Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2019 - Devam Ediyor Doktora

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye

 • 2017 - 2018 Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye

 • 2012 - 2016 Lisans

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2018 Yüksek Lisans

  Entomopatojen Bakteri İçeren Bazı Biyopreparatların Culiseta longiareolata (Macquart) (Diptera: Culicidae) Larvalarına Etkinliğinin Belirlenmesi

  Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce