Prof.Dr.

AYFER YALÇIN


Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bölümü

Eğitim Bilgileri

1988 - 1993

1988 - 1993

Doktora

Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya, Türkiye

1985 - 1987

1985 - 1987

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya, Türkiye

1980 - 1985

1980 - 1985

Lisans

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Pr., Türkiye

Araştırma Alanları

Temel Eczacılık Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eczacılık, Biyokimya, Yaşam Bilimleri, Nörobiyoloji, Nörokimya, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2005 - Devam Ediyor

2005 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

1999 - 2005

1999 - 2005

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

1995 - 1999

1995 - 1999

Yrd.Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

1988 - 1995

1988 - 1995

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü

Yönetimsel Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Senato Üyesi

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Dekan

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Temel Bilimler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Biyoinformatiği Anabilim Dalı

1995 - Devam Ediyor

1995 - Devam Ediyor

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

2017 - 2018

2017 - 2018

Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2016 - 2018

2016 - 2018

Fakülte Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bölümü

2014 - 2015

2014 - 2015

Dekan

Biruni Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

2012 - 2014

2012 - 2014

Fakülte Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bölümü

2012 - 2014

2012 - 2014

BAP Bilimsel Komisyon Üyesi

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

2008 - 2010

2008 - 2010

Merkez Müdür Yardımcısı

Ege Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi (Egesem)

2003 - 2005

2003 - 2005

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

2002 - 2005

2002 - 2005

Erasmus Koordinatörü

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

1996 - 1999

1996 - 1999

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi

Yönetilen Tezler

2019

2019

Yüksek Lisans

AMİLOİD-β (1-42) İLE İNDÜKLENEN ALZHEİMER HASTALIĞI DENEY MODELİNDE HİDROKSİPROPİL-β-SİKLODEKSTRİN (HP-β-CD) VE HP-β-CD YÜKLÜ NAZAL MİKROKÜRELERİN TNF-α EKSPRESYONU, SİNAPTOZOMAL KOLESTEROL VE TOTAL OKSİDAN DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Yalçın A. (Danışman)

E.Sevinç(Öğrenci)

2018

2018

Yüksek Lisans

Amiloid ß(1-42) ile İndüklenen Alzheimer Hastalığı Deney Modelinde Hidroksipropil-ß- siklodekstrin (HP-ß-CD) ve HP-CD İçeren Polimerik Nazal Mikrokürelerin bazı pro-inflamatuar mRNA ve Cav-1 mRNA Ekspresyonu Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

YALÇIN A.

B.Elibol(Öğrenci)

2014

2014

Yüksek Lisans

Kainik Asitle İndüklenen Eksitotoksisite'de Nalokson Ve Endomorfin Uygulamalarının CREB ve İlişkili Bazı Sinyal Moleküllerinin mRNA Ekspresyon Düzeyleri Üzerindeki Etkisi

YALÇIN A.

M.MAHSUM(Öğrenci)

2014

2014

Yüksek Lisans

Eksitotoksik koşullarda spesifik beyin bölgelerinde apoptozis ile ilişkili bazı microrna'ların ekspresyon paternindeki değişimler ve gama-glutamil sistein etil ester'in düzenleyici etkisinin araştırılması

YALÇIN A.

B.AZAK(Öğrenci)

2014

2014

Yüksek Lisans

Kainik asitle indüklenen eksitotoksisite'de bazı spesifik beyin bölgelerinde mitokondriyal dna hasarı ve gama-glutamil sitein etil ester'in potansiyel koruyucu etkisinin araştırılması

YALÇIN A.

G.ÇİZMECİ(Öğrenci)

2012

2012

Doktora

Amiloid ß-peptid (1-42) ile oluşturulan in vivo ve in vitro nörodejenerasyon deney modellerinde PARP-1 inhibitörlerinin nöroterapötik etkilerinin araştırılması

YALÇIN A.

S.EZGİ(Öğrenci)

2011

2011

Doktora

N-metil-D-aspartat reseptörleri aracılı nörodejenerasyonda bazı nonsteroidal antiinflamatuar ilaçların nöroprotektif etkileri

YALÇIN A.

G.ARMAĞAN(Öğrenci)

2010

2010

Yüksek Lisans

Quality critics of lipid lowering chemical ingredients in industry

ÖVEZ B. , YALÇIN A.

M.İŞLEK(Öğrenci)

2007

2007

Yüksek Lisans

Kainik asit aracılı eksitotoksisitede hücresel redoks düzeyleri ve C-FOS mRNA ekspresyonu

YALÇIN A.

S.EZGİ(Öğrenci)

2006

2006

Yüksek Lisans

Overiektomize ratlarda selektif östrojen reseptör modülatörü uygulamasının nöroprotektif etkinliğinin araştırılması

YALÇIN A.

G.DURMAZ(Öğrenci)

2003

2003

Yüksek Lisans

Yeni sentetik nosiseptin peptid analogları üzerinde reseptör bağlanma ve fonksiyonel biyokimyasal çalışmalar

YALÇIN A.

Ö.GÜNDÜZ(Öğrenci)

2002

2002

Yüksek Lisans

Akut koroner sendromlu olgularda koenzim Q10 düzeyleri

YALÇIN A.

D.KAYAPINAR(Öğrenci)

Verdiği Kurs ve Eğitimler

2007 - 2007

2007 - 2007

Temel Moleküler Yöntemler Kursu

Akademik Birimler - Kurs

Yalçın A.

Program Geliştirmeler

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Sinirbilim Yüksek Lisans

Yüksek Lisans-Tezli

Yalçın A.

2011 - Devam Ediyor

2011 - Devam Ediyor

Sinirbilim Doktora

Doktora

Yalçın A.

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Neuroprotective Effects of Nicotinamide on Glucose Metabolism through PI3K/PKB Pathway in Aβ(1-42) Induced Neurodegeneration

TURUNÇ S. E. , YALÇIN A.

Union of Thrace Universities 2nd International Health Sciences Congress, 15 - 17 Kasım 2018

2017

2017

PARP-1 Enzimini Hedefleyen Terapötik Yaklaşımlar

TURUNÇ S. E. , YALÇIN A.

IVEK 3rd International Convention of Pharmaceticals and Pharmacies, 26 - 29 Nisan 2017

2016

2016

Neuroprotection and CNS Delivery of Neuroprotective Agents

YALÇIN A.

İnternational ITI Molecular Biology and Genetics Student Congress, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2016

2015

2015

Neuroprotective approaches in Alzheimer s Disease models

YALÇIN A.

7th Biennial Meeting of Society for Free Radical Research- Asia 2015, Chiang-Mai, Tayland, 29 Kasım - 02 Aralık 2015

2015

2015

PI3K Akt FoxO signaling mediated neuroprotective effects of nicotinamide in A 1 42 induced experimental Alzheimer s disease model

TURUNÇ S. E. , ARMAGAN G. , YALÇIN A.

Oxygen Club of California (OCC) World Congress 2015, Oxidants and Antioxidants in Biology, 24 - 26 Haziran 2015

2015

2015

In Situ Studies of Ketoprofen Solid Dispersions on DNA Damage in Rat Brain

RENÇBER S. , TURUNÇ S. E. , YALÇIN A. , ÖZYAZICI M.

Challenges in science and technology of polymer materials, Bulgaristan, 19 - 23 Mayıs 2015

2014

2014

Effects of multivitamin minerals supplementation on glutathione peroxidase 1 glutathione reductase and glutathione synthetase gene expression in mice

ARMAGAN G. , TURUNÇ BAYRAKDAR S. E. , YALÇIN A. , JANSEN E.

III International Conference on Cellular Environmental Stressors in Biology and Medicine: Focus on Redox Reaction, Ferrara, İtalya, 25 - 27 Haziran 2014

2013

2013

D serine karşı mefenamik asitin baz eksizyon tamir enzimleri ve PARP 1 üzerine etkisi

ARMAGAN G. , TURUNÇ BAYRAKDAR S. E. , KANIT L. , YALÇIN A.

25. Ulusal Biyokimya Kongresi, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Eylül 2013, cilt.38, ss.327

2012

2012

Induction of oxidative stress apoptosis and inflammation in rat brain regions by D serine

ARMAGAN G. , KANIT L. , YALÇIN A.

Oxygen Club of California (OCC) World Congress 2012, Alba, İtalya, 20 - 23 Haziran 2012

2011

2011

Potential protective effects of mefenamic acid on inflammation induced by neurodegeneration

ARMAGAN G. , KANIT L. , YALÇIN A.

Society for Free Radical Research-Europe (SFRR-Europe) Meeting, İstanbul, Türkiye, 7 - 10 Eylül 2011, ss.94

2005

2005

Raloxifene up regulates expression of Bcl 2 mRNA in ovariectomized rat hippocampus treated by kainic acid

YALÇIN A. , DURMAZ G. , KANIT L. , TEREK M. C.

Society for Free Radical Research Europe (SFRR-Europe) Meeting 2005, West Midlands, İngiltere, 8 - 11 Temmuz 2005, cilt.39, ss.85

2006

2006

An in vitro dissolution and biochemical evalution of ketoconazole tablets prepared with Compritol 888 ATO and Compritol HD5 ATO

ÖZYAZICI M. , GÖKÇE E. H. , DURMAZ G. , GÖKÇE G. , YALÇIN A.

5th World Meeting on Pharmaceutics Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology, Cenevre, İsviçre, 27 - 30 Mart 2006

2010

2010

Expressional mRNA levels and G protein activation of opioid system receptors in kainic acid induced neurodegeneration

TURUNÇ BAYRAKDAR S. E. , ARMAGAN G. , BOJNIK E., KANIT L. , BORSODI A., YALÇIN A.

International Postgraduate Student Meeting on Pharmaceutical Sciences (IPSMPS), İzmir, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2010

2006

2006

Effect of raloxifene treatment on the level of APE Ref 1 mRNA expression in brain cortex of ovariectomized female rats

DURMAZ G. , TURUNÇ BAYRAKDAR S. E. , YALÇIN A.

8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-8), Ankara, Türkiye, 13 - 16 Haziran 2006, cilt.91

2010

2010

Potential antiapoptotic activity of mefenamic acid in D serine induced oxidative stress

ARMAGAN G. , KANIT L. , YALÇIN A.

International Postgraduate Student Meeting on Pharmaceutical Sciences (IPSMPS), İzmir, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2010

2007

2007

Elevation of hippocampal glutathione and induction of thiol redox modulator gene expressions by glutamylcysteine ethyl ester against kainic acid induced oxidative stress

YALÇIN A. , DURMAZ G. , TURUNÇ BAYRAKDAR S. E. , KANIT L.

Emerging Trends in Free Radical and Antioxidant Research. Third Biennial Meeting of the Society for Free Radical Research-Asia (SFRR-Asia) & Sixth Annual Meeting of SFRR-India, Lonavala, Hindistan, 8 - 11 Ocak 2007, ss.19-20

2007

2007

Bcl 2 mRNA and glutathione levels in ovariectomized rat brains treated by raloxifene against kainic acid

ARMAGAN G. , TEREK M. C. , KANIT L. , YALÇIN A.

15th Meeting of Balkan Clinical Laboratory Federation, Antalya, Türkiye, 4 - 06 Eylül 2007, cilt.14

2007

2007

Modulation of neuroprotective gene expressions and DNA damage by potential antioxidant molecules in animal models of neurodegeneration

YALÇIN A. , ARMAGAN G. , TURUNÇ BAYRAKDAR S. E. , KONYALIOGLU S. , KANIT L.

“New Approaches and Develeopments in Molecular Mechanisms of Lipid Peroxidation Associated Disorders” Workshop of COST Action B35: LPO, İstanbul, Türkiye, 18 Mayıs 2007

2006

2006

Effect of Mefeneamic Acid And Its Microsponges Formulations On The Rat Brain Cortex DNA

YURDASİPER A. , Sarpaş B., SEVGI F., TURUNC E., YALÇIN A.

13th International Pharmaceutical Technology Symposium. (IPTS-2006), Antalya, Türkiye, 10 Eylül 2006, ss.75-76

2006

2006

Effect of melatonin on kainic acid induced DNA damage in rat brain cortex

TURUNÇ BAYRAKDAR S. E. , DURMAZ G. , YALÇIN A.

8th International Symposium on Pharmaceutical Sciences (ISOPS-8), Ankara, Türkiye, 13 - 16 Haziran 2006, cilt.91, ss.129

2004

2004

Effect of raloxifene and kainic acid treatment on gene expressions of thioredoxin and redox factor 1

YALÇIN A. , KANIT L. , DURMAZ G. , TEREK M. C. , SARGIN Ş., TANYOLAÇ M. B.

11th Annual Meeting of the Society for Free Radical Biology and Medicine, Virgin Islands, Amerika Birleşik Devletleri, 17 - 21 Kasım 2004, cilt.37, ss.166

Desteklenen Projeler

2011 - 2018

2011 - 2018

SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ İÇİN WEB TABANLI OTOMASYON SİSTEMİ HAZIRLANMASI

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

YILDIRIM SÖZMEN E. (Yürütücü) , İNCEOĞLU M. M. , YALÇIN A. , PARLAK H. , YUMLU K. , KARADAĞ A.

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

2018 - Devam Ediyor

2018 - Devam Ediyor

Federation European Biochemical Societies

Danışman

2016 - 2018

2016 - 2018

Society For Free Radical Research Europe

Yürütme Kurulu Üyesi

2014 - 2016

2014 - 2016

Society For Free Radical Research Europe

Yürütme Kurulu Üyesi

2008 - 2010

2008 - 2010

Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi

Yönetim Kurulu Başkanı

2006 - 2008

2006 - 2008

Türk Biyokimya Derneği İzmir Şubesi

Yönetim Kurulu Başkanı

Bilimsel Hakemlikler

TÜBİTAK Projesi

TÜBİTAK Projesi

TÜBİTAK Projesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

TÜBİTAK Projesi

Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

Ocak 2016

Ocak 2016

Oxidative Medicine and Cellular Longevity

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Free Radical Researcch

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Brain Stimulation

SCI Kapsamındaki Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Türk Sağlık Bilimleri Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2014

Ocak 2014

Neuroscience

SCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Danışmalıklar

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Bilimsel Projeler İçin Yapılan Danışmanlık

TÜBİTAK

Akademik Dolaşım Faaliyetleri

2012 - 2012

2012 - 2012

Erasmus Programı

Ders Verme

2008 - 2008

2008 - 2008

Araştırma Burs Programı

Doktora Sonrası Araştırma

Ödüller

Ocak 2011

Ocak 2011

AREGE

Ege ÜniversitesiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2018 - 2018

2018 - 2018

8th International Congress of Asian Society of Toxicology (ASIATOX2018)

Davetli Konuşmacı

Pattani-Tayland

2015 - 2015

2015 - 2015

7th Biennial Meeting of Society for Free Radical Research- Asia 2015

Davetli Konuşmacı

Chiang-Mai-Tayland

2015 - 2015

2015 - 2015

2. İstanbul Eczacılık Kongresi

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2013 - 2013

2013 - 2013

Environmental Mutagen Society India (EMSI) 2013 Meeting

Davetli Konuşmacı

Mumbai-Hindistan

2011 - 2011

2011 - 2011

Society for Free Radical Research Europe (SFRR-E) 2011 Meeting

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2011 - 2011

2011 - 2011

Workshop of Cooperation of Science and Technology (COST) Action B35:LPO. New Approches and Developments in Molecular Mechanisms of Lipid Peroxidation Associated Disorders.

Davetli Konuşmacı

Abohar-Türkiye

2010 - 2010

2010 - 2010

Fact Finding Mission 2010, University Applied Sciences Utrecht

Davetli Konuşmacı

Utrecht-Hollanda

2010 - 2010

2010 - 2010

2nd Asian Conference on Environmental Mutagens, Harmonize Gene and Environment, Asian Health Promotion

Davetli Konuşmacı

Pattani-Tayland

2009 - 2009

2009 - 2009

2nd Congress of Antiaging and Aestetic Medicine Society

Oturum Başkanı

İzmir-Türkiye

2007 - 2007

2007 - 2007

Third Biennial Meeting of the Society for Free Radical Research-Asia (SFRR-Asia)

Davetli Konuşmacı

Mumbai-Hindistan

2007 - 2007

2007 - 2007

Symposium on: Molecular mechanisms of aging and related diseases and role of micronutrients.

Davetli Konuşmacı

İstanbul-Türkiye

2000 - 2000

2000 - 2000

XVIth National Congress of Biochemistry and the 2nd International Biosciences Days

Davetli Konuşmacı

Aydın-Türkiye

Burslar

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

Doktora sonrası araştırma

Fulbright Programı

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

NATO B Yurtdışı Doktora Sonrası Araştırma

TÜBİTAK

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 338

h-indeksi (WOS): 11

Jüri Üyelikleri

Haziran-2018

Haziran 2018

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Sinirbilim Yüksek Lisans Tez Savunma - Ege Üniversitesi SBE

Ocak-2018

Ocak 2018

Ödül

TÜBİTAK Teşvik - TÜBİTAK

Mart-2017

Mart 2017

Akademik Kadroya Atama

Doçent Kadrosuna Atanma - İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

Ocak-2017

Ocak 2017

Ödül

TÜBA GEBİP - TÜBA GEBİP

Ocak-2016

Ocak 2016

Ödül

TÜBA GEBİP - TÜBA GEBİP