Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2013 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2006 - 2013 Doç.Dr.

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 1992 - 2006 Araştırma Görevlisi

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Yönetimsel Görevler

 • 2017 - Devam Ediyor Turkish Journal of Botany Dergisi editörler kurulu üyesi

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

 • 2016 - Devam Ediyor Merkez Müdürü

  Ege Üniversitesi, Rektörlük, Botanik Bahçesi ve Uygulama ve Araştırma Merkezi

 • 2016 - Devam Ediyor Fakülte Kurulu Üyesi

  Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Verdiği Dersler

 • Doktora Polen Morfolojisi

 • Doktora Aerobiyoloji

 • Lisans Genel Biyoloji (Botanik)

 • Lisans Tohumlu Bitkiler

 • Lisans Biyolojik Çeşitlilik (Flora)

 • Lisans Bitki Anatomisi

 • Lisans Anadolu Florası

 • Lisans Botanik

 • Lisans Bitki ve Hayvan Etkileşimleri

 • Lisans Çiçekçilik ve Seracılık

 • Lisans Vejetasyon Bilgisi