL ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2019

EFFİCİENCY OF SECONDARY STROKE PREVENTİON PROGRAM BASED ON THE THEORY OF GOAL ATTAİNMENT:A PİLOT STUDY

NURSİNG THEORİES: MOVİNG FORWARD THROUGH COLLABORATİON, APLİCATİON AND INNOVATİON, Washington, Kiribati, 14 - 15 Kasım 2019

İNMELİ HASTALARA BAKIM VERENLERİN BAKIMA HAZIR OLMA DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

55. ULUSAL- ULUSLARARASI KATILIMLI NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 15 - 21 Kasım 2019

The Efficiency of Secondary Stroke Prevention Program Based on The Theory of Goal Attainment: A Pilot Study”

Nursing Theories: Moving Forward through Collaboration, Application, and Innovation , Washington, Amerika Birleşik Devletleri, 14 - 15 Kasım 2019, ss.1-3

Yaşlılar Yerinde Yaşlanmadan Ne Kadar Memnun?

II. Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı ve Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2019, ss.1

YAŞLILAR YERİNDE YAŞLANMADAN NE KADAR MEMNUN?

2.ULUSLARARASI İZMİR KEYİFLİ YAŞ ALMA FUARI VE KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2019

The Effect of E-Mobile Education On The Quality Of Life İn Women With Breast Cancer.

44th ESMO Congress 2019, Barcelona, İspanya, 27 Eylül - 01 Ekim 2019, cilt.30

MEME KANSERLİ KADINLARDA E-MOBİL EĞİTİMİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ

23.ULUSAL KANSER KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 17 Nisan 2019, ss.317

HEMŞIRELIK ÖĞRENCILERININ YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLIŞKIN GÖRÜŞLERI VE ETKILEYEN FAKTÖRLER

3. Uluslararası, 12. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 27 Şubat 2019, ss.1

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA İLŞKİN GÖRÜŞLERİ

3.ULUSLARARASI,12.ULUSAL İZMİR İLERİ YAŞ SEMPOZYUMU, 27 - 28 Şubat 2019

Kanser Hastalarının Yaşam Kalitesi Ve Semptom Yönetiminde Mobil Sağlık Eğitimi.

1. Uluslar Arası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, 25 - 27 Kasım 2018

İkincil İnme Korunma Programının Atriyal Fibrilasyonu Olan Hastalarda Etkinliği

1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 27 Kasım 2018, ss.648-651

Amaca Ulaşma Kuramına Dayalı İkincil İnme Korunma Programının Etkinliği

54. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 06 Aralık 2018

Amaca Ulaşma Kuramına dayalı İkincil İnme Korunma Programının Etkinliğinin İncelenmesi

54.Ulusal(Uluslararası katılımlı)Nöroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Kasım 2018, ss.56

YAŞLIDA İHMAL VE İSTİSMAR

4.ADLİ HEMŞİRELİK,3.ADLİ SOSYAL HİZMET,2.ADLİ GERONTOLOJİ KONGRESİ, Çorum, Türkiye, 18 - 20 Ekim 2018

peripheral Neuropathy and falling Risk in 65 years and older pateints receiving chemoterapy.

Annual Meeting on Supportive Care in cancer, Vienna, Avusturya, 28 Haziran 2018, cilt.26, no.2, ss.5122-0

Akciğer kanserinde hemşirelik yönetimi:Olgu sunumu

3.ULUSLARARASI LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, ss.394

Palyatif Bakımda Kanser Rehabilitasyonu Ve Hemşirelik Yönetimi

3.Uluslaarası Lisansüstü Eğitim Kongresi, Manisa, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2018, ss.403-404

GERİATRİDE ÖNEMLİ BİR SENDROM: DELİRYUM

2. Uluslararsı 11. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 22 Mart 2018

Çocukların Yalnız Yaşayan Bireylerin Üzerindeki Etkisi

2.Uluslararası 11.Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 21 - 22 Mart 2018

Multiple Sklerozlu Hastalarda İlaç Tedavisine Uyumu Engelleyen Durumlar

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Sistemik Lupus Eritematozuslu Hastalarda Yorgunluk

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUSLU HASTALARDA YORGUNLUK

1.Uluslararsı sağlık bilmleri kongresi, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

MULTİPLE SKLEROZLU HASTALARDA TEDAVİ UYUMUNA ETKİ EDEN ETMENLER

Adnan Menderes Üniv Sağlık Bilimleri Kongresi, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI AYRIMCILIĞINA YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

1.UlusalarasıSağlık Bilimleri Kongresi-adanan Menderes üniv, Aydın, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Multiple sklerozlu hastalarda ilaç tedavisine uyumu engelleyen durumlar

I.Adnan Menderes Üniversitesi Uluslaarası sağlık bilimleri kongresi, 29 Haziran - 01 Temmuz 2017

Yaşlılık Döneminde Destek Teknolojilerinin Kullanımı

Uluslararası İzmir Keyifli Yaş Alma Fuarı Ve Kongresi, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, ss.84

20 Yıllık Süreçte Lisansüstü Öğrenci Tezlerinin Yayınlanma Durumunun Analizi

II. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi(MCBU-ULEK2017), Manisa, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

KRONİK HEPATİT B HASTALARI İLE İNAKTİF HBsAg TAŞIYICILARININ YAŞAM KALİTELERİNİN İNCELENMESİ

II. Uluslararası Lisansüstü Eğitim Kongresi(MCBU-ULEK2017), Manisa, Türkiye, 12 - 14 Mayıs 2017

YAŞLILIK DÖNMEMNDE DESTEK TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI

ULUSLARARSI İZMİR KEYİFLİ YAŞ ALMA FUARI VE KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017

Yaşlılarda Kırılganlığın İncelenmesi

1. Uluslararası, 10. Ulusal İleri Yaş Sempozyumu, 22 - 23 Mart 2017

Kuşaklararası Etkileşim/ Öğrenme Programları: Yaşlı ve Çocuk Buluşması.

1.Uluslararası 10.Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 22 - 23 Mart 2017, ss.117

Yaşlı Bireylerde Antihipertansif İlaç Kullanım Hatalarının İncelenmesi

1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 22 - 23 Mart 2017

Yaşlı ve Teknoloji

I. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu, 22 - 23 Mart 2017

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ

İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 12 - 16 Ekim 2016, ss.313

Ödemiş Bölgesinde İntihar Girişimlerinin İncelenmesi

1.Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 22-24 Eylül 2011, 22 - 24 Eylül 2011, cilt.25, ss.181-187

Yaşlıya Bakım Verme İstekliliği Ölçeği’ Nin Türkçeye Uyarlanması, Güvenirlik Ve Geçerliği

Uuluslararası Katılımlı15.Ulusal Hemşirelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 28 Nisan 2016, cilt.1, no.1, ss.1

Ağrı ve Kültür

III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Türkiye, 21 - 22 Mayıs 2015

Yaşlı Romatoid Artritli Bireylerde Uyku Kalitesi ve Etkileyen Faktörler

XIV. Ulusal Romatoloji Kongresi, İzmir, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2013

Home care technology for cancer patients

2nd Congress of the Balkan-Union-of-Oncology, İzmir, Türkiye, 10 - 14 Eylül 1998, ss.19-23

MİYOKARD İNFARKTÜSLÜ HASTALARINHASTALIĞI ALGILAMASI

II.ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 1990, ss.346-356

HEMŞİRELERİN KORTİKOSTEROİD İLAÇLARIN UYGULANIŞINA İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİNİN SAPTANMASI

II.ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 12 - 14 Eylül 1990, ss.320-325

GÜRÜLTÜLÜ ORTAMDA ÇALIŞMANIN KAN BASINCI VE NABIZ HIZINA ETKİSNİN İNCELENMESİ

II.ULUSAL İŞÇİ SAĞLIĞI KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 15 - 18 Kasım 1991, ss.347-354

E.Ü HYO ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM SORUNLARI VEMESLEKSEL BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ

I.ULUSAL HEMŞİRELİK EĞİTİMİ SİMPOZYUMU, İstanbul, Türkiye, 11 - 12 Eylül 1986, ss.110-116

Kitap & Kitap Bölümleri

DELİRYUM OLGULARINDA BAKIM

II.UYGULAMALAI GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ KURS KİTABI, AHMET TURAN IŞIK, Editör, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İzmir, ss.29-45, 2020

BAKIM VERMEYE HAZIR OLUŞLUK ÖLÇEĞİ

HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN ÖLÇEKLER, AYDA ÇELEBİOĞLU,AYNUR AYTEKİN ÖZDEMİR,SİBEL KÜÇÜK OĞLU,EMRİYE HİLAL YAYAN, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.41-42, 2019

EVDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ NELER OLMALI ?

DEMANSLI BİREYİN BAKIMI-Bakım Veren Herkes İçin Kısa Pratik Bakım Önerileri, AKPINAR SÖYLEMEZ BURCU,KÜÇÜKGÜÇLÜ ÖZLEM, Editör, VİZE BASIN YAYIN, Ankara, ss.73-82, 2019

EVDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ NELER OLMALI ?

DEMANSLI BİREYİN BAKIMI-BAKIM VEREN HERKES İÇİN KISA PRATİK BAKIM ÖNERİLERİ , BURCU AKPINAR SÖYLEMEZ,ÖZLEM KÜÇÜKGÜÇLÜ, Editör, VİZE BASIN YAYIN, Ankara, ss.73-82, 2019

DERMATOLOJİK HASTALIKLAR

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM CİLT 2, AYFER KARADAKOVAN, FATMA ETİ ASLAN, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.1015-1036, 2019

KRİTİK DÜŞÜNME VE ETİK KARAR VERME

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM CİLT-1, AYFER KARADAKOVAN, FATMA ETİ ASLAN, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.33-43, 2019

İMMÜN SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DAHİLİ VECERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM CİLT 2, AYFER KARADAKOVAN, FATMA ETİ ASLAN, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.965-974, 2019

PSORİAZİSLİ HASTALARIN YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ

HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN ÖLÇEKER, AYDA ÇELEBİOĞLU, AYNUR AYTEKİN ÖZDEMİR, SİBEL KÜÇÜKOĞLU,EMRİYE HİLAL YAYAN, Editör, ÇUKUROVA NOBEL TIP KİTABEVİ, Antalya, ss.182-183, 2019

ÜRİNER SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM CİLT-2, AYFER KARADAKOVAN, FATMA ETİ ASLAN, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.863-876, 2019

BİLİNÇ DÜZEYİ DEĞİŞİKLİKLERİ

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM CİLT 2, AYFER KARADAKOVAN, FATMA ETİ ASLAN, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.1141-1146, 2019

SİNİR SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRMESİ

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM CİLT 2, AYFER KARADAKOVAN, FATMA ETİ ASLAN, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.1121-1140, 2019

MUKOZİT

ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ, GÜLBEYAZ CAN, Editör, NOBEL TIP KİTABEVLER, İstanbul, ss.415-426, 2019

BAKIM VERMEYE HAZIR ALUŞLULUK ÖLÇEĞİ

HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN ÖLÇEKLER, AYDA ÇELEBİOĞLU, AYNUR AYTEKİN ÖZDEMİR, SİBEL KÜÇÜKOĞLU,EMRİYE HİLAL YAYAN, Editör, ÇUKUROVA NOBEL TIP KİTABEVİ, ANATALYA, ss.41-42, 2019

SİNİR SİSTEMİNİN DEJENERATİF VE ONKOLOJİK HASTALIKLARI

DAHİLİVE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM CİLT 2, AYFER KARADAKOVAN, FATMA ETİ ASLAN, Editör, AKDEMİSYEN, Ankara, ss.1189-1216, 2019

Kanser Hastasına Bakıkm Veren Aile Üyelerinin Yaşam KalitesiÖlçeği

Hemşirelik Araştırmalarında Kullanılan Ölçekler, Ayda Çelebioğlu, Aynur Aytekin Özdemir, Sibel Küçükoğlu, Emriye Hilal Yayan, Editör, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Antalya, ss.137-144, 2019

DERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DAHİLİVE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM, AYFER KARADAKOVAN, FATMA ETİ ASLAN, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.1003-1014, 2019

YAŞLILIK VE GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM, AYFER KARADAKOVAN, FATMA ETİ ASLAN, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.103-124, 2019

SİNİR SİTEMİ HASTALIKLARI

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM CİLT 2, AYFER KARADAKOVAN, FATMA ETİ ASLAN, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.1147-1188, 2019

YAŞLI AYRIMCILIĞI, YAŞLI İSTİSMARI VE İHMALİ

GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ, SEVGİSUN KAPUCU, Editör, HİPOKRAT KİTABEVİ, Ankara, ss.373-385, 2019

ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM CİLT2, AYFER KARADAKOVAN, FATMA ETİ ASLAN, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.877-934, 2019

İMMÜN SİSTEM HASTALIKLARI

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM CİLT 2, AYFER KARADAKOVAN, FATMA ETİ ASLAN, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.975-1002, 2019

MİGRENDE 24 SAATLİK YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEĞİ

HEMŞİRELİK ARAŞTIRMALARINDA KULLANILAN ÖLÇEKLER, AYDA ÇELEBİOĞLU, AYNUR AYTEKİN ÖZDEMİR, SİBEL KÜÇÜKOĞLU,EMRİYE HİLAL YAYAN, Editör, ÇUKUROVA NOBEL TIP KİTABEVİ, Antalya, ss.151-152, 2019

YAŞLIDA OROFARANGEAL DİSFAJİ

GERİATRİ PRATİĞİNDE GERİATRİK SENDROMLAR, Turan IA, Soysal P, Editör, Us Açık Akademi Yayınları, İzmir, ss.426-435, 2018

YAŞLIDA UYKU SORUNLARI

GERİATRİ PRATİĞİNDE GERİATRİK SENDROMLAR, Turan IA, Soysal P, Editör, Us Akademi Kitabevi Yayınları, İzmir, ss.425-438, 2018

TREMORU OLAN YAŞLIDA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

GERİATR PRATİĞİNDE GERİATRİK SENDROMLAR, Turan IA, Soysal P, Editör, Us Akademi Kitabevi Yayınları, İzmir, ss.421-424, 2018

ORTOSTATİK HİPOTANSİYONDA HEMŞİRELİK BAKIMI

GERİATRİ PRATİĞİNDE GERİATRİK SENDROMLAR, Turan IA, Soysal P, Editör, Us Akademi Kitabevi Yayınları, İzmir, ss.411-416, 2018

SARKOPENİSİ OLAN YAŞLIDA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

GERİARTİ PRATİĞİNDE GERİATRİK SENDROMLAR, Turan IA, Soysal P, Editör, Us Akademi Kitabevi Yayınları, İzmir, ss.417-420, 2018

KIRILGAN YAŞLIDA HEMŞİREİK YAKLAŞIMI

GERİATRİ PRATİĞİNDE GERİATRİK SENDROMLAR, IŞIK AT, SOYSAL P, Editör, Us Akademi Kitabevi Yayınları, İzmir, ss.399-410, 2018

Dispne

Kanser Hastasında Kanıta Dayalı Palyatif Bakım, Prof. Dr. Gülbeyaz Can, Editör, Nobel Tıp, ss.19-42, 2018

KIRILGAN YAŞLIDA HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

GERİATRİ PRATİĞİNDE GERİATRİK SENDROMLAR, SOYSAL PINAR, IŞIK AHMET TURAN, Editör, US AKADEMİ, İzmir, ss.399-410, 2018

YAŞLIDA UYKU SORUNLARI

GERİATRİ PRATİĞİNDE GERİATRİK SENDROMLAR, SOYSAL PINAR, Editör, US AKADEMİ, İzmir, ss.425-438, 2018

ORTOSTATİK HİPOTANSİYONDA HEMŞİRELİK BAKIMI

GERİATRİ PRATİĞİNDE GERİATRİK SENDROMLAR, SOYSAL PINAR, IŞIK AHMET TURAN, Editör, US AKADEMİ, İzmir, ss.411-416, 2018

TREMORU OLAN YAŞLIDA HEMŞİRELİK YÖNETİMİ

GERİATRİ PRATİĞİNDE GERİATRİK SENDROMLAR, SOYSAL PINAR, IŞIK AHMET TURAN, Editör, US AKADEMİ, İzmir, ss.421-424, 2018

DİSPNE

KONSENSUS 2017-KANSER HASTALARINDA PALYATİF BAKIM, GÜLBEYAZ CAN, Editör, NOBEL, İstanbul, ss.19-41, 2018

SARKOPENİSİ OLAN YAŞLIDA HEMŞİRELİK YÖNETİMİ

GERİATRİ PRATİĞİNDE GERİATRİK SENDROMLAR, SOYSAL PINAR, IŞIK AHMET TURAN, Editör, US AKADEMİ, İzmir, ss.417-420, 2018

YAŞLIDA OROFARENGEAL DİSFAJİDE HEMŞİRELİK YÖNETİMİ

GERİATRİ PRATİĞİNDE GERİATRİK SENDROMLAR, SOYASAL PINAR, IŞIK AHMET TURAN, Editör, US AKADEMİ, İzmir, ss.426-439, 2018

DELİRYUM

PALYATİF BAKIM-Semptom yönetimi ve yaşam sonu bakım, YASEMİN YILDIRIM, ÇİÇEK FADILOĞLU, Editör, ANKARA NOBELTIP, Ankara, ss.393-412, 2017

ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM CİLT2, Karadakovan A, Eti Aslan F, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.857-914, 2017

ÜRİNER SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM- CİLT-2, KARADAKOVAN AYFER, ETİ ASLAN FATMA, Editör, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, Ankara, ss.843-856, 2017

YAŞLILIK VE GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM CİLT1, Karadakovan A, Eti Aslan F, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.105-126, 2017

DERMATOLOJİK HASTALIKLAR

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM -CİLT-2, KARADAKOVAN AYFER, ETİ ASLAN FATMA, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.995-1016, 2017

ÜRİNER SİSTEM HASATLIKLARI

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKARDA BAKIM -CİLT-2, KARADAKOVAN AYFER, ETİ ASLAN AYFER, Editör, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, Ankara, ss.857-914, 2017

SİNİR SİTEMİNİN TANILAMA YÖNTEMLERİ

DAHİLİ VE CERRAHİ HASALIKLARDA BAKIM CİLT-2, KARADKOVAN AYFER, ETİ ASLAN FATMA, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.1103-1120, 2017

ÜRİNER SİSTEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM CİLT2, Karadakovan A, Eti Aslan F, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.843-856, 2017

DERMATOLOJİK HASTALIKLAR

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM CİLT2, Karadakovan A, Eti Aslan F, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.995-1016, 2017

Derinin değerelendirilmesi

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM CİLT-2, Karadakovan A, Eti Aslan F, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.985-994, 2017

KRİTİK DÜŞÜNME ETİK KARAR VERME

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM -CİLT1, KARADAKOVAN AYFER, ETİ ASLAN FATMA, Editör, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, Ankara, ss.35-45, 2017

İMMÜN SİSTEMİN DEĞERLENDİRMESİ

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM-CİLT-2, KARADAKOVAN AYFER, ETİ ASLAN FATMA, Editör, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, Ankara, ss.947-954, 2017

İnme epidemiyolojisi ve risk faktörleri

İzmir Kuzey Hemşirelik Kongresi Kitapçığı, , Editör, T.c Sağlık Bakanlığı, İzmir, ss.11-12, 2017

DERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM CİLT-2, KARADAKOVAN AYFER, ETİ ASLAN AYFER, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.985-994, 2017

BİLİNÇ DÜZEYİ DEĞİŞİKLİKLERİ

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM, KARADAKOVAN AYFER, ETİ ASLAN FATMA, Editör, AKADEMİSYEN, Ankara, ss.1121-1126, 2017

İMMÜN SİSTEM HASTALIKLARI

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM-CİLT-2, KARADAKOVAN AYFE, ETİ ASLAN FATMA, Editör, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, Ankara, ss.955-982, 2017

İMMÜN SİSTEMİN DEĞERLENDİRMESİ

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM CİLT2, Karadakovan A, Eti Aslan F, Editör, Akademisyen Ekin Yayınevi, Ankara, ss.947-954, 2017

İMMÜN SİSTEM HASTALIKLARI

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM, Karadakovan A, Eti Aslan F, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.955-982, 2017

BİLİNÇ DÜZEYİ DEĞİŞİKLİKLERİ

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM CİLT2, Karadakovan A, Eti Aslan F, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.1121-1126, 2017

YAŞLILIK VE GERİATRİ HEMŞİRELİĞİ

DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLARDA BAKIM, KARADAKOVAN AYFER, ETİ ASLAN FATMA, Editör, AKADEMİSYEN KİTAPEVİ, Ankara, ss.105-126, 2017

ORTOSTATİK HİPOTANSİYON VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

GERİATRİ PRATİĞİNDE GERİATRİK SENDROMLAR, Turan IA, Soysal P, Editör, Us Akademi Kitabevi Yayınları, İzmir, ss.411-416, 2016

DİZİN

BÖBREK HASTALIKLARINDA HEMŞİRELİK BAKIMI, AYFER KARADAKOVAN, Editör, NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Ankara, ss.393-406, 2016

YAŞAM KALİTESİ ÖLÇEKLERİ

GERİATRİ PRATİĞİNDE ÖLÇEKLER, AHMET TURAN IŞIK, PINAR SOYSAL, Editör, İSTANBUL KİTABEVLERİ, İstanbul, ss.43-52, 2016

MUKOZİT

Onkoloji Hemşireliği, Can G, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.371-383, 2015

DİYARE VE KONSTİPASYON

KONSENSUS 2014 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİNDE KANITTAN UYGULAMAYA, Can G, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.159-169, 2015

ORAL MUKOZİT

KONSENSUS 2014 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİNDE KANITTAN UYGULAMAYA, GÜLBEYAZ CAN, Editör, NOBEL TIP KİTABEVİ, ss.125-138, 2015

MUKOZİT

Onkoloji Hemşireliği, GÜLBEYAZ CAN, Editör, NOBEL KİTABEVİ, İstanbul, ss.371-383, 2015

BÖBREK-İDRAR YOLLARI HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ AKIL NOTLARI, TÜLİN BEDÜK, Editör, GÜNEŞ TIP KİTABEVLERİ, Ankara, ss.197-218, 2015

ORAL MUKOZİT

KONSENSUS 2014 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİNDE KANITTAN UYGULAMAYA, Can G, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.125-138, 2015

DİYARE VE KONSTİPASYON

KONSENSUS 2014 ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİNDE KANITTAN UYGULAMAYA, GÜLBEYAZ CAN, Editör, NOBEL TIP KİTABEVİ, İstanbul, ss.159-169, 2015

GERİATRİC NURSİNG

NEW HORIZONS İN GERİATRİC MEDİCİNE VOLII, Turan IA, Soysal P, Editör, NOVA Publications , Newyork, ss.319-341, 2013

İNKONTİNANSDA HEMŞİRELİK BAKIMI

Geriatrik Olgularda Üriner İnkontinans, Turan IA, Editör, Somkitap.Kavis Yayıncılık, Sinema, Tv, Reklam, Organizasyon Ve Bilgisayar Sistemleri San.Tic.Ltd.Şti, Ankara, ss.210-220, 2010

KEMOTERAPİ UYGULAMLARINDA GÜVENLİK VE STANDARTLAR

Akciğer Kanserlerinde Tedavi ve Bakım, Aydıner A,Can G, Editör, İpomet Matbaacılık San. Ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, ss.53-64, 2010

Gastro-İntestinal sorunlar -Oral Mukozitler

Onkoloji Hemşireliğinde kanıta Dayalı Bakım, Can G., Editör, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, ss.57-64, 2010

SİNİR SİTEMİNİN

Hemşirelik Bakım Planları Dahiliye Cerrahi Hemşireliği ve Psiko sosyal Boyu, AKBAYARK N, Editör, Birlik Matbaası, Ankara, ss.245-259, 2007

ALZHEİMER HASTALIĞINDA TANI KRİTERLERİ VE GENEL KLİNİK ÖZELLİKLER

ALZHEİMER HASTALIĞI, FATMA Z KUTAY, Editör, EGE ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, 2000

YATAĞA BAĞIMLI HASTANIN EVDE BAKIMI

KARŞIYAKA BELEDİYESİ, İzmir, 1991

BULAŞICI SARILIK-HASEP-1

KARŞIYAKA BELEDİYESİ, İzmir, 1990

Ansiklopedide Bölümler

Bilirkişi Raporları

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MESLEK SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİL,İMLERİ DERGİSİ, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YAŞLILARDA SAĞLIKLI YAŞLANMA VE İLŞKLİ FAKTÖRLER BİR MODEL GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KEMOTERAPİ ALAN HASTA YAKINLARINDA DEPRESYON KASTAMONU ÖRNEĞİ

ege üniversitesi hemşirelik fakültesi dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)