Doç.Dr.

AYFER YURT KILÇAR


Nükleer Bilimler Enstitüsü

Nükleer Bilimler

Nükleer Uygulamalar Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2008 - 2013

2008 - 2013

Doktora

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens - Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Türkiye

2006 - 2008

2006 - 2008

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Ens - Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı, Türkiye

2002 - 2006

2002 - 2006

Lisans

Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

2013

2013

Doktora

99mTc ile İşaretli Nanopartiküllerle Konjuge Clioquinol Türev(ler)’inin Sentezi ve Alzheimer’da Rol Oynayan Amyloid Protein Birikimlerinin İn Vitro/İn Vivo Görüntülenmesinde Kullanılması

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı

2008

2008

Yüksek Lisans

DTPA Bağlı Toremifene’in 99mTc ile İşaretlenerek Radyofarmasötik Potansiyelinin İncelenmesi

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2016

2016

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Shimadzu – GPC/SEC Cihazı Kullanıcı Eğitimi

Ege Üniversitesi, İzmir

2015

2015

Sağlık ve Tıp

Kanser Tanı ve Tedavisinde Disiplinlerarası Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı

Ege Üniversitesi, İzmir

2015

2015

Eğitim Yönetimi ve Planlama

EGE İSG Eğitimi

Ege Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, İzmir

2015

2015

Eğitim Yönetimi ve Planlama

HORIZON 2020 Proje Yazım ve Ortaklık Kurma Eğitimi

EBILTEM-TTO, İzmir

2014

2014

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Writing Great Papers in İnternational Journals An İntroduction For Researchers

WILEY, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

2013

2013

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Onkolojide Nano Tıp Uygulamaları Kursu

Ege Üniversitesi, İzmir

2013

2013

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Hücre Görüntülemede Nükleer Yöntemler Kursu

Ege Üniversitesi, İzmir

2013

2013

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Temel Bilimlerde MATLAB Uygulamaları ile Optimizasyon Teknikleri Kursu

Ege Üniversitesi, İzmir

2013

2013

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Uygulamalı Radyofarmasi Kursu

Ege Üniversitesi, İzmir

2012

2012

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Statistics and Uncertainty Determination for Radionuclide Applications

Ege Üniversitesi, İzmir

2012

2012

Eğitim Yönetimi ve Planlama

UHPLC-Kromatografiye Giriş, HPLC, Kolonlar ve İleri Uygulama Teknikleri

Ant Teknik-Ege Üniversitesi, İzmir

2012

2012

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Auditing of İntegrated Management Systems, European Commission

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir

2011

2011

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Symposium of Nanotechnology in Medicine-Functional Materials and Their Medical Applications

Ege Üniversitesi, İzmir

2011

2011

Eğitim Yönetimi ve Planlama

2nd Certificate Course of International Society of Radiolabeled Blood Elements (ISORBE)

Akdeniz Üniversitesi, Antalya

2010

2010

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Use of Reference Materials and the Estimation of Measurement Uncertainty

TUBİTAK UME, Gebze

2010

2010

Diğer

2. Proje ve Bilim Şenliği

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın

2010

2010

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Deney Hayvanları Kullanım Kursu

Ege Üniversitesi, İzmir

2009

2009

Eğitim Yönetimi ve Planlama

International Symposium on Current Topics in Diagnostic Medical Physics

Ankara Üniversitesi, Ankara

2009

2009

Kalite Yönetimi

TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yön. Sistemi Reviz. ve Süreç Yöntemi Uyg. Bilgilendirme Semineri

Kocaeli Ticaret Odası, İzmit

2008

2008

Kalite Yönetimi

TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi

Türk Standartları Enstitüsü, Sakarya

2008

2008

Kalite Yönetimi

Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi

Sakarya

2007

2007

Güvenlik

Laboratuvar Güvenliği Sempozyumu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Eğitim Laboratuvarı

2006

2006

Kalite Yönetimi

TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Sertifika Eğitim Programı

Ege Üniversitesi, İzmir

2006

2006

Güvenlik

Laboratuvar Güvenliği Semineri

Ege Üniversitesi, İzmir

Araştırma Alanları

Yaşam Bilimleri, Kimya, Temel Bilimler

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalıı

2013 - Devam Ediyor

2013 - Devam Ediyor

Öğretim Görevlisi Dr.

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı

2012 - 2013

2012 - 2013

Öğretim Görevlisi

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı

2009 - 2012

2009 - 2012

Araştırma Görevlisi

Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü, Nükleer Uygulamalar Anabilim Dalı

Verdiği Dersler

Doktora

Doktora

TEMEL NÜKLEER UYGULAMALAR I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE TEHLİKELİ ATIK

Doktora

Doktora

TEMEL NÜKLEER UYGULAMALAR II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

LABORATUVAR GÜVENLİĞİ VE TEHLİKELİ ATIK

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

One-step conjugation of glycylglycine with [F-18]FDG and a pilot PET imaging study

Senısık A. M. , Ichedef C. , Kilcar A. Y. , Ucar E., Ari K., Goksoy D., et al.

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.316, ss.457-463, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

A new approach to liquid penetrant inspection: radiolabeled QDots

Sezgin H. S. , Muftuler F. Z. , Ichedef C. , Kilcar A. Y. , Teksoz S., Unak P., et al.

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.313, ss.291-297, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2017

2017

In Vitro Incorporation of Radioiodinated Eugenol on Adenocarcinoma Cell Lines (Caco2, MCF7, and PC3)

DERVIS E., Kilcar A. , MEDİNE E. İ. , TEKIN V., CETKIN B., UYGUR E., et al.

CANCER BIOTHERAPY AND RADIOPHARMACEUTICALS, cilt.32, ss.75-81, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

2016

2016

Extraction and radioiodination of Gingko flavonoids and monitoring the cellular incorporation

ARAS O., TAKAN G., Kilcar A. Y. , Muftuler F. Z.

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.310, ss.271-278, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2015

2015

Biological affinity evaluation of Lawsonia inermis origin Lawsone compound and its radioiodinated form via in vitro methods

TEKİN V., Muftuler F. Z. B. , Guldu O. K. , Kilcar A. Y. , MEDİNE E. İ. , YAVUZ M., et al.

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.303, ss.701-708, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2013

2013

In vitro evaluation of radiolabeled (I-125) methanol extracts of yarrow in cell lines of MCF-7, PC-3, A-549 and Caco-2

Kilcar A. , ÇEKİÇ B., MUFTULER F. Z. B. , ÜNAK P. , MEDİNE E. İ.

JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, cilt.295, ss.593-599, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

2012

2012

Anti toxic effect of broccoli extract on stannous dichloride toxicity

ÇEKİÇ B., MUFTULER F. Z. B. , Kilcar A. , GUNAY N., SAKARYA S., Unak P.

ACTA CIRURGICA BRASILEIRA, cilt.27, ss.606-610, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

2009

2009

Synthesis of a Novel Antiestrogen Radioligand (Tc-99m-TOR-DTPA)

Yurt A. , Muftuler F. Z. B. , ÜNAK P. , YOLCULAR S., Acar C., Enginar H.

CANCER BIOTHERAPY AND RADIOPHARMACEUTICALS, cilt.24, ss.707-716, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

A SIMPLE METHOD FOR TC-99M LABELING OF WHITE BLOODCELLS

ÜNAK P. , KOZGUŞ GÜLDÜ Ö. , Kılçar A. Y. , Aras O.

IV International Ege Composite Material Symposium Kompege 2018, İzmir, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2018, ss.81

2017

2017

DESIGN OF A RADIOLABELED POLYMERIC DRUG CARRIER SYSTEM: 99mTc(CO)3-Oxaliplatin-PEG-PLA

SENOCAK K., TEKSÖZ S. , YURT KILÇAR A. , UCAR E., AYDIN B.

EANM’17-Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine, 21 - 25 Ekim 2017

2017

2017

SYNTHESIS AND RADIOLABELING OF TEMOZOLOMIDE LOADED SOLID LIPID NANOPARTICLES

ARI K., TEKSÖZ S. , İÇHEDEF Ç. , UCAR E., YURT KILÇAR A. , MEDİNE E. İ.

Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine (EANM2017), 21 - 25 Ekim 2017

2017

2017

Radiolabeled Qdots: As A New Multifunctional Liquid Penetrant Solvent

SEZGİN H. S. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , İÇHEDEF Ç. , YURT KILÇAR A. , HARMANSAH C.

The 14th International Conference Of The Slovenian Society For Non-Destructive Testing Titled Application Of Contemporary Non-Destructive Testing In Engineering , Conference Proceedings, 4 - 06 Eylül 2017

2017

2017

Isolation and Radiolabelling of Ginger Componenets: 6-GINGEROL and 6-SHOGAOL

KARATAY K. B. , YURT KILÇAR A. , DERVİS E., BİBER MÜFTÜLER F. Z.

Fifth International Conference on Radiation Applications in Various Fields of Research (RAD2017), 12 - 16 Haziran 2017

2017

2017

Radioiodination and In Vitro Evaluation of Phenolic Phytochemicals in Clove Extract.

DERVİS E., YURT KILÇAR A. , MEDİNE E. İ. , TEKİN V., CETKIN B., UYGUR E., et al.

Fifth International Conference on Radiation Applications in Various Fields of Research (RAD2017), 12 - 16 Haziran 2017

2016

2016

Indole 3 cabinol ve PLGA Enkapsüle Formunun I 131 ile Radioişaretmesi

DERVİS E., YILDIZ G., YURT KILÇAR A. , MEDİNE E. İ. , TEKİN V., KOZGUŞ GÜLDÜ Ö. , et al.

XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Kuşadası, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016

2016

2016

Polimerik Nanoparçacıkların PLA PEG COOH 99mTc CO 3 ile İşaretlenmesi

ŞENOCAK K., TEKSÖZ S. , YURT KILÇAR A. , UÇAR E., AYDIN B.

XI. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, KUŞADASI-AYDIN, Türkiye, 12 - 14 Ekim 2016

2016

2016

Zencefil Kökünün Ekstraksiyonu ve Kromatofrafik Analizi

KARATAY K. B. , USLU B., YURT KILÇAR A. , BİBER MÜFTÜLER F. Z.

4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Kuşadası, Türkiye, 17 - 20 Mart 2016

2016

2016

Karanfil Bitkisi Orijinli Eugenol Bileşiğinin Gümüş Nanoparçacıklar ile Konjugasyonu ve in vitro Uygulamalar

DERVİS E., KOZGUŞ GÜLDÜ Ö. , YURT KILÇAR A. , TEKİN V., UYGUR E., BİBER MÜFTÜLER F. Z.

4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Kuşadası, Aydın, Türkiye, 17 - 20 Mart 2016

2016

2016

Kudret Narı nın Teknesyum 99m 99mTc ile İşaretli Taxol Bileşiğinin Tutulumu Üzerine Etkisinin incelenmesi

DOĞAN T., SULU E., YILDIZ O., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , YURT KILÇAR A. , TAKAN G.

4. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Kuşadası, Türkiye, 17 - 20 Mart 2016

2015

2015

99mTc ile Radyoişaretli CdS Fe Nanopartiküllerin Tahribatsız Muayene Yöntemi Olarak Kullanılması

GÜRBÜZ H., TEKSÖZ S. , YURT KILÇAR A. , ÜNAK P.

Uluslararası Katılımlı III. Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, KOMPEGE, Türkiye, 5 - 07 Kasım 2015

2015

2015

In Vitro Evaluation of Promising Novel Brain Agents Bioquin HMPAO BH Encapsulating BH BH PLGA Nanocapsules

YURT KILÇAR A. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , TEKİN V., MEDİNE E. İ. , ÜNAK P.

RAD 2015, Thirth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, 8 - 12 Haziran 2015

2015

2015

Radiochromatographic Determination of 131I Labeled Eugenol

BİBER MÜFTÜLER F. Z. , EMİNE D., BUSE Ç., TEKİN V., YURT KILÇAR A. , ÜNAK P.

International Conference on Computational and Experimental science and Engineering (ICCESEN), 25 - 29 Ekim 2015

2015

2015

In Vitro Evaluation of 131I Radiolabeled lawsone Compound

TEKİN V., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , KOZGUŞ GÜLDÜ Ö. , YURT KILÇAR A. , MEDİNE E. İ. , ÜNAK P.

2nd. International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2015), 14 - 19 Ekim 2015

2015

2015

Biological Evaluation of a 18F FDG Labeled Small Peptide as an Imaging Agent

ŞENIŞIK A. M. , TEKSÖZ S. , İÇHEDEF Ç. , YURT KILÇAR A. , UCAR E., ARI K., et al.

International Conference on Clinical PET-CT and Molecular Imaging (IPET 2015): PET-CT in the Era of Multimodality Imaging and Image-Guided Therapy, 5 - 09 Ekim 2015

2015

2015

A Novel Brain Imaging Agent for Diagnosis of Alzheimer sDisease 99mTc BH

BİBER MÜFTÜLER F. Z. , YURT KILÇAR A. , EVREN V. , MEDİNE E. İ. , TEKİN V., ÜNAK P.

International Conference on Clinical PET-CT and Molecular Imaging (IPET 2015): PET-CT in the Era of MultimodalityImaging and Image-Guided Therapy, 4 - 09 Ekim 2015

2015

2015

A İL035

YURT KILÇAR A. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ENGİNAR H., MEDİNE E. İ. , TEKİN V., ÜNAK P.

Ulusal Kimya Kongresi, Türkiye, 23 - 28 Ağustos 2015

2015

2015

A MA059

ESER U., TEKSÖZ S. , İÇHEDEF Ç., YURT KILÇAR A. , MEDİNE E. İ. , ARİ K., et al.

Ulusal Kimya Kongresi, Türkiye, 23 - 28 Ağustos 2015

2011

2011

Extraction of Yarrow Purification Radiolabeling in vitro Evaluation on Cell Cutures and imaging on Balb C Mice

YURT KILÇAR A. , ÇEKİÇ B., MEDİNE E. İ. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜNAK P.

3rd East Mediterranean ICLAS (International Council for Laboratory Animal Sciences) Symposium, 13 - 15 Haziran 2011

2015

2015

In Vitro Evaluation of Promising Novel Brain Agents BIOQUIN HMPAO BH and PLGA Encapsulated BH BH PLGA Nanocapsules

YURT KILÇAR A. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , TEKİN V.

Third International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD-2015), KARADAĞ, 8 - 12 Haziran 2015

2015

2015

Synthesis and Properties Radiolabelled Glycylglycine with 99mTc CO 3 Core

ŞENIŞIK A. M. , TEKSÖZ S. , İÇHEDEF Ç. , YURT KILÇAR A. , UCAR E., ARI K., et al.

Third International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research (RAD 2015), 8 - 12 Haziran 2015

2015

2015

INVESTIGATION OF BROCCOLI EXTRACT AS A NEW PROTECTIVE STRATEGY AGAINST TOXIC EFFECT OF STANNOUS DICHLORIDE SNCL2

BİBER MÜFTÜLER F. Z. , BETÜL Ç., YURT KILÇAR A. , NECATİ G., SAKARYA S., ÜNAK P.

THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON RADIATION AND APPLICATIONS IN VARIOUS FIELDS OF RESEARCH, 8 - 12 Haziran 2015

2015

2015

Synthesis of Radioiodine Labelled Functional Magnetic Nanoparticles L PHA Lectin Conjugated MNPs and in VitroBioaffinities on Cancer Cells

Yurt Kılçar A. , İçhedef Ç. , Ünak P. , Kozguş Güldü Ö. , Medine E. İ. , Biber Müftüler F. Z.

International Conference on Clinical PET-CT and Molecular Imaging (IPET 2015): PET-CT in the Era of MultimodalityImaging and Image-Guided Therapy, Vienna, Avusturya, 4 - 09 Ekim 2015

2015

2015

In Vivo Evaluation of Radioiodinated Natural Lawsone As a teranostic Agent

TEKİN V., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , YURT KILÇAR A. , ÜNAK P.

Thirth International Conference on Radiation and Applications in Various Fields of Research, 8 - 12 Haziran 2015

2015

2015

Plant Origin Radiolabeled Compounds and Their Biological Affinities

BİBER MÜFTÜLER F. Z. , YURT KILÇAR A. , ÜNAK P.

The Second Conference on Radioisotopes Production and Utilisation (CRIPU) and 11th Cyclotron Research Workshop (Cycleur), Tunus, 25 - 28 Mart 2015

2014

2014

Interaction between broccoli extract and 99mTc GH on in vivo distribution and labeling of blood components

ÇEKİÇ B., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , YURT KILÇAR A. , İÇHEDEF Ç. , ÜNAK P.

The Second International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research (RAD-2014), 27 - 30 Mayıs 2014

2014

2014

A novel Brain Imaging Agent Including Alzheimer's Diease Diagnosis Potential: 99mTc-Bioquin-HMPAO.

YURT KILÇAR A. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ENGİNAR H., MEDİNE E. İ. , TEKIN V., ÜNAK P.

The Second International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research, Niş, Sırbistan Ve Karadağ, 27 Mayıs 2014, ss.1-5

2014

2014

Effects of Green Tea Extract on the Radiolabeled Blood Cells and on the Biodistribution of Radiopharmaceutical Sodium Pertechnetate

SABUNCU B., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , YURT KILÇAR A. , ÇEKİÇ B., ESER U., ÜNAK P.

The Second International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research (RAD-2014), 27 - 30 Mayıs 2014

2014

2014

Radiolabeling with I 131 and Evaluation Bioaffinity of the Radioiodinated Hydroxytyrosol

ÖZKAN M., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , YURT KILÇAR A. , MEDİNE E. İ. , ÜNAK P.

The Second International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research (RAD-2014), 27 - 30 Mayıs 2014

2014

2014

Interaction Between Broccoli Extract and 99mTc GH In Vivo Distribution

BETÜL Ç., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , YURT KILÇAR A. , İÇHEDEF Ç. , ÜNAK P.

RAD 2014, Second International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research, 27 - 30 Mayıs 2014

2014

2014

Extraction of Hydroxytyrosol from Olive Leaves Radiolabeling with I 131 and Evaluation Bioaffinity of the Radioiodinated Hydroxytyrosol

Biber Müftüler F. Z. , Yurt Kılçar A. , Medine E. İ. , Ünak P. , Ozkan M.

RAD 2014, Second International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research, Nish, Sırbistan Ve Karadağ, 27 - 30 Mayıs 2014

2014

2014

A Novel Brain Imaging Agent Including Alzeheimer Disease diagnosis potential 99mTc Bioquin HMPAO

YURT KILÇAR A. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ENGİNAR H., MEDİNE E. İ. , TEKİN V., ÜNAK P.

RAD 2014, Second International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research, 27 - 30 Mayıs 2014

2013

2013

Kına Yaprağından Ekstrakte Edilen Lawsone Bileşiğinin Radyoişaretlenmesi ve Biyodağılımı

TEKIN V., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , YURT KILÇAR A. , ÜNAK P.

I. İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi, Türkiye, 29 - 31 Mart 2013

2013

2013

99mTc CO 3 ile Radyoişaretli Gansiklovir in Biyolojik Etkinliğinin İncelenmesi

GEDİK B., TEKSÖZ S. , İÇHEDEF Ç. , YURT KILÇAR A. , MEDİNE E. İ. , UÇAR E.

I. İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi, Türkiye, 29 - 31 Mart 2013

2013

2013

Biberiye Rosmarinus Officinalis Ekstraktının 99mTc Sülfür Kolloidinin Biyodağılımına Etkisi

UÇAR E., TEKSÖZ S. , İÇHEDEF Ç. , YURT KILÇAR A. , ÜNAK P.

I. İlaç Kimyası Üretimi, Teknolojisi, Standardizasyonu Kongresi, Türkiye, 29 - 31 Mart 2013

2013

2013

Fonksiyonel Manyetik Nanopartiküllerin Tasarlanması ve İn Vitro Etkinliğinin İncelenmesi

KOZGUŞ GÜLDÜ Ö. , YURT KILÇAR A. , MEDİNE E. İ. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , TİMUR S. , ÜNAK P.

1.İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Mart 2013, ss.1-4

2013

2013

Synthesis Radiolabeling and In Vitro Applications of Diethylstilbestrol Phosphate Derivative DES P

ÜNAK P. , MOHARRAMİ P., MEDİNE E. İ. , KOZGUŞ GÜLDÜ Ö. , YURT KILÇAR A.

Biannual Meeting of International Society of Radiolabeled Blood Elements, (ISORBE 16), 21 - 23 Mart 2013

2011

2011

Radiolabeled Paclitaxel Glucuronide Compounds Synthesis And Biodistribution In Rats

BİBER MÜFTÜLER F. Z. , YURT KILÇAR A. , DEMİR İ., ASLAN Ö., İÇHEDEF Ç. , ÜNAK P.

Internatioanal Conference on Enzyme Science and Technology (ICEST2011), 31 Ekim - 04 Kasım 2011

2011

2011

99mTc CO 3 ile Radyoişaretli Guanin in Biyolojik Davranışının Belirlenmesi

İÇHEDEF Ç. , TEKSÖZ S. , ÜNAK P. , YURT KILÇAR A. , UÇAR E.

25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011

2011

2011

In Vivo Evaluation of Radiolabeled Ganciclovir

GEDİK B., TEKSÖZ S. , İÇHEDEF Ç. , YURT KILÇAR A. , UÇAR E., ÜNAK P.

3rd East Mediterranean ICLAS (International Council for Laboratory Animal Sciences) Symposium, 13 - 15 Haziran 2011

2011

2011

Synthesis and Biological Evaluation of 131I Paclitaxel Glucuronide

ASLAN Ö., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , YURT KILÇAR A. , İÇHEDEF Ç. , ÜNAK P.

3rd East Mediterranean ICLAS (International Council for Laboratory Animal Sciences) Symposium, 13 - 15 Haziran 2011

2011

2011

Synthesis of 131I Labelled Diethylstilbestrol (DES) Glucuronide Conjugated Magnetic Nanoparticles and In vivo Evaluation

YILMAZ T., ÜNAK P. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , İÇHEDEF Ç. , MEDİNE E. İ. , YURT KILÇAR A. , et al.

3rd East Mediterranean ICLAS (International Council for Laboratory Animal Sciences) Symposium, İstanbul, Türkiye, 13 Haziran 2011, ss.80

2011

2011

Evaluation of the Biological Effect of a Plant Origin Drug on the Biodistribution of 99mTc DTPA

ZORA H., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , DEMİR İ., YURT KILÇAR A. , İÇHEDEF Ç. , ÜNAK P.

3rd East Mediterranean ICLAS (International Council for Laboratory Animal Sciences) Symposium, 13 - 15 Haziran 2011

2010

2010

Bioavailability of 99mTc-Paclitaxel Glucuronide

DEMIR I., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜNAK P. , İÇHEDEF Ç. , YURT KILÇAR A.

Workshop: Is there a future for Innovative PET Radionuclides, Nantes, Fransa, 06 Temmuz 2010, ss.1-5

2010

2010

Bioavailability of 99mTc paclitaxel glucuronide 99mTc PAC G

DEMİR İ., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜNAK P. , İÇHEDEF Ç. , YURT KILÇAR A.

Workshop: Is there a future for Innovative PET Radionuclides, WIPR 2010, 6 - 09 Temmuz 2010

2009

2009

Bir Anti Estrojen Glukuronid Bileşiğinin Sentezi Ve Radyoişaretlenmesi

BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜNAK P. , ENGİNAR H., YOLCULAR S., YURT A. , İÇHEDEF Ç. , et al.

X. Ulusal Nükleer Bilimler ve Teknolojileri Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Ekim 2009

2009

2009

Bioavailability of 99mTc-Paclitaxel-glucuronide (99mTc-PAC-G)

DEMİR İ., BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜNAK P. , İÇHEDEF Ç. , YURT KILÇAR A.

Is There a future for Innovative PET Radionuclides, 64Cu, 68Ga, 89Zr and .44Sc? WIPR 2010, Nates, Fransa, 06 Temmuz 2009, ss.25

2008

2008

Synthesis Radiolabelling and In Vivo Tıssue Distribution of Ethyl Morphine Glucuronide

ENGİNAR H., ÜNAK P. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , BULDUK İ., YURT ONARAN F. , MEDİNE E. İ. , et al.

The Fifth Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, 14 - 17 Ekim 2008

2008

2008

Radiolabeling of Ethyl Morphine with 131I and Biodistribution in Rats.

ENGINAR H., ÜNAK P. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , BULDUK İ., YURT LAMBRECHT F. , MEDİNE E. İ. , et al.

The Fifth Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, Ankara, Türkiye, 14 Ekim 2008, ss.250

2008

2008

Synthesis of A Novel Anti Estrogen Glucuronide Radioligand

BİBER MÜFTÜLER F. Z. , ÜNAK P. , ENGİNAR H., YOLCULAR S., İÇHEDEF Ç. , YURT KILÇAR A.

The Fifth Eurasian Conference on Nuclear Science and Its Application, 14 - 17 Ekim 2008

2008

2008

Radiolabeling of Morphine with 131I and Biodistribution in Rats

ENGİNAR H., ÜNAK P. , YURT ONARAN F. , BİBER MÜFTÜLER F. Z. , SEYİTOĞLU B., YURT A. , et al.

14th Symposium Radiopharm & Radiopharmaceuticals, 24 - 27 Nisan 2008

Ödüller

Nisan 2017

Nisan 2017

Sözel Bildiri Ödülü

22. Ulusal Kanser Kongresi Bilim Kurulu

Mart 2016

Mart 2016

Poster Teşvik Ödülü

4. İlaç Kimyası İlaç Etk,n Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi Bilim Kurulu

Mart 2016

Mart 2016

Poster Mansiyon Ödülü

4. İlaç Kimyası İlaç Etk,n Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi Bilim Kurulu

Ekim 2015

Ekim 2015

Poster award

International Atomic Energy Agency

Haziran 2013

Haziran 2013

Poster Ödülü

Kromatografi Kongresi Bilim KomitesiAtıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 68

h-indeksi (WOS): 6