Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Dünyası İçin Yerli Bitki Koruma Ürünlerin Geliştirilme ve Kullanılma Potansiyelinin Değerlendirilmesi

First International Symposium on Agriculture and Food in Turkish World, İzmir, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, cilt.1, ss.67-74

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ İLE İLGİLİ MEVZUAT

Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 17 Ocak 2020, cilt.2, ss.47-72

An Evaluation on the Resistance of Select Insects Against Bacillus-Based Biopesticides

7th International Entomopathogens and Microbial Control Congress, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2019, cilt.1, ss.10

An Evaluation on the Enthomopathogenic Fungi: Mode of Action and Resistance Development Potential of Pests

7th International Entomopathogens and Microbial Control Congress, Kayseri, Türkiye, 11 - 13 Eylül 2019, cilt.1, ss.46

Bacillus-Based Bioinsecticides in Mosquitoe Control: Mode of Action and Resistance Scenarios

The First International Molecular Plant Protection Congress, Adana, Türkiye, 10 - 13 Nisan 2019, cilt.1, ss.85

Kitap & Kitap Bölümleri

Entegre Vektör Mücadele Hizmeti

Muğla ilinde Culex pipiens ve Culiseta longiareolata popülasyonlarının larvisitlere duyarlık düzeylerinin belirlenmesi, Hacı Koç,Ünsal Paşalı,Buket Kallem,Fatih Yolcu,Fatih Koç,Türker İçli,Enver Durmuşoğlu,Nurper Güz, Editör, Demircioğlu Matbaacılık, Ankara, ss.315-366, 2018