Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bupivacaine vs. lidocaine: a comparison of local anesthetic efficacy in impacted third molar surgery

CLINICAL ORAL INVESTIGATIONS, cilt.24, sa.10, ss.3539-3546, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of teeth in mandibular fracture lines

DENTAL TRAUMATOLOGY, cilt.33, sa.3, ss.194-198, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Lidocaine versus Mepivacaine in Sedated Pediatric Dental Patients: Randomized, Prospective Clinical Study

JOURNAL OF CLINICAL PEDIATRIC DENTISTRY, cilt.39, sa.1, ss.74-78, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Results and Complications of Alveolar Distraction Osteogenesis to Enhance Vertical Bone Height

Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology, cilt.105, ss.7-13, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kanser Hastalarında Bifosfonata Bağlı Osteonekroz (BRONJ): Retrospektif Çalışma

Ege Üniversitesi DişHekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.39, ss.32-38, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maksillada Tekrarlayan Santral Dev Hücreli Granülomun Alternatif Tedavi Yöntemi: Yedi Yıllık Vaka Raporu

Ege Üniversitesi DişHekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.37, ss.38-41, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

General approach to the treatment of odontogenic abscesses and cost analysis

Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, cilt.49, ss.17, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

GENERAL APPROACH TO THE TREATMENT OF ODONTOGENIC ABSCESSES AND COST ANALYSIS

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.49, sa.2, ss.17-22, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Odontojen Kökenli Apselerin Tedavisinde Genel Yaklaşım ve Maliyet Değerlendirmesi

Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, cilt.49, ss.17-22, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

General approach of odontogenic abcess in the treatment and cost evaluation

Journal of Istanbul University Faculty of Dentistry, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oral Fibrolipom: Vaka Sunumu

Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.34, ss.105-107, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pterigomandibuler Aralığa İtilen Dişler:İki Olgunun Sunumu.

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Science, cilt.19, ss.142-145, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gömük üçüncü molar dişler alınsın mı? Kalsın mı?

Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi, cilt.123, ss.90-98, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Temporomandibular Eklem Artrosentezinin İlginç Bir Komplikasyonu: Olgu Sunumu

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.13, ss.63-66, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maksiller Odontojenik Miksoma :Vaka Raporu

Dişhekimi Bilimsel, ss.3-5, 2009 (Hakemsiz Dergi)

İdyopatik Kemik Kavitesi: İki Olgu Sunumu

Dişhekimi Bilimsel, cilt.1, ss.27-30, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar